Publications
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii
Petr GÁBA
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2010
work experience abroad

Uprchlické zařízení jako objekt mediálního zájmu.
Michal Kedroutek
Year: 2010
abstract in proceedings

Urbanizace II
Andrea Pokludová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Určitost a neurčitost dějin filosofie
Stanislav Hubík
Year: 2010
abstract in proceedings

Ústav dr. Edvard Beneše v Londýně - vzpomínka na Roberta Williama-Seton-Watsona
Pavel Carbol
Year: 2010
abstract in proceedings

Ústav Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Year: 2010
abstract in proceedings

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utiliser les vidéos et les courts-métrages en classe de français
Guilaine Becker
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvodem
Pavel Zatloukal
Year: 2010
abstract in proceedings

Úvodem
Pavel Zatloukal
Year: 2010
abstract in proceedings

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech
Daniela Rywiková
Year: 2010, Umění
journal article

Václav Vaněk: Disharmonie
Martin Tomášek
Year: 2010, Česká literatura
journal article

Vánoční hry a vánoční písně v českém baroku
Jiřina Pavlíková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann
Year: 2010, RAM-Verlag
specialist book

Vědecká konference Veřejné angažmá podnikatelů na místní a regionální úrovni 1800-1914 v Ostravě, 5.-6. 3. 2009.
Petr GÁBA
Year: 2010
others

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Year: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
journal article

Venezuela País Tropical
Katerina Bohac
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Year: 2010
work experience abroad

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Year: 2010
work experience abroad

Víme, kde je hranice dobrovolnictví a odborné studentské praxe?
Zuzana HLOUŠKOVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Víme, kde je hranice dobrovolnictví a odborné studentské praxe?
Zuzana HLOUŠKOVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Vision of 1960s America from an American and (East)European Perspective
Stanislav Kolář
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Visions of 1960s America from an American and (East)European Intellectual Perspective
Stanislav Kolář
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Vladimír Jaromír Horák: Když ještě po světě chodil Mikuláš s čertem a Nickel s Krampusem...
Vladimír Šiler
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Vliv psychiky na činnost autonomního nervového systému
Vera Kristýna Jandačková
Year: 2010
abstract in proceedings

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Voices of the Holocaust
Stanislav Kolář
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vokalické fonémy a jejich realizace ve středomoravských nářečích
Ilona Adámková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Volba strategií zvládání zátěže mužů a žen
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Vplyv sociolingvistických faktorov na produktivitu v slovotvorbe
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Year: 2010
published expert opinions, reviews

"Všechno je možné" aneb "Je pravda vůbec žádoucí?" K filozofickému odkazu Richarda Rortyho
Eva Bajerová
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Vybrané osobnosti vývojové psychologie
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková
Year: 2010, FF OU
specialist book chapter

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané otázky sexuálního vzdělávání a sexuální výchovy
Alina Kubicová
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Vybrané vizuální prameny k hospodářským dějinám
Martin Jemelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vybrané výzkumné studie šikany a kyberšikany v zahraničí a v České Republice
Michal Panáček, Kateřina Bartlíková
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Vydajuščiesja češskie issledovateli antičnosti
Igor Lisový
Year: 2010, Tellis
specialist book

Vymezení některých pojmů spjatých s novými médii
Maria Vašutová, Jana KITLIŇSKÁ, Kateřina Bartlíková, Tomáš Rucki
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Výroční zprávy měst druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Výsledky empirických sociologických výzkumů
Petr Gába
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


