Publications
Dějiny a kultura - CD
Andrea Pokludová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny filmu 1895-2005
Karel Tabery
Year: 2009
editorial work

Dějiny filmu 1895-2005
Karel Tabery
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Dějiny filosofie jako zdroj útěchy
Marek Otisk
Year: 2009, Aither
journal article

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Jana KRESTOVÁ
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Milan PIŠL
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Miroslava TOMKOVÁ
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Silvie SLINTÁKOVÁ
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Manuela Schwärzler
Year: 2009
editorial and language revision

Den s překladem - překladatelská dílna, sekce germanistiky
Manuela Schwärzler, Eva Hrdinová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Year: 2009
work experience abroad

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Year: 2009, Shaker Verlag
specialist book chapter

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Der Fall einer Hebamme in den Olmützer Dokumenten des 17. Jahrhunderts
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Year: 2009, Praesens Verlag
specialist book chapter

Der Fürst Felix Lichnowsky als literarisches Vorbild
Iveta Rucková
Year: 2009, Academicus
specialist book chapter

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Year: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
specialist book chapter

Der liturgische Text und Emotionen
Eva Hrdinová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Der Wein in der Sprache. Eine korpusbasierte Betrachtung
Norbert Richard Wolf
Year: 2009, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. STUDIA GERMANISTICA
journal article

Dia del Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2009
organizing conference, workshop

Dialogické formy v novodobých apokryfech: Citáty (nástin problému)
Petr Hrtánek
Year: 2009
abstract in proceedings

Die deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts
Ivan Stupek
Year: 2009, FF OU
specialist book

Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen Kindheit
Irena Šebestová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Erlangung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft in den Jahren 1918-1935
Michal SOJČÁK
Year: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
journal article

Die sprachliche Gestaltung von Generationenkonflikten in erzählenden Texten der Gegenwart
Šárka VALOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die verbale und nominale Ausdrucksweise in der Kanzleisprache
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Year: 2009, Praesens Verlag
specialist book chapter

Die Widerspiegelung von Mündlichkeit in der direkten Rede von Romanfiguren am Beispiel von Thomas Brussigs
Lenka Vaňková
Year: 2009, Academicus
specialist book chapter

Different Approaches to Classification of Gestures
Lenka Sedlářová
Year: 2009
abstract in proceedings

Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský hospodářský zázrak
Jiří Chalupa
Year: 2009, Historický obzor
journal article

Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2009
abstract in proceedings

Dionýz, syn Ampoda (? - po 1235)
Beáta VIDA, Martin Homza, Stanisław Andrzej Sroka
Year: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave / Uniwersytet Jagielloński Kraków
specialist book chapter

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
abstract in proceedings

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines
Renáta Tomášková
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Dny pokání v judaismu
Tomáš Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení monografie do tisku: Dekanová, E. Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov
Blažena Rudincová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení monografie do tisku: Mrověcová, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny sféry podnikání v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou)
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Lenka Naldoniová, Miroslav Mikulášek
Year: 2009
editorial work

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Ke kognitivní funkci ironie v díle A. A. C. Shaftesburyho
Lenka Naldoniová
Year: 2009
editorial work

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovlevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Lenka Naldoniová
Year: 2009
editorial work

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews


