Publications
Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně.
Vladimír Šiler
Year: 2011
exhibition foreword

Jízda králů - kulturologický a translatologický aspekt
Lukáš MARŠÍK
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johann Wolfgang von Goethe, Markus Hoppe: Faust - Ein Laienstück
Pavla Zajícová
Year: 2011
editorial work

John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu
Petr Kopecký
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Josef Jelen a jeho parní pekárna na Ostravské ulici v Hlučíně
Jiří Jung
Year: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jakub Ivánek, Jiří Jung
Year: 2011
editorial and language revision

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

K erbovním figurám a jejich cenzuře v České dvorské kanceláři v letech 1705-1711
Adam POLÁŠEK
Year: 2011, Genealogické a heraldické informace
journal article

K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski)
Martin Tomášek
Year: 2011
work experience abroad

K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví
Jan Al Saheb
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

K některým problémům identity Romů v ČR
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i.
specialist book chapter

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

K otázce dějin české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Pedagogická fakulta UJEP
specialist book chapter

K situaci spisovného (českého) jazyka
Irena Bogoczová
Year: 2011, Studia Slavica
journal article

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana (2011): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita.
Eva Cieślarová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Karl Max Lichnowsky (1860-1928) - K politickým postojům slezského knížete a německého diplomata.
Jiří Jung
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet -Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp
Jan Lazar
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Kdopak by se překladu bál?!
Tomáš Rucki, Eva Hrdinová, Marie Werbová
Year: 2011
editorial work

Když oko vaše slzou se zaleje (večer poezie K. J. Erbena se studenty FF OU)
Martin Tomášek
Year: 2011
interpretation of works of art

KELLER, Jan: Tři sociální světy : Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2010, 211 s. ISBN 978-80-7419- 031-5.
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Kierunki badań naukowych na terenach przygranicznych - język kościelny na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kists facing language policy in Georgia
Lenka Sedlářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kists Facing Language Policy in Georgia
Lenka Kopečková
Year: 2011
abstract in proceedings

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Year: 2011, Slovo a slovesnost
journal article

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Knižní malba na Moravě v první polovině 14. století
Pavol Černý
Year: 2011, Ostravské muzeum
specialist book chapter

KNOPP, Bedřich
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2011
abstract in proceedings

Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).
Michaela ZÁVODNÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komparace závažné trestné činnosti v Moravské Ostravě a Opavě v letech 1934-1938
Eva Bánská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konstruktionen am Satzrand und Emotionalität
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Year: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakte Mechtilde Lichnowskys und Karl Max Lichnowskys zu Gerhart Hauptmann
Iveta Zlá
Year: 2011
abstract in proceedings

Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2011, Slovo a slovesnost
journal article

Korpuslinguistische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století
Jaromír Olšovský, Dalibor Prix, Michal Zezula, Petr Kozák
Year: 2011, Národní památkový ústav v Ostravě
specialist book chapter

Kostel sv. Martina v Bohušově
Petr Kozák, Dalibor Prix, Michal Zezula
Year: 2011
editorial work

Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
Michal Zezula
Year: 2011, Obec Bohušov
specialist book chapter

Krajina v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského
Daniela Rywiková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně
Jakub Ivánek
Year: 2011, Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická
journal article

Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků
Aleš Zářický
Year: 2011, Těšínsko
journal article

Kreativní psaní ve výuce němčiny
Pavla Zajícová
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce
Petr Hrtánek
Year: 2011
radio and televison broadcast

Krize myšlení a determinismus
Antonín Dolák
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KVAČEK, Robert: Poslední den : Mnichov - Praha, konec září 1938. Edice Magnetka. Pražská vydavatelská společnost, Nakladatelství Epocha : Praha, 2011, 131 s. ISBN 978-80-7425-064-4.
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Kyberšikana a psycho-sociální rozměr
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kyberšikana jako nový fenomén šikany
Maria Vašutová, Jan Nevřala, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Michal Panáček
Year: 2011
abstract in proceedings

Kýč v poezii (Jana Skácela)
Zdeňka VELIČKOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


