Publications
Prezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Procházka parkem
Petr Hrtánek
Year: 2012, Host
journal article

PROCHÁZKOVÁ Iva
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Prokrastinace
Josef Kundrát, Aleš Neusar
Year: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Proměnné Big Five a volba copingových strategií v pomáhajících profesích
Karel Paulík, Michal Tichý
Year: 2012
abstract in proceedings

Proměny architektury 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Year: 2012
editorial work

Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Mlčák
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
abstract in proceedings

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
others

Prostor beskydské krajiny v básnických textech přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prostor Sudet a česko-polského pomezí v současné české poezii
Jan Nemček
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protestanti z okolních oblastí Těšínska na cestě za prací do Frýdku v době industrializace
Radek Lipovski
Year: 2012, Práce a studie Muzea Beskyd
journal article

První roky v pedagogické praxi
Iva Dedková
Year: 2012
abstract in proceedings

První roky v pedagogické praxi
Iva Dedková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První válcovna plechu v českých zemích / The First Sheet Rolling Mill in the Czech Lands
Milan Myška
Year: 2012
abstract in proceedings

Przekraczanie granic I
Jana Raclavská
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Przekraczanie granic II
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Przyslowia dawniej i dziś
Eva Mrhačová
Year: 2012, Bohemistyka
journal article

Předměty vyprávějí
Kateřina Vojkůvková, Michal Zezula
Year: 2012
editorial work

Přehled dějin Ázerbajdžánu. Země věčného ohně III.
Aleš Zářický, Igrar Aliev
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu
Veronika Kavková, Marek Malůš
Year: 2012
abstract in proceedings

Překladatelská dílna: španělština 2012
Kornélia Machová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Přes překážky ke hvězdám
Jiří Jung
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami
Karel Paulík, Alina Cogiel, Petr Saforek, Anna Schneiderová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Psychologické poradenství, některé aktuální problémy a úkoly
Karel Paulík
Year: 2012
abstract in proceedings

Quelques observations sur les néographies phonétisantes en francais tchaté
Jan Lazar
Year: 2012, Linguistica Pragensia
journal article

Quelques remarques ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes français
Jan Lazar
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Raně scholastické univerzálie - formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury)
Marek Otisk
Year: 2012, Jihočeská univerzita, Teologická fakulta
specialist book chapter

Realistický efekt (na příkladu prózy K. V. Raise)
Martin Tomášek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze kolektivní monografie
Martin Tomášek, Dagmar Mocná
Year: 2012
published expert opinions, reviews

(recenze) Panajotis Cakirpaloglu: Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012
Karel Paulík
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Recenze: Piotr SAWICKI, Jitka SMIČEKOVÁ: Srovnávaci frazeologie a paremiografie. Vybrane studie ze slovanských a romanských jazyků - Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków slowiańskich i romańskich, Ostrava, OU, 2012
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012, Paremia, 21 (2012), s. 221
journal article

Recepcja krytycznoliteracka dzieł Milan Kundery w czeskim i polskim obszarze kulturowym
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2012, Studia Filologiczne
journal article

(Re)Constructing Identities in Marie-Elena John's Unburnable
Karla Kovalová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro časopis Teorie vědy/Theory of Science
Petr Hromek
Year: 2012
others

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Year: 2012
others

REIDOVÁ, Anna: Leningrad : Tragédie obleženého města : 1941-1944. Překlad Jan Krist. Brno : Jota, 2011, 468 s. ISBN 978-80-7217-947-3.
Adam ŽIDEK
Year: 2012
others

Rekonstrukce textového procesu memoárů Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rekonstrukce textového procesu memoárů Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Year: 2012
abstract in proceedings

Relationships and Identities in Conference Presentations: Czech Speakers Presenting in English
Gabriela Zapletalová
Year: 2012
abstract in proceedings

Relocated from an Elevator to a Cattle Car: Intergenerational Transmission of Trauma in Thane Rosenbaum's Elijah Visible
Stanislav Kolář
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Representation of the Orthodox Jewish Communities in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel
Stanislav Kolář
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí
Petr Kopecký
Year: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí
Petr Kopecký
Year: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Rod Taaffe a Těšínsko.
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Románská madona typu "sedes sapientiae" v české soukromé sbírce Romanska madona typu "sedes sapientiae" v ceske soukrome sbirce
Pavol Černý
Year: 2012, Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
journal article


