Publications
X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

Z dějin vědy o antickém starověku 3: Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování
Igor Lisový
Year: 2013, Repronis
specialist book

Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty
Petr Kadlec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Za Dušanem Cvekem
Lukáš Průša
Year: 2013, Průhledy
journal article

Za idoly textové interpretace
Roman Rakowski
Year: 2013, Retronis, s.r.o., Ostrava
specialist book chapter

Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenija v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Year: 2013, Garamon
specialist book chapter

Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenije v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zborcené vzdušné zámky
Iva Málková
Year: 2013, Protimluv Revue pro kulturu
journal article

Zbrojní a vojenská výroba Vítkovických železáren v meziválečném období (1918-1938)
Aleš MATERNA
Year: 2013, Hospodářské dějiny/Economic history
journal article

Zlatý vlk
Petr Vidlák
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Year: 2013, Oftis
specialist book chapter

Znovuobjevený legionářský cestopis
Martin Tomášek
Year: 2013
abstract in proceedings

Způsob tabuizace a překračování tabu v komunikaci s dětmi na Těšínsku v České republice
Weronika HRUBÁ
Year: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
specialist book chapter

Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války.
Petr Popelka
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Zrod moderního důstojníka
Radim Macháň
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch FremdsprachenlernerInnen
Eva Bajerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten
Eva Bajerová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Year: 2013
abstract in proceedings

Zum Ausdruck von Emotionen in literarischen Texten : Am Beispiel der Erzählung ?Der Waldgänger? von Adalbert Stifter
Josef MIŠUN
Year: 2013, Motus in verbo
journal article

Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Year: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Zur Rolle von Kleinkorpora in der linguistischen Forschung
Martin Mostýn
Year: 2013, Narr Verlag
specialist book chapter

Ženy v Moravské Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Year: 2013
abstract in proceedings

Život jako obyčejný lidský úděl
Svatava Urbanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Životní cesty koryfeje šeské vědy o antickém starověku, prof. P. Olivy
Igor Lisový
Year: 2013, Repronis
specialist book chapter

19. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2013
organizing conference, workshop

3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/14 (OEDM-SERM 2013/2014).
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2013
organizing conference, workshop

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov
Marek Vařeka
Year: 2013, Městské muzeum v Moravském Krumlově
specialist book

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov
Marek Vařeka
Year: 2013
organizing exhibition (E)

4. mezinárodní doktorandská konference Where Life Once Used to Be - the Vanished Places and Sights. 14. června 2013, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 4, 2013/2, s. 252.
Tomáš Řeha
Year: 2013
others

40 let od vojenského převratu v Chile
Jiří Chalupa
Year: 2013
radio and televison broadcast

5 katalogových hesel
Jaromír Olšovský, Pavel Šopák, A Kolektiv
Year: 2013, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

90 rokov bratislavskej polonistiky
Marta Pančíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

90. výročí připojení Hati a Píště k ČSR
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2013, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

... (sebe)obnažení ... nad poezií Stanislavy Repar a Mily Haugové
Iva Málková
Year: 2012, Romboid
journal article

A Dialogue with Prospective Students? An Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Website Presentations
Renáta Tomášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and Lviv
Waldemar Józef Deluga
Year: 2012, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
journal article

A propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous
Iva Dedková
Year: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012
journal article

"A springboard from which to dive into an ocean of opportunities": on the lexico-grammatical features of the discourse of university offers
Renáta Tomášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Voice Coming from the Past: The Legacy of the Family History in R. Goldstein´s Mazel
Stanislav Kolář
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 10/2012
Lenka Vaňková
Year: 2012
editorial work

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 11/2012
Lenka Vaňková
Year: 2012
editorial work

ADAPTACE MUŽŮ A ŽEN NA ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 2012, Psychologie pro praxi
journal article

Adressatenbezug in Monatsregeln. Eine Studie anhand der Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Bur Křivoklát
Lenka Vaňková
Year: 2012, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
journal article

Akulturacja Żydów na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


