Publications
Evropejska sociaľna polityka i modeli sociaľnogo partnerstva
Marek Otisk
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Expresionismus v ruské literatuře: Satanův deník (1919)
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Expresionismus v ruské literatuře: Satanův deník (1919)
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Ezra Pound - Henri Gaudier-Brzeska: Vortex
Jakub Guziur
Year: 2012
editorial work

Facultas philosophica. Universitatis Ostraviensis
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Agáta VŘESKÁ, Aleš Zářický
Year: 2012
editorial work

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis
Milan Pišl
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991 - 2012
Begońa García Ferreira
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Jana Veselá
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Kornélia Machová
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Iva Dedková
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Fašismus, my a Ezra Pound
Jakub Guziur
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Faustin Ens (1782-1858)
Milan Myška
Year: 2012, Verlag Degener and Co.
specialist book chapter

Feminist Aspects of Angela Carter´s Grotesque
Stanislav Kolář
Year: 2012
editorial work

Fenomén dětské univerzity v německymluvících zemích - inspirace i pro české univerzity?
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury
Miroslav Mikulášek
Year: 2012, CUBE consulting
specialist book chapter

Fenomen językowego obrazu świata w kontekście lingwistyki feministycznej
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomen językowego obrazu świata w kontekście lingwistyki feministycznej
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2012
abstract in proceedings

Ferdinandova osada
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Year: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravská univerzita
specialist book chapter

Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?
Petr Hromek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?
Petr Hromek
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Film jako politické médium
Roman RAKOWSKI
Year: 2012
abstract in proceedings

Filosof Pavel Floss o Komenském, Aristotelovi a kosmologii
Filip Svoboda
Year: 2012
others

Filosofie o slovech o slovech o filosofii. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Year: 2012, Univerzita Palackého
specialist book

Filosofie o slovech o slovech o médiích. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Year: 2012, Univerzita Palackého
specialist book

Filozofia medycyny na Słowacji
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ, Marek Petrů
Year: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
specialist book chapter

Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX
Marek Petrů
Year: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
specialist book chapter

Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji
Marek Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře
Year: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
specialist book

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání
Vladimír ŽATECKÝ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012
editorial work

Fonetické jevy z pohledu uživatelů češtiny
Ilona Adámková
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

FORMING OF ORTHODOX CHURCH IN THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC AND ITS PROTAGONISTS
Kristina BRIŠOVÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Fragment iluminovaného otonského evangeliare z Mohuce v Olomouci
Pavol Černý, Klára Benešovská, Jan Chlibec
Year: 2012, Lidové noviny
specialist book chapter

FRAGNER, Benjamin a kol.: Industriální topografie - Pardubický kraj : Průmyslová architektura a technické stavby. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2012, 273 s. ISBN 978-80-01-05045-3.
Adam ŽIDEK
Year: 2012
others

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách
Jitka Smičeková, Iva Dedková
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Year: 2012, Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně
specialist book

FRAZÉMY V DVOJJAZYČNÝCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNÍCH ČASOPISECH
Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frazémy v římskokatolických farních informátorech na Těšínsku
Štěpánka VELČOVSKÁ, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Fred Chappell: Kočičí přísaha
Jakub Guziur
Year: 2012
editorial work

"Frequently Asked Questions": A Genre between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

From the Proof of God?s Existence to the Abacus
Marek Otisk
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Funkce literární krajiny u Karla V. Raise
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Galerie a muzea umění
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Year: 2012, Slezská univerzita
specialist book chapter

Generační střet Miloše Martena a Františka X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Year: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána
Svatava Urbanová
Year: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Genre and grammar interfaces in conference presentations: A contrastive study
Gabriela Zapletalová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Good night, Džerzy
Petr Vidlák
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)


