Publications
Srovnávací frazeologie a paremiografie : Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků. Frazeologia i paremiografia porównawcza : Wybrane studia z zakresu języków slowiańskich i romańskich
Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků
Tomáš Rucki, Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Year: 2010
editorial work

Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci
Vladimír Šiler
Year: 2010
exhibition foreword

Starého psa novým kouskům nenaučíš
Miroslav Černý
Year: 2010, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu
journal article

Staročeský Passionál
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2010, FF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Statistické zprávy obchodních a živnostenských komor
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Statistika přirozené měny obyvatelstva (vitální statistika)
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky
Irena Bogoczová
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Stávkové hnutí v Rakouském Slezsku do 1. světové války
Stanislav Knob
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Steinbeck Behind the Iron Curtain
Petr Kopecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stimme und Emotionen: Zu metasprachlichen Kommentierungen der Stimmvarianz in Romanen
Lenka Vaňková
Year: 2010, Universitätsverlag Winter
specialist book chapter

Stopy uherské nižší šlechty v kvaternech majestátu a slibú vernosti moravských desk zemských od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Year: 2010
abstract in proceedings

Strategia tłumaczenia prawniczego
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2010, Slavica iuvenum
journal article

Stratégie zvládania vo vzťahu k psychologickej osobnej pohode v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Year: 2010
abstract in proceedings

Streetart photography
Vladimír Horák
Year: 2010
solo and collective exhibitions, realization

Structural conservatism and innovation in texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2010, Glottotheory
journal article

Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914
Petr KADLEC
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studentská vědecká konference katedry romanistiky
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2010
organizing conference, workshop

Studia Germanistica VI
Lenka Vaňková
Year: 2010
editorial work

Studia Germanistica VII
Lenka Vaňková
Year: 2010
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1 / 2010. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Year: 2010
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Year: 2010
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2 / 2010. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Year: 2010
editorial work

Studia Romanistica, Vol.10, Num. 1
Jana Veselá
Year: 2010
editorial and language revision

Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV
Jana Raclavská
Year: 2010
editorial work

Studium žánrů, zejména ve starší literatuře
Jan Malura
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Subjektivní pracovní zátěž a zdraví učitelů a učitelek
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Súčasné aspekty filológie III
Marek HAMPL
Year: 2010, Acta humanica
journal article

Súdne tlmočenie ako špecifický druh tlmočenia
Milada Jankovičová
Year: 2010
abstract in proceedings

Suffigierte Personenbezeichnungen als Mittel zum Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) I. - vznik
Jiří Holba
Year: 2010, -
journal article

Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) II. - texty
Jiří Holba
Year: 2010, Nový Orient
journal article

Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text
Eva Bajerová, Pavla Zajícová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text. Studijní materiál pro workshop: Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text.
Pavla Zajícová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svobodná vůle: Sic et Non
Antonín Dolák
Year: 2010, Organon F
journal article

Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti
Vladimír Šiler
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symboilika měst a obcí ve střední Evropě
Tomáš Krejčík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Synergies Pologne, num. 6 / 2009, Le sens et la complexité, Tome I. - Didactique, Littérature (coord. par Małgorzata Pamuła et Anita Pytlarz), Revue du GERFLINT - Groupe d´Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale, Cracovie 2009, 22
Jitka Smičeková
Year: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
journal article

Šamani a děti květin - za tajemstvím přitažlivosti psychedelik
Veronika Novotná, Mária Machalová, Jan Sebastian Novotný
Year: 2010, TakeOff Advertising
specialist book chapter

Šlechta v českém Slezsku v první polovině 20. století
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Španělská profesní a jazyková etiketa
Jana Veselá
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Španělsko. (Druhé, aktualizované vydání)
Jiří Chalupa
Year: 2010, Libri
specialist book

Španělský argot. El argot espaňol
Lubomír Bartoš
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Španělština pro hospodářskou sféru 1.UČEBNÍ TEXT K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Year: 2010
editorial and language revision

Tallinn University, Estonia
Zdeňka Nedomová
Year: 2010
work experience abroad

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii
Zdeněk Mlčák
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Teorie a praxe překladu
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2010
organizing conference, workshop


