Publications
Budňák, Jan (2010): Das Bild des Tschechen in der deutschmährischen Literatur (Recenze)
Iveta Zlá, Eva Hrdinová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Budování dopravní infrastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou
Petr Popelka, Michaela Závodná
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Bulharský zájem o český nespisovný jazyk
Irena Bogoczová
Year: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
journal article

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Central vs. peripheral tendencies in constructing discourse identities: a contrastive study of promotional discourse
Christopher Hopkinson
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Year: 2011
work experience abroad

Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 2011
abstract in proceedings

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Year: 2011, Host
specialist book chapter

Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a Mechtilde Lichnowské s berlínskou společností v první třetině 20. století
Jiří Jung, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Year: 2011, Ostravská univerzita, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
specialist book chapter

CLEMENT, Werner - GRÜNWALD, Oskar a kol.: Österreichs Verstaatlichte : Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis 2008. Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 2009, 210 s. ISBN 979-3- 214-00
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Co se stalo s kopím, aneb o ztrátách a posunech v překladu
Eva Hrdinová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Year: 2011, Names: A Journal of Onomastics
journal article

Communication des jeunes catholiques francophones sur les réseaux sociaux sur Internet
Pavlína Žídková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of the Development of Anglicisms in Czech and in German
Markéta Bilanová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Comprehensive Resilience Model for Research and Assessment
Jan Sebastian Novotný
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Conforme est arti et statui. K barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů
Jiří Brňovják
Year: 2011, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník
journal article

Constructing identities and relationships in British and Czech advertising discourse: a contrastive study
Christopher Hopkinson
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Contemporary Jewish American Women Writers
Stanislav Kolář
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 10 / 2010
Jana Veselá
Year: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
journal article

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 11 / 2011
Jana Veselá
Year: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
journal article

Contribution of Work Integration Social Enterprises in Social Economy
Renáta Halásková
Year: 2011, ECON - Journal of Economics, Management and Business
journal article

Což tamž do Slezska nenáleží a sem k Moravě přísluší
Jan Al Saheb
Year: 2011, Historica Olomucensia
journal article

Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czesko-polski kontakt językowy w kazaniach wybranych księży zaolziańskich
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czesko-polski słownik podstawowej terminologii z zakresu handlu i przedsiębiorczości / Česko-polský slovník základní obchodní a podnikatelské terminologie
Agnieszka Baran, Agata Ostrowska-Knapik, Libor Pavera
Year: 2011, ATH - Promix
specialist book

Česká a polská literárně kritická reflexe románu "Nevědomost" Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká literární historie v exilovém kontextu
Karolina SLAMOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká maloobchodní železářská firma Šafrata v Moravské Ostravě v letech 1918?1948
Stanislav KNOB, Pavel Palata
Year: 2011
published expert opinions, reviews

České objevování slovanského jihu v první polovině 19. století
Martin Tomášek
Year: 2011, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

České země v dualistickém Rakousko-Uhersku
Pavel Kladiwa
Year: 2011, Slovart
specialist book chapter

ČESKOSLOVENSKÉ MĚSTO VČERA A DNES : každodennost - reprezentace - výzkum. Vědecká konference, Brno 13.-14. 11. 2009.
Petr GÁBA
Year: 2011
others

Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
organizing conference, workshop

Český literární kánon v anglicky mluvících zemích
Karolina SLAMOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština internetu a SMS
Eva Jandová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Year: 2011, STUDIA SLAVICA
journal article

Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe
Petr Kopecký
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Dążenie do prawdy jako zadanie poety - na przykładzie dzieła i myśli Františka Halasa
Agnieszka Baran
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

DeDeArt
Vladimír Horák
Year: 2011
exhibition foreword

DeDeArt
Vladimír Horák
Year: 2011
exhibition foreword

DeDeArt
Vladimír Horák
Year: 2011
solo and collective exhibitions, realization

Dějiny antického starověku
Igor Lisový
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Year: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Dějiny Španělska v datech
Jiří Chalupa
Year: 2011, Libri
specialist book

Dělnický tisk pohledem historické sémantiky. Nový přístup nebo slepá ulička?
Hana Šústková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2011
abstract in proceedings

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Tomáš Rucki
Year: 2011
editorial and language revision

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Year: 2011
editorial work


