Publications
Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Year: 2011
editorial and language revision

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Year: 2011
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Year: 2011
editorial work

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Year: 2011
editorial and language revision

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Year: 2011
editorial work

Studia Slavica XV
Svatava Urbanová, Kolektiv
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury
Jan Malura
Year: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
journal article

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subkód, varieta, registr. Některé koncepce diverzity jazyka v české a francouzské jazykovědě
Pavlína Žídková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Year: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
journal article

Sučasni problemy identyfikaciji ta mižkuľturnoj tolerantnosti naselennja ukajinsko-rosijskogo pograniččja
Marek Otisk
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svatováclavské písně v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Svět kreslený slovem
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
editorial work

SÝKORA, Jan: Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 198 s. ISBN 978-80-7308-309-0.
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Symbol země ve filmu Vesničko má středisková
Martin Škabraha
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011
organizing conference, workshop

Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych
Jiří Muryc
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Year: 2011
editorial work

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Španělština pro hospodářskou sféru 1. Učební text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Tady už jsem někdy byl!
Jan Nemček
Year: 2011, Protimluv
journal article

Takové mezi sebou nechceme!
Petr GÁBA
Year: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
journal article

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Teoretické a empirické aspekty motivace k dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2011
abstract in proceedings

Terminológia slovies
Jan Holeš, Paolo Di Vico, Lara Gonzáles Castano, Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Jana Klincková, Vlasta Křečková, Ivan Očenáš, Petra Pappová, Dominika Rašová, Veronika Sliačanová, Dagmar Veselá, Monika Zázrivcová
Year: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book

Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968)
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Text Colonies or Hypertexts: On the Unified Discontinuity in Lifestyle Magazine Discourse
Renáta Tomášková
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
journal article

"The Bone-Deep Longing ... in the Possibility of That Child": The Transforming Potential of Fatherhood in D.A.Durham's Walk through Darkness
Karla Kovalová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Bone-Deep Longing ... in the Possibility of That Child: The Transforming Potential of Fatherhood in David Anthony Durham's Walk through Darkness
Karla Kovalová
Year: 2011, Literraria Pragensia
journal article

The Health of the Nation in the Shadow of Historical Trauma
Stanislav Kolář
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Health of the Nation in the Shadow of Modern Historical Trauma
Stanislav Kolář
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
journal article

The Institute of Byzantine Studies, School of History and Anthropology, ueen's University of Belfast
Jiří Brňovják
Year: 2011
work experience abroad

The Interpersonal Function in the Discourse of Commercial Websites
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Barbora BLAŽKOVÁ
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

The interpersonal function in web advertising discourse
Christopher Hopkinson
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2011, RAM-Verlag
specialist book

The Life of Saint Peter of the Order of Predicators: The Probe into the Characterization of Functions in the Old Czech Passional
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2011
abstract in proceedings

The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc
Petr Kopecký
Year: 2011, Comparative American Studes
journal article

The multifaceted nature of british political discourse
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

The possible Use of the Oral History
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Words and Silences
journal article

The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic.
Jan Šmahaj, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Year: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
journal article

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery?
Miroslav Černý
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought
Jan Čížek
Year: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
journal article

The war on terror discourse: the case of the second gulf war
Marek HAMPL
Year: 2011
abstract in proceedings

The War on Terror Discourse: The Case of the Second Gulf War
Marek HAMPL
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thematic organization of paragraphs and higher text units
Gabriela Zapletalová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Tlach und Keil. Kapitola z historie slezské rodinné firmy éry industrializace (1809-1918)
Milan Myška
Year: 2011, Hospodářské dějiny
journal article

Tłumaczenie tekstów prawniczych w postępowaniu karnym
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


