Publications
"You may be wondering what you need to do next": realizations of the institutional features of shouldness and enablement in university prospectuses
Renáta Tomášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Year: 2012, Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Za návrat k ranému Durkheimovi
Vít Horák
Year: 2012, Sociální studia
journal article

Za stínem minulosti. Kapitoly o antické každodenní kultuře, 1.
Igor Lisový
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zahrada, les a hora. Několik podob krajiny v literatuře raného novověku (zejména baroka)
Jan Malura
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012
Jiří Muryc
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Założenia i cele programu badawczego Terminologia Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w ramach grantu Czesko-polskie Centrum Leksykograficzne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zamyšlení nad dílem Josefa Strnadla. (Regionální literatura v kontextu digitálních technologií)
Svatava Urbanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zapojení velkostatku do obchodu v předbělohorské době
Marek Vařeka, Galina Rucká, Hana Sýkorová
Year: 2012, MZA Brno, SOkA Hodonín - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Město Hodonín
specialist book chapter

Zarys dziejów bohemistyki w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
specialist book chapter

Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně)
Iva Málková
Year: 2012, Slovenská literatúra revue pre literárnu vedu
journal article

Zátěžové aspekty onkologického onemocnění
Anna Schneiderová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Zdeňka Schejbalová (2009), Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-210-5072-3. 195 pp. + CD.
Iva Dedková
Year: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
journal article

Zeitliche Dimension beim Ausdruck von Emotionen am Beispiel der postmodernen Dramentexte
Milan Pišl
Year: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Země věčného ohně III
Vítězslav Vilímek, Sarjan Mammadova, David Majer
Year: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
specialist book

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů
Lubor Hruška
Year: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
specialist book

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů
Lubor Hruška
Year: 2012, Accendo
specialist book

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů:
Lubor Hruška
Year: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
specialist book

Zmiany semantyczne w leksyce polskiej i słowackiej
Marta Pančíková
Year: 2012, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
specialist book chapter

Zpráva o literárních večerech v Třinci
Jan Nemček, Jan Delong
Year: 2012, Protimluv
journal article

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch Fremdsprachenlerner
Eva Bajerová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zur Versprachlichung von Emotionen in literarischen Texten
Lenka Vaňková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvládání zátěže u pracovníků pomáhajících profesí
Michal Tichý
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Židé a předlitavské vysoké školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Petr Kadlec
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Židovská moudrost
Tomáš Novotný
Year: 2012, Brána
journal article

Život a dílo Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žltá farba v poľštine a slovenčine
Marta Pančíková
Year: 2012, Peter Lang
specialist book chapter

1st International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2011 (OEDM-SERM 2011)
Helena Záškodná
Year: 2012
organizing conference, workshop

100 rocznica urodzin Profesora Josefa Hrabaka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Bohemistyka
journal article

18. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2012
organizing conference, workshop

18. 8. - 5. 9. 2012 Historisches Seminar, Johanes Gutenberg-Universität Mainz (stáž)
Robert Antonín
Year: 2012
work experience abroad

252 hebrejských výrazů a frází
Tomáš Novotný
Year: 2012, Ethics
specialist book

25.3 - 9. 4. 2012 Instytut Historiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (stáž)
Robert Antonín
Year: 2012
work experience abroad

7. 5. - 25. 5. 2012 Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien (stáž)
Robert Antonín
Year: 2012
work experience abroad

A propos de la préposition spatiale SUR
Iva Dedková
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
journal article

A scared little girl, all alone with a scared woman: Clover's (Not)Telling Secrets
Karla Kovalová
Year: 2011, American and British Studies Annual
journal article

ABRE LOS OJOS. Traducir una cultura a otra: docencia e investigación. 4o Congreso Nacional de Hispanistas, Escuela Superior de Filología de Wrocław (Polonia), 16-17/4/2011
Jan Mlčoch
Year: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011
journal article

Academic Resilience: Academic Success as Possible Compensatory Mechanism of Experienced Adversities and Various Life Disadvantages
Jan Sebastian Novotný
Year: 2011, New Educational Review
journal article

Acta Facultatis Philosophicae Ostraviensis - Studia Germanistica Nr. 8/2011
Mathias Becker
Year: 2011
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Ostraviensis - Studia Germanistica Nr. 9/2011
Mathias Becker
Year: 2011
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 8/2011
Tomáš Rucki, Martin Mostýn
Year: 2011
editorial work

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 9/2011
Martin Mostýn, Tomáš Rucki
Year: 2011
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VII
Mathias Becker
Year: 2011
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 8/2011
Lenka Vaňková
Year: 2011
editorial work

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA 9/2011
Lenka Vaňková
Year: 2011
editorial work

ad: Česká grafika
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Adressatenbezug in medizinischen spaetmittelalterlichen Texten
Lenka Vaňková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


