Publications
Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002)
Lubomír Bartoš
Year: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2
journal article

Olomouc Museum of Art 1951-2011
Pavel Zatloukal
Year: 2012, Muzeum umění
specialist book

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Year: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr Szałaśny
Year: 2012, Przekraczanie Granic I
journal article

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Year: 2012, Verbum
specialist book chapter

Ondřejovická válcovna plechu - nejstarší v českých zemích
Milan Myška
Year: 2012, Vlastivědné listy
journal article

Osada U Pumpy
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Year: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
specialist book chapter

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Year: 2012
abstract in proceedings

Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2012
others

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Year: 2012
exhibition foreword

Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská sídliště po roce 1945 - Několik poznámek k sídelní kultuře města (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Year: 2012
abstract in proceedings

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Paliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesí.
Maria Vašutová
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Year: 2012
organizing conference, workshop

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.
Marek Vařeka, Radoslav Ragač, Ivana Fialová
Year: 2012, Regionálna rozvojová agentúra
specialist book

Papírová česká skořábka co mušle perlová
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 2012
editorial work

Parémie národů slovanských VI. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Personality dimensions of university students affected by traditional bullying and cyberbullying
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Personality, subjective health and evaluation of stress.
Karel Paulík
Year: 2012, Psychology & Health
journal article

Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka
Vítězslav Vilímek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Persvazivní funkce v kázáních
Marcela Grygerková
Year: 2012
abstract in proceedings

Pět dimenzí postojů ke smrti
Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová
Year: 2012
abstract in proceedings

Petr Kabeš: Tváří v tvar
Jakub Guziur
Year: 2012
editorial work

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Year: 2012
work experience abroad

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Year: 2012
abstract in proceedings

PHENOMENE SAN-ANTONIO
Jana Brňáková
Year: 2012, Studia Romanistica
journal article

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Píseň v kulturních kontextech I.
Jakub Guziur
Year: 2012
organizing conference, workshop

Píseň v kulturních kontextech II.
Jakub Guziur
Year: 2012
organizing conference, workshop

Plánování jazyků a plánování v jazyce
Irena Bogoczová
Year: 2012, Slavia
journal article

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Year: 2012
work experience abroad

Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Počtářské umění raného středověku (cca 980-1150)
Marek Otisk
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohádky a pověsti na Jesenicku v české literatuře pro děti a mládež v 2. pol. 20. století
Stanislava Schupplerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Year: 2012, Český lid
journal article

Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Year: 2012
others

Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
abstract in proceedings

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Year: 2012
abstract in proceedings

Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Waldemar Józef Deluga
Year: 2012, Print Quarterly
journal article

Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs ...
Aleš Zářický
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Politické kontexty, definice pojmu spravedlnosti
Kristina UVÍROVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


