Publications
PINDUR, D. - TURÓCI, M. a kol.: Šľachta na Kysuciach a jej susedia. Čadca - Český Těšín - Žilina: Muzeum Těšínska, Kysucké múzeum v Čadci, Považské múzeum v Žilině, 2012.
Jana KNAPIKOVÁ, Jana KNAPIKOVÁ
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2013, Slavia
journal article

Podoby feminity v díle Jiřího Sumína
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013
abstract in proceedings

Podoby feminity v díle Jiřího Sumína
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podstawowy cykl życia memu internetowego
Piotr Szałaśny
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podzimní listí na vodách Acherontu
Igor Lisový
Year: 2013, Repronis
specialist book

Pohled skrze Baudrillardovo zrcadlo produkce
Tomáš Zemčík
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
specialist book chapter

Pohyblivý svátek - moderování večera mladé vědy
Martin Tomášek, Iva Málková
Year: 2013
others

Pokora, modlitba, kontempletace a láska - svět štěstí Adély Senecké
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Year: 2013, Vlastním nákladem
specialist book chapter

POLÁK, Michal: Hlavou proti vetru.
Filip Svoboda
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Politické kontexty definice pojmu spravedlnosti
Kristina UVÍROVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Petr Popelka
Year: 2013, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
journal article

Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Urszula Kolberová
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polská literatura v českém kurikulu, středoškolských učebnicích literatury a čítankách
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polska-Hiszpania. Hiszpania-Polska
Piotr Sawicki
Year: 2013, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
specialist book

Polskie i słowackie nazwy jezior tatrzańskich (porównanie)
Marta Pančíková
Year: 2013, Oficyna wydawnicza ATUT
specialist book chapter

Polskie symbole narodowe w kontekście konceptualizacji barw w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polskojęzyczne media na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
journal article

Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Year: 2013
work experience abroad

Population of private workers housing scheme Krausovec in Ostrava-Přívoz
Martin DRÁPELA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Portsmouth University, U.K., aktivní účast na konferenci. 10.7.-17.7.2013. Possessed by Postmemory: Thane Rosenbaum's Elijah Visible
Stanislav Kolář
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poselství prachu
Miroslav Černý
Year: 2013, Argo
specialist book

Pośród magów, wiedźm i wampirów, czyli rock w świecie fantasy : kilka uwag na temat tekstów piosenek rockowych w powieściach Siergieja Łukjanienki "Nocny Patrol" i "Dzienny Patrol"
Jolanta Greń
Year: 2013
abstract in proceedings

Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Year: 2013
abstract in proceedings

Postoje ke smrti v kontextu vnímání časové perspektivy
Klára Machů, Martina Cholevová
Year: 2013
abstract in proceedings

posudek disertační práce Pittnerová Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Iva Málková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

posudek na rukopis monografie Michala Habaje Model človeka a sveta v básnickom diela Jána Smreka
Iva Málková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Poutní místa a jejich tradice očima pamětníků
Tereza STŘELCOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Povaha realismu v dílech Letopisy v žule a Severní svahy O. Šuleře
Stanislava Schupplerová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013, Konspekt
journal article

Primus, Beatrice. Semantische Rollen. Heidelberg, 2012.
Martin Mostýn
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Printed Sources of Seventeenth- and Eighteenth-Century Polish Art
Waldemar Józef Deluga
Year: 2013, Print Quarterly
journal article

Problem of unemployment in selected Europien countries
Petra Šobáňová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Year: 2013
abstract in proceedings

Problematika ehkzonimov i ehndonimov i ih memorial'nyj motiv v toponomastike
Lukáš Plesník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika ehkzonimov i ehndonimov i ih memorial'nyj motiv v toponomastike
Lukáš Plesník
Year: 2013
abstract in proceedings

Problematika limitů vědeckého poznání v Aristotelově ?hledané vědě? se speciálním zaměřením na první a druhou kapitolu knihy A, a s přihlédnutím ke spisům Organonu
Filip Svoboda, Martin Škabraha
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Fundacja Integracji Społecznej Prom
specialist book chapter

Problematyka tłumaczeń tekstów fachowych z języka polskiego na język słowacki
Marta Pančíková
Year: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
specialist book chapter

Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie
Robert Antonín
Year: 2013
abstract in proceedings

Profesní peripetie představitelů inteligence na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní poradenství pro osoby dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna sochařství v quattrocentu
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

proměny církevní heraldiky
Tomáš Krejčík
Year: 2013
organizing conference, workshop

Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin
Jan Herůfek
Year: 2013, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková
Year: 2013, Univerzita Palackého
specialist book

Proměny větné negace v českých biblických překladech
Jakub Maruš
Year: 2013, Historie - Otázky - Problémy
journal article


