Publications
Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Year: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
journal article

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Year: 2013, Brno Studies in English
journal article

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Year: 2013, Brno Studies in English
journal article

Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá, Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur
Irena Šebestová
Year: 2013
editorial work

Interpretace literární krajiny v Pohádce máje Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa, 2.dotisk
Kornélia Machová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

IV Simposio internacional de hispanistas Encuentros 2012, Wroclaw, Polonia, 14. -17. 11.2012
Jan Mlčoch
Year: 2013, Studia Romanistica
journal article

Jagiellonian University, Krakow
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
work experience abroad

Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž
Karel Paulík
Year: 2013, KONTAKT
journal article

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Year: 2013
organizing conference, workshop

Jak ve sportu pomáhá představivost?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Year: 2013, Studia Sportiva
journal article

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Year: 2013, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book

Jan Mlčoch: Esbozo de la historia y cultura checas
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1945-1968
Karel Kadłubiec
Year: 2013
editorial work

Jáství a svobodná vůle
Antonín Dolák
Year: 2013, Institut mezioborových studií
specialist book

Jazyky a metody cizojazyčné výuky
Ljuba Mrověcová
Year: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
specialist book chapter

Jdi za svým snem. Fantazijní svět Petra Síse, laureáta Ceny H. Ch. Andersena
Svatava Urbanová
Year: 2013, Bibiana
journal article

Je Francie pro Čechy atraktivní turistickou destinací?
Iva Dedková
Year: 2013
abstract in proceedings

Język przekładów literatury polskiej na język górnołużycki
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2013
radio and televison broadcast

Językowy obraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz psa w polskiej przestrzeni kulturowej
Piotr Szałaśny
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jinakost druhých a dialog s nimi skrze fenomén jáství
Antonín Dolák
Year: 2013, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

Jiří Zavřel - Muž s tečkami na víčkách a nohou giganta, stále se usmívá a země se třese jak on jde
Tomáš Zemčík
Year: 2013
exhibition curator

Jiří Zavřel - Muž s tečkami na víčkách a nohou giganta, stále se usmívá a země se třese jak on jde
Tomáš Zemčík
Year: 2013
exhibition foreword

Johannes Reuchlin a tradice prisca theologia
Jan Herůfek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Journal l´année de 1872, Gisella Pálffy - ze života sedmnáctileté šlechtičny
Jana KNAPIKOVÁ
Year: 2013
abstract in proceedings

K architektuře hlučínského gymnázia
Adam HUBÁČEK
Year: 2013, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
journal article

K nekotorym projavlenijam analitičeskich tendencij v morfologii sovremennogo russkogo jazyka (na materiale nesklonjajemych zaimstvovannych suščestvitelnych)
Zdeňka Nedomová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého misálu)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Year: 2013, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Kampaň před před prvním kolem české prezidentské volby v roce 2013 z perspektivy Alexanderovy performativní teorie.
Vít Horák
Year: 2013, Naše společnost
journal article

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Karl Radda, Ludwig Rothe
Petr Kadlec, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě
specialist book chapter

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, P. Žákovský, Michal Zezula
Year: 2013, Opavská kulturní organizace
specialist book chapter

Každodenní život obyvatel Ostravy v letech 1965-1975
Martin BRYCHTA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Každodennost v próze Jiřího Šotoly
Jakub KLEIN
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kdo chce v nebi přebývati, musí s Kristem tancovati (B. H. J. Bílovský)
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2013, Hlučínsko - vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Kdo jsou ne/přizpůsobiví?
Martin Škabraha
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Keeping Up an Old Tradition? Grants Of Arms as Specific Sources for Promotion to Higher Ranks of Nobility in the Bohemian Lands during the (Early) Modern Period
Jiří Brňovják
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Keyboard warriors: Antagonistic facework in online discussions
Christopher Hopkinson
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Knězkova "kalusovská" žeň
Lukáš Průša
Year: 2013, Průhledy
journal article

Kniha o paliči knih?
Jakub Ivánek
Year: 2013, Česká literatura
journal article

Kníže a biskup. Střety mezi světskou a církevní mocí na území Slezska jako součást společenské proměny ve středoevropském prostoru ve 13. století
Robert Antonín
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav Knob, Milan Hlavačka
Year: 2013, Historický ústav
specialist book chapter

Komentář k zákonu o obchodních korporacích
Petr Hampel, Alexander Bělohlávek
Year: 2013, Vydavatelství a nakldatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Komunikace - tlumočení- překlad, aneb Proč spadla babylonská věž
Vítězslav Vilímek
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)


