Publications
My first week in darkness - chamber rest experience
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Year: 2014
abstract in proceedings

Mýtus Boba Dylana
Jakub Guziur
Year: 2014, 65. pole
specialist book

Na studia do stolicy. Kariery absolwentów cieszyńskich szkół średnich żydowskiego pochodzenia w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku
Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Stefan Król, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne
Jana Raclavská, Piotr Szałaśny
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Nádražní třída - významný fenomén měst 19. a 20. století
Martina ŠIMÍKOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náročné životní události mužskou a ženskou optikou.
Karel Paulík
Year: 2014
abstract in proceedings

Narratives in academic and professional genres
Gabriela Zapletalová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Nářečí německá. In: Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy M-Ž., 83-85
Lenka Vaňková
Year: 2014
others

Nauczanie bliskiego języka słowiańskiego i problemy z tym związane
Marta Pančíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nauczanie języka polskiego na Słowacji i w Czechach
Marta Pančíková
Year: 2014, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
specialist book chapter

Návrat humanismu aneb Co si počít s Viktorinem Kornelem?
Jan Malura
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Názvy léčivých rostlin používané v geograficky blízkých obcích severního cípu Západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2014, Host
specialist book

Nazwy roślin w wybranych frazeologizmach polskich, słowackich i słoweńskich
Marta Pančíková
Year: 2014, Oficyna Wydawnicza Leksem
specialist book chapter

Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Karolinum
specialist book chapter

Nearchitektonické objekty v tvorbě Iva Klimeše
Marie Šťastná
Year: 2014, Grada Publishing, a. s.
specialist book chapter

Neexistence Já
Antonín Dolák, Antonín Dolák
Year: 2014, Institut mezioborových studií, Brno
specialist book chapter

(Nejen) králové, Židé a cikáni v raněnovověkém bádání
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Nejstarší osídlení Frýdecko-Místecka
Michal Zezula
Year: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Několik poznámek k tvorbě tzv. dvojdomých autorek v současné české LPDM
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Německo českýma očima v 19. století - krajina, lidé, kultura
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nenápadně nepřehlédnutelný
Iva Málková
Year: 2014
others

Nenápadně nepřehlédnutelný epicko-lyrický svět Milana Krupy
Iva Málková
Year: 2014, Památník Petra Bezruče
specialist book chapter

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku
Jan Al Saheb, Svatava Urbanová, Martin Krůl, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Newman University; stáž 28.1.-1.2.2014
Karla Kovalová
Year: 2014
work experience abroad

Nežádoucí sociálně psychologické efekty medializace (kriminálních) událostí
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nietzscheho "Nadčlověk" a Solovjevův "Bohočlověk": Kiseljov I.
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Noc vědců Ostravské univerzity (člen)
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Normativity and Social Pedagogy
Antonín Dolák, Antonín Dolák
Year: 2014, Institute of Interdisciplinary Studies, Brno
specialist book chapter

Notes on Empathy and Trust as Key Notions in English Medical Discourse
Miroslav Černý
Year: 2014, J ournal of ELT and Applied Linguistics
journal article

Nová indiánská encyklopedie
Miroslav Černý
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O jednotě subjektu a (ne)užitečnosti jeho integrace
Antonín Dolák
Year: 2014, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

O JĘZYKOWYM OBRAZIE PSA W CHŁOPACH WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
Petr LIGOCKÝ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O języku Psałterza Małgorzaty z chrestomatii Františka Čelakovskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O sedmi štědrovečerních zvycích
Kamil Harvánek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Ob ideje sverchčelovečestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskogo processa.
Lenka Naldoniová
Year: 2014, Mysl´
journal article

Obraz czeskiej kultury w wybranych polskich podręcznikach do nauki literatury w szkołach ponadgimnazjalnych
Piotr SZALASNY
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989
Martin Tomášek, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Obraz religijności cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Year: 2014, Barrister & Principal
specialist book chapter

Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku
Robert Antonín
Year: 2014, Studia Mediaevalia Pragensia
journal article

Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie
Jana Veselá, Irena Fialová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie
Jana Veselá, Irena Fialová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

odborný posudek pro časopis Česká literatura
Iva Málková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

odborný posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Year: 2014
others

Odborný posudek pro nakladatelství - rukopis Karla Komárka Čep, Durych a několik příbuzných Interpretační studie
Iva Málková
Year: 2014
published expert opinions, reviews


