Publications
Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2011
abstract in proceedings

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Michaela Pečtová
Year: 2011, Psychologie a její kontexty
journal article

Německé gymnázium v
Petr KADLEC
Year: 2011
abstract in proceedings

Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě
Marie Šťastná
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nesklonná substantiva v ruštině počátku 21. století
Zdeňka Nedomová
Year: 2011, Studia Slavica
journal article

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Year: 2011
editorial work

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Year: 2011
editorial and language revision

Neverbální komunikace při soudním tlumočení
Miroslav Grossmann, Vladimír Biloveský, Vítězslav Vilímek, Ľubica Pliešovská
Year: 2011, Univerzita Mateja Bela
specialist book chapter

Nevyzpytatelné cesty Malickovy
Martin Škabraha
Year: 2011, Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné
journal article

New Chapters in Functional Syntax
Miroslav Černý
Year: 2011
editorial work

New Social Risks and Sustainable Development of Urban Area
Lubor Hruška
Year: 2011, Regional Science Inquiry. The journal of the Hellenic Association of Regional Scientist
journal article

New Social Risks and Sustainable Development of Urban Area.
Lubor Hruška
Year: 2011
abstract in proceedings

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj
Blažena Rudincová, Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Year: 2011, Opera Slavica
journal article

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo T. V. Kozlovoj s češskimi rusistami
Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová, Květuše Lepilová
Year: 2011, Russkij jazyk za ruběžom
journal article

Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek
Zbyněk Žouželka
Year: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
specialist book chapter

Notes sur les prépositions DEVANT/DERRIERE
Iva Dedková
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2
journal article

Nové technologie- podpora specifických přístupů ve výuce
Zdeňka Planá
Year: 2011
abstract in proceedings

Novela posmoderna: una renuncia a la búsqueda de la verdad o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte)
Jiří Chalupa
Year: 2011, Aracne Editrice
specialist book chapter

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O americké literatuře jinak
Stanislav Kolář
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O práci zkušených učitelů
Anna Schneiderová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka
Józef Zarek
Year: 2011, Przekłady literatur słowiańskich, t. 2, cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym
journal article

O wraźliwości wizualnej i plastycznej Františka Halasa i Adama Ważyka - na wybranych przykladach
Agnieszka Baran
Year: 2011
abstract in proceedings

O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů
Iva Málková
Year: 2011, Bohemica Olomucensia
journal article

Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum
Petr Glombíček
Year: 2011, Filosofický časopis
journal article

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Year: 2011
abstract in proceedings

Obrazy i obrazowość w twórczości F. Halasa i A. Ważyka, w świetle poetyki przestrzeni G. Bachelarda
Agnieszka Baran
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od Machara k Seifertovi
Zdeněk Smolka
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i.
specialist book chapter

Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989)
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Nakladatelství Lidových novin
specialist book chapter

On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis
Renáta Tomášková
Year: 2011
organizing conference, workshop

On Dialogues in Computer Games: A Quantitative Analysis of Fallout
Daniel BIZOŇ, Gabriela Zapletalová
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

On Dialogues in Computer Role-Playing Games
Daniel BIZOŇ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

On Markedness as Inherent Characteristics of the Operation of FSP Factors
Ivana Řezníčková, A Kolektiv
Year: 2011, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
specialist book chapter

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2011, Glottometrics
journal article

On the Aesthetic Function of the Text (Exploitation of Semantic, FSP and Syntactic Means in the Process of 'Meaning Focus'
Ivana Řezníčková
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Opava Architecture Guide / Průvodce architekturou Opavy
Christopher Hopkinson
Year: 2011
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.
Martin Tomášek
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Radky Morongové
Blažena Rudincová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung, Z. Jirásek
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Osobnost Miloše Martena
Jana Šrubařová
Year: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
journal article

Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 1/2011
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Stanislav Kolář
Year: 2011
editorial work

Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Year: 2011
editorial work

Ostravagance No. 23
Guilaine Becker, Franck Burlot
Year: 2011
editorial and language revision

Ostravagance No. 24
Guilaine Becker, Franck Burlot
Year: 2011
editorial and language revision


