Publications
GRACE A LA CRISE OU A CAUSE DE LA CRISE ?
Iva Dedková
Year: 2013, Studia romanistica. Vol. 13, Num. 1/2013
journal article

Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu
Svatava Urbanová, Iveta Drzewiecka
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien
Jan Al Saheb
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Handel und Marketing
Milan Pišl
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hauserovo pojetí univerzálního subjektu a možné námitky
Antonín Dolák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Health of college students and coping strategies
Karel Paulík
Year: 2013
abstract in proceedings

Hildenbrand, Zuzana: Emprunts lexicaux ? l?allemand dans le français contemporain, Olomouc: Univerzita Palackého
Jan Holeš
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1
Jiří Brňovják
Year: 2013
editorial and language revision

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2
Jiří Brňovják
Year: 2013
editorial and language revision

Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
specialist book chapter

Historie železničních vleček na Báňské dráze a Historie železničních vleček v OKR
Lukáš Vaculík, Tomáš Řeha
Year: 2013
exhibition curator

History of Repression or Repressive History?
Martin Škabraha
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice)
Petr Popelka
Year: 2013, -
journal article

Hlučínské gymnázium : architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlučínské gymnázium: architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Year: 2013
abstract in proceedings

"Honnete femme de Krumau." K četbě a čtenářství Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649-1719).
Jitka Radimská
Year: 2013, Knihovna Akademie věd ČR
specialist book chapter

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina UVÍROVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina Uvírová
Year: 2013
abstract in proceedings

Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata
Marek Vařeka
Year: 2013
abstract in proceedings

Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna
Marek Vařeka
Year: 2013
abstract in proceedings

Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky
Michal Zezula
Year: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Hull, The Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, stáž 18.9.-21.9. 2013
Karla Kovalová
Year: 2013
work experience abroad

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY)
Petr Hrtánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ideál
Antonín Dolák
Year: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
specialist book chapter

Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení
Robert Antonín
Year: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Im Facebook ist man nie fremd
Milan Pišl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

In search of American Identity
Stanislav Kolář
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industrializace jako regionální fenomén?
Milan Myška, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová
Year: 2013, Technické muzeum v Brně
specialist book chapter

Industrializacja Śląska Cieszyńskiego
Milan Myška, Idzi Panic
Year: 2013, Starostwo Powiatowe Cieszyn
specialist book chapter

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2013
abstract in proceedings

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka Velčovská
Year: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
specialist book chapter

Institut für Germanistik, Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Year: 2013
work experience abroad

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Year: 2013
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2013
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2013
work experience abroad

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů
Petr Kadlec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interactive Discourse Markers in Spoken English
Gabriela Zapletalová, Renata Povolná
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Interakce a komunikace učitele v edukačním procesu
Anna Schneiderová, Nikola Sklenářová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Year: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
journal article

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Year: 2013, Brno Studies in English
journal article

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Year: 2013, Brno Studies in English
journal article

Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá, Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter


