Publications
Berkeliánství a popření hmoty
Petr Glombíček
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Between Writing and Orality: On Coherence and Cohesion in Women Lifestyle Magazines
Renáta Tomášková
Year: 2009, Cambridge Scholars Publishing
specialist book chapter

Bin ich ein Gegenstand? Eine Korpusanalyse ausgewählter Phraseologismen mit dem Konzept des Gegenstandes.
Eva Cieślarová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book

Blouznivci a spiritisté v Ostravě
Martin Pilař
Year: 2009, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Bon appétit
Begońa García Ferreira
Year: 2009
others

Boris Godunov
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Bruselský styl na Ostravsku
Martin Strakoš
Year: 2009
abstract in proceedings

Bude mít Ostrava Černou kostku?
Martin Tomášek
Year: 2009
others

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov
Jaroslav David
Year: 2009, Masarykova univerzita
specialist book chapter

BUSINESSMEN OF THE OSTRAVA-KARVINÁ MINING DISTRICT AND THEIR INVOLVEMENT IN THE WORKERS ISSUE UNTIL THE FIRST WORLD WAR
Stanislav Knob
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War
Stanislav Knob
Year: 2009
abstract in proceedings

Cambio diacrónico y adquisición de lenguas segundas: ?Condenados a entenderse?
Miroslav Slowik
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesta kolem Austrálie za 80 dní. Jak poznat co nejvíce za co nejméně.
Stanislav Kolář
Year: 2009
editorial and language revision

Cestovateĺky v tele, mysli a fantázii. Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre
Stanislav Kolář
Year: 2009
editorial work

Cestovatelský magazín Až na konec světa
Miroslav Černý
Year: 2009
radio and televison broadcast

Cestovatelský magazín Až na konec světa
Miroslav Černý
Year: 2009
radio and televison broadcast

Chitnis, Rajendra A.: Vladislav Vančura - The Heart of th Czech Avant-garde
Martin Pilař
Year: 2009, Czech Language News
journal article

Chlumský, Josef
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Year: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
specialist book chapter

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a jeho ženy Mechtilde s berlínskou společností v první třetině 20. století.
Jiří Jung
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chytře smyšlená historie o boji se Zlem
Petr Hrtánek
Year: 2009, Host
journal article

Cithara sanctorum
Michaela GOMOLOVÁ
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Collected Works of Jan Firbas I (1951-1967)
Miroslav Černý
Year: 2009
editorial work

Combinabilité, compatibilité, combinaison et distribution: quelques remarques sur la terminology
Jana Brňáková
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

Combinalité, compabilité, combinaison et distribution. Quelques remarques sur la terminologie
Jana Brňáková
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

Communication Strategies in Academic Texts
Gabriela Zapletalová, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Communication Strategies in Commercial Media Texts
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Communication Strategies in Text and Talk
Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Communication Strategies in Text and Talk
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Year: 2009
editorial and language revision

Communication Strategies in Women´s and Men´s Magazines
Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Communicative dynamism and nonverbal elements (a study in functional sentence perspective, bodily movements and communication strategy)
Lenka Sedlářová
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Compounding and idiomatology
Stanislav Kavka, Kolektiv Autorů
Year: 2009, Oxford University Press Inc.
specialist book chapter

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Year: 2009
editorial work

Czy Zaolziacy to Polacy?
Martyna Radłowska-Obrusník
Year: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
specialist book chapter

Časový rozvh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Černá skřínka
Jakub Guziur
Year: 2009
editorial and language revision

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek, Jakub CHROBÁK
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka
Irena Bogoczová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Činitelé zprostředkující vztah zátěž - spokojenost
Karel Paulík
Year: 2009
abstract in proceedings

Člověk Durych zbloudil...
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2009, Dějiny a současnost
journal article

Das Bild der deutschen Literatur im Literaturschaffen Vladimír Neuwirths
Iveta Rucková
Year: 2009, UP v Olomouci
specialist book chapter

Das Bild von Mann und Frau in der deutschen und tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Year: 2009, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Das Erzdiözesische Museum Olmütz. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Year: 2009
editorial work

Das Konzept der "Erinnerungsorte" und seine praktische Anwendung im DaF-Unterricht.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2009
abstract in proceedings

Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Year: 2009
abstract in proceedings

De Jarry a Jarry par Ostrava. Un an apres le colloque, le livre parait.
Mariana Kunešová
Year: 2009, Studia romanistica
journal article


