Publications
Role angličtiny v procesu ústupu a obnovy menšinových jazyků
Miroslav Černý
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozmowa w deszczu [wiersze], Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków 2013, 15 s. ISBN 978-83-63261-07-08.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013
others

Różnice w polskim, czeskim i angielskim nazewnictwie wybranych gatunków ssaków
Piotr Szałaśny
Year: 2013, Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie
journal article

Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
abstract in proceedings

Rozvoj výzkumu hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě
Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rukopisné modlitební "nebeklíče" a jejich vztah k tiskům Martina z Kochemu
Šárka Havlová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ruské zkratky a zkratková slova v kontextu 21. století
Blažena Rudincová, Květuše Lepilová
Year: 2013, FF MU
specialist book chapter

Rytířské řády, historie a současnost
Marek Vařeka
Year: 2013, Masarykovo muzeum v Hodoníně
specialist book

Říha, Zdeněk - Fojtík, Pavel: Jak se tvoří měst: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 190 stran+ DVD. ISBN 978-80-01-05029-3.
Michaela Závodná
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
abstract in proceedings

Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 2013
editorial work

SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová
Year: 2013, Aussiger Beiträge
journal article

Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere
Igor Lisový
Year: 2013, Historica
journal article

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického
Jana Grollová
Year: 2013, Mediaevalia historica bohemica
journal article

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Year: 2013
organizing conference, workshop

Selected FSP Aspects of a Narrative Text
Ivana Řezníčková
Year: 2013, Ostravská Univerzita v Ostravě
specialist book

Senzualismus v meditativních knihách českého baroka
Jan Malura
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Setkání naše odloučením jest a odloučení naše setkáním"
Lukáš Průša
Year: 2013, Te Deum
journal article

Setkávání a prodlévání s básníkem, prozaikem, dramatikem, publicistou
Iva Málková
Year: 2013, Tvar
journal article

Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile
Karla Kovalová
Year: 2013, Salem Press
specialist book chapter

Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile
Karla Kovalová
Year: 2013, Salem Press
specialist book chapter

Shaped by the Legacy of the Holocaust. The Second Generation Voices in American Fiction
Stanislav Kolář
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Shipbuilding Production for the Austro-Hungarian Navy by the Vítkovice Ironworks (1891-1914)
Aleš MATERNA
Year: 2013, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
journal article

Signifikace v díle Waltera Burleyho: Lze se obejít bez její definice?
Jakub VARGA
Year: 2013, Aithér
journal article

"Skladatelé zkamenělé hudby" v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí výzva pro architekta
Radoslav DANĚK
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Year: 2013
editorial work

Slavica Iuvenum XIV
Piotr SZALASNY
Year: 2013
editorial and language revision

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Year: 2013
abstract in proceedings

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Year: 2013, Host
specialist book

Slovoobrazovatelnye i stilisticheskie osobennosti derivatov so znacheniem prinadlezhnosti k politicheskojj partii na primere russkogo i polskogo jazykov
Ekaterina Popova
Year: 2013, Russkaja Filologija
journal article

Słowacy
Marta Pančíková
Year: 2013, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
specialist book chapter

SMETANA, Robert: Vzpomínky na Rudolfa Firkušného. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012, 47 s.
Adam ŽIDEK
Year: 2013
others

Smrt (v penitenciární praxi)
Antonín Dolák, Miloslav Jůzl
Year: 2013, Rodinné listy
journal article

So what I tried to do is a long story: Argumentation and narration in academic talks
Gabriela Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013, Bohemistyka
journal article

Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů
Jakub Ivánek
Year: 2013, Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia
specialist book chapter

Socha v Římě a její souvislosti
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti
Tereza Záškodná, Alena Plháková
Year: 2013
abstract in proceedings

Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen
Pavel Kladiwa
Year: 2013, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Sociokulturní aspekty zobrazování Posledního soudu ve vrcholném a pozdním středověku v českých zemích
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

Sociokulturní kompetence v učebnicích češtiny jako cizího
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sommes-nous libres de nous changer?
Marek Petrů
Year: 2013, Czech and Slovak Journal of Humanities
journal article

Sonda do vědomostí a postojů studentů vysokých škol o době vlády komunistického režimu
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica
journal article

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Year: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
specialist book chapter

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Year: 2013
abstract in proceedings

Soudobá angažovaná poezie
Roman POLÁCH
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví
Milan Myška
Year: 2013, Těšínsko
journal article


