Publications
Průmyslové dědictví Katalánska, příklady muzejního využití a konverzí
Alena Borovcová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Przestrzeń jako kategoria językowa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Usta ad albim Bohemica
journal article

Přechovávání Tóry na Koloredově na konci 18. a v první polovině 19. století
Radek Lipovski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi
Jan Al Saheb
Year: 2011, Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy
journal article

Překladatelská dílna: španělština 2011
Kornélia Machová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Přínos využití modelů v teorii resilience
Jan Sebastian Novotný
Year: 2011, Psychologie a její kontexty
journal article

Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Year: 2011, FF OU
specialist book

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2011, Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2011, Historická demografie
journal article

Příspěvek k netradičním konstrukcím identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková, Simona Dobešová Cakirpaloglu
Year: 2011
abstract in proceedings

Psychiatrické a sexuologické znalecké závěry neakceptovatelné státními zastupitelstvími
Tímea Trzos
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychological issues of volunteering in the context of school education
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Psychologie a její kontexty, 1/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Year: 2011
editorial work

Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd.
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2011
others

Publikace Dějiny Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi
Radek Lipovski
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Působení řádu sester sv. Karla Boromejského v Českém Těšíně v letech 1920-1953
David MANDÁT
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Pygmejové Tvoji bratři
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2011
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Quantitative Analysis of Dialogues in the Computer Game Fallout
Daniel Bizoň
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quantitative and Qualitative Aspects of Metadiscourse in the Genre of Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Queen´s University Belfast
Daniela Rywiková
Year: 2011
work experience abroad

Queen?s university of Belfast
Jana Grollová
Year: 2011
work experience abroad

Quelques observations sur les écrits atypiques en francais tchaté
Jan Lazar
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal
Jan Holeš
Year: 2011, Romanica Olomucensia
journal article

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2011
editorial and language revision

Rafael Barrett y Josefina Plá. Dos espaňoles en rescate de la mujer paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
journal article

Rafael Barrett y las ideas de la generación del 98. Aclaraciones críticas
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
journal article

Raková, Zuzana (2011): Francophonie de la population tch?que 1848-2008, Brno: MU
Jan Holeš
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Raně středověký latinský abakus
Marek Otisk
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reading between the Lines - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti
Daniela Rywiková
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti
Daniela Rywiková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
others

Recepce tvorby Milana Kundery v polském a českém kulturním kontextu (se zaměřením na romány)
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Year: 2011
others

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Year: 2011
others

Reflexe kultu Panny Marie hostýnské v kramářských tiscích
Barbora Byrtusová
Year: 2011, Studia Comeniana et historica
journal article

Reflexión sobre la imagen de Europa y la de la América Latina vistas a través de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011
journal article

Reflexiones sobre el concepto de argot
Lubomír Bartoš
Year: 2011, Universidad de Sevilla
specialist book chapter

Reformácia v prostredí byzantsko-slovanského obradu (na príklade konfesionálne zmiešaného Spiša)
Juraj Brincko
Year: 2011
abstract in proceedings

Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže
Marek Otisk
Year: 2011, Pro-Fil
journal article

Rekonstrukce versus objektivita
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Relationships and identities in conference presentations: Czech speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reliabilita měření variability srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů
Vera Kristýna Jandačková
Year: 2011
abstract in proceedings

Renesanční cesty k náboženské toleranci (Kusánský, Ficino, Reuchlin a Postel)
Jan Herůfek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2011, Didaktis
specialist book chapter

Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti
Marek Malůš , Martin Kupka
Year: 2011
abstract in proceedings

Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková, Vladimír Řehan
Year: 2011
abstract in proceedings


