Publications
Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KVAČEK, Robert: Poslední den : Mnichov - Praha, konec září 1938. Edice Magnetka. Pražská vydavatelská společnost, Nakladatelství Epocha : Praha, 2011, 131 s. ISBN 978-80-7425-064-4.
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Kyberšikana a psycho-sociální rozměr
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kyberšikana jako nový fenomén šikany
Maria Vašutová, Jan Nevřala, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Michal Panáček
Year: 2011
abstract in proceedings

Kýč v poezii (Jana Skácela)
Zdeňka VELIČKOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

L. Urbanová: Stylistika anglického jazyka
Miroslav Černý
Year: 2011
published expert opinions, reviews

La position actuelle de l´interprete assermenté en République tcheque
Zuzana Honová
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
journal article

Lange, Maria B.: Sprachnormen im Spannungsfeld schriftsprachlicher Theorie und Praxis. Die Protokolle der Commerzdeputation Hamburg im 17. Jahrhundert
Norbert Richard Wolf
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Language of politics in time of conflict
Marek HAMPL
Year: 2011, Journal of interdisciplinary philology
journal article

Le langage du tchat en classe de FLE
Jan Lazar
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Le participe passé en construction absolue et les possibilités de sa traduction vers le tcheque
Zuzana Honová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie: Z dějin české každodennosti: Život v 19. století
Radek Lipovski
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová, Veronika Kotůlková, Gabriela Rykalová
Year: 2011, Stauffenburg Verlag
specialist book chapter

Les activités ludiques grammaticales et lexicales
Iva Dedková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Les activités ludiques orales et phonétiques
Guilaine Becker
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE
Petr Hrtánek
Year: 2011, Revue des Études Slaves
journal article

Les textes juridiques des institutions européennes en tant que catégorie spécifique de textes spécialisés
Zuzana Honová
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011
journal article

Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur/interprete assermenté
Zuzana Honová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu
Ljuba Mrověcová
Year: 2011, Studia slavica
journal article

Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu, aneb Ochráníme vás před hněvem pracujícího lidu
Vojtěch Vlček
Year: 2011, Securitas imperii
journal article

Linguistica Brunensia 1-2
Miroslav Černý
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek
Year: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
journal article

Literárněvědná reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární čtení z děl spisovatelky Jany Schlossarkové
Irena Šebestová
Year: 2011
others

Literární historie a dějiny kultury
Jan Malura
Year: 2011
organizing conference, workshop

Literární Švýcarsko dál zůstává živoucím organismem
Irena Šebestová
Year: 2011, Plav-měsíčník pro světovou literaturu
journal article

Literatur übersetzen - eine Herausforderung
Milan Pišl
Year: 2011
organizing conference, workshop

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Year: 2011
work experience abroad

Litterae armorum
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík, Michal Fiala, Jakub Hrdlička
Year: 2011, Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Logische Textstrukturen und Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Los verbos pronominales en espaňol desde el punto de vista sincrónico
Jana Veselá
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LOUIS-JEAN CALVET (2010), Histoire du français en Afrique. Une langue en copropriété ? Paris : Éditions Écriture, 210 pages. ISBN : 978-2-35905-007-3
Iva Dedková
Year: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2
journal article

Ľubov Vladyková a kol. Kontextuálne východiská lekárskej etiky.
Vladimír Šiler, Vladimír Šiler
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Máchova cesta k zobrazení krajiny, Role krajinných motivů v Erbenově Kytici (Eotvos Lorand University Budapest)
Martin Tomášek
Year: 2011
work experience abroad

Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Year: 2011
abstract in proceedings

Manual básico de literatura latinoamericana
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mariana Szapuová (ed.): Situovaná veda
Martin Škabraha
Year: 2011, Filosofický časopis
journal article

Marie Krčmová a kol.: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Miroslav Černý
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.
Pavel Kladiwa
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010
Aleš Zářický, Martin STRAKOŠ
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Matyszak Philip - Beryová Joanne. Životy Římanů.
Igor Lisový, Igor Lisový
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Medailon Arnošta Klímy
Petr GÁBA
Year: 2011
abstract in proceedings

Média jako další dimenze knih pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Média jako další dimenze knih pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Year: 2011
abstract in proceedings

Mediace v rodinných sporech z pohledu sociálních pracovníků
Petra Šobáňová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky
Václav Moravec, Karel Paulík
Year: 2011, Psychologie a její kontexty
journal article

Mediální obraz osobnosti Hanse Kudlicha v jeho rodném regionu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2011, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy
Jindra Hylmarová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


