Publications
Translatologica Ostraviensia V
Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (moderování besedy, interpretace veršů, esej)
Martin Tomášek
Year: 2011
others

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (tematický blok kulturní revue Protimluv)
Martin Tomášek
Year: 2011
editorial work

Tropikal
Katerina Bohac
Year: 2011
solo and collective exhibitions, realization

Trpká vůně vlčích máků. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o dějinách a kultuře Černomoří
Igor Lisový
Year: 2011, vlastním nákladem
specialist book

Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století
Pavol Černý
Year: 2011,
specialist book chapter

Typická Allenova persona a její stěžejní rysy
Andrea Holešová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Tzv. dvojí podoba Hrubínovy Hirošimy
Jiří Svoboda
Year: 2011, Studia Slavica XV
journal article

Über die krummbeinige Adjektive
František Šimon, Florian Steger
Year: 2011, Sudhoffs Archiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
journal article

Über die krummbeinige Adjektive
František Šimon, Florian Steger
Year: 2011, Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
journal article

Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost
Karel Paulík, B. Lazarová
Year: 2011, Paido
specialist book chapter

Události patnáctileté války v Uhrách (1593-1608) ve světle korespondence olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna
Jan Al Saheb
Year: 2011, Nakladatelství Univerzita Pardubice
specialist book chapter

Ueberlegungen zum Erstellen von Korpora spaetmittelalterlicher und frueneuzeitlicher Fachsprachen
Lenka Vaňková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha externích subjektů v perspektivě učení se a růstu organizací sociálních služeb.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Year: 2011
abstract in proceedings

Umění a zbožnost v první polovině 14. století v Čechách a na Moravě
Daniela Rywiková
Year: 2011, Ostravské muzeum
specialist book chapter

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Year: 2011
work experience abroad

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Year: 2011
work experience abroad

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Year: 2011
work experience abroad

Universität Leipzig
Iva Málková
Year: 2011
work experience abroad

University of British Columbia
Petr Kopecký
Year: 2011
work experience abroad

University of Gdansk, Poland
Blažena Rudincová
Year: 2011
work experience abroad

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2011
work experience abroad

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Year: 2011
work experience abroad

University of Glasgow
Martin Pilař
Year: 2011
work experience abroad

University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze)
Petr Hrtánek
Year: 2011
work experience abroad

University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla)
Petr Hrtánek
Year: 2011
work experience abroad

University of Oxford
Martin Pilař
Year: 2011
work experience abroad

University of Sakarya
Iveta Zlá
Year: 2011
work experience abroad

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2011
work experience abroad

Univerza v Ljubljani
Vítězslav Vilímek
Year: 2011
work experience abroad

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Jiří Muryc
Year: 2011
work experience abroad

Univerzita Konstantina Filozofa Nitra
Eva Hrdinová
Year: 2011
work experience abroad

Univerzita v Erfurtu
Iveta Zlá
Year: 2011
work experience abroad

Univerzita ve Vídni
Iveta Zlá
Year: 2011
work experience abroad

Univerzita Wurzburg
Lenka Vaňková
Year: 2011
work experience abroad

Uniwersytet kard. S. Wyszynskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Year: 2011
work experience abroad

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
work experience abroad

Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polsko)
Lukáš MARŠÍK
Year: 2011
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Year: 2011
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Year: 2011
work experience abroad

Úpravna vody ve Vítkově - Podhradí, relativní hlediskahodnocení a limity památkové ochrany funkční technické památky
Alena Borovcová
Year: 2011
abstract in proceedings

Úpravna vody ve Vítkově -Podhradí, relativní hlediska hodnocení a limity památkové ochrany funkční technické památky
Alena Borovcová
Year: 2011
abstract in proceedings

Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda
Martin Tomášek
Year: 2011
abstract in proceedings

Úvodem
Pavel Zatloukal
Year: 2011
abstract in proceedings

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Year: 2011
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Year: 2011, Divadelní revue
journal article

V. Mokijenko, Ja. Guljuszkina, Razgovornyj czeszskij w dialogach, Sankt-Peterburg 2011, 128 s. ISBN 978-5-9925-0643-3
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
others

Vánoční hry ze sbírky Julia Feifalika Lidové hry z Moravy
Jiřina PAVLÍKOVÁ
Year: 2011, Studia comeniana et historica
journal article

Varietäten des Deutschen beim Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Year: 2011, Peter Lang
specialist book chapter


