Publications
Pohled do bezručovské textologie (Michal Kosák: S použitím kalendáře)
Jiří Svoboda
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Pohyb a jeho tvořivá síla v "Sestře" Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohyblivé vzpomínky
Martin Tomášek
Year: 2014
abstract in proceedings

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Year: 2014
others

Pojem "common sense" u Thomase Reida
Petr Glombíček
Year: 2014, Filosofický časopis
journal article

Pojem přírody
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2014
abstract in proceedings

Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna
Jan Herůfek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek
Year: 2014
organizing conference, workshop

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany
Jana Grollová
Year: 2014
abstract in proceedings

Pojetí Sofie u V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici.
Lenka Naldoniová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe
Zdeňka Nedomová
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Pokus o strukturální rozbor angažované poezie
Roman POLÁCH
Year: 2014, Tvar
journal article

Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Politické osobnosti Londýnského Ústavu Edvarda Beneše
Pavel Carbol
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polonistika a jej kontakty
Marta Pančíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
specialist book chapter

Polská diplomacie a Hlučínsko ve 30. letech
Dan Gawrecki
Year: 2014, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska
Year: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
specialist book

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Year: 2014
abstract in proceedings

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Year: 2014
work experience abroad

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pomníky padlým I. světové války na Hlučínsku
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Population of Hlučínsko in the First Czechoslovak Republic. Steps to consolidate public relations and integration of the population watched the structural development in the years 1920-1938
Adam HUBÁČEK
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnanie miery emočnej inteligencie sestier
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Year: 2014, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Porozumět Aristotelově teologii
Filip Svoboda
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porubské sochy a reliéfy
Marie Šťastná
Year: 2014, Montanex, a. s.
specialist book

Pořád jsme "lapkové"
Jakub Ivánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Posudek na publikaci Lukáš Zámečník (ed.), The Future of Philosophy
Petr Hromek
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Posudek na publikaci RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika
Petr Hromek
Year: 2014
others

Posudek rukopisu básnické sbírky Irena Šťastná Žvýkání jader
Iva Málková
Year: 2014
others

posudek Tomáš Koudela Pokus o vizualizaci nepraktického monumentu
Iva Málková
Year: 2014
others

Později by mě mrzelo, že jsem to neudělal
Iveta MINDEKOVÁ
Year: 2014, Tvar
journal article

Pracovní pobyt na Departments of Philosophy, University of St Andrews, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Petr Hromek
Year: 2014
work experience abroad

Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia "agresja"
Janusz Paśkiewicz
Year: 2014
abstract in proceedings

Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Year: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
specialist book chapter

Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě
Martin BRYCHTA
Year: 2014, Oftis
specialist book chapter

Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě
Martin BRYCHTA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace projektu IRP: Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko
Iva Dedková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace publikace Kulturně-historické encyklopedie Českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Prezentace publikace Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Prezentace Svaté země - Betlém
Tomáš Novotný
Year: 2014
librettos, screeplays

Prezentace Svaté země - Galilejské jezero
Tomáš Novotný
Year: 2014
librettos, screeplays

Prezentace Svaté země - Jericho
Tomáš Novotný
Year: 2014
librettos, screeplays

Prezentace Svaté země - Jeruzalém
Tomáš Novotný
Year: 2014
librettos, screeplays

Prezentace Svaté země - Judská poušť
Tomáš Novotný
Year: 2014
librettos, screeplays

Prezentace Svaté země - Kafarnaum
Tomáš Novotný
Year: 2014
librettos, screeplays


