Publications
Eine etwas andere Liebe. Zur Emotion Liebe in der Übersetzung
Eva Hrdinová, Lenka Vaňková
Year: 2014, Stauffenberg Verlag
specialist book chapter

Einleitung
Lenka Vaňková
Year: 2014
abstract in proceedings

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Year: 2014, Historická demografie
journal article

El Reino de Dios. El proyecto del paraíso terrenal en los textos de Ernesto Cardenal. In: Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2014, Studia Romanistica
journal article

E-learningové nahravky "Literatura iberoamericana (1)", 13 jednotek, 27.09.2014-28.02.2015. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

E-learningové nahravky "Literatura iberoamericana (2)", 13 jednotek, 1.2.2014-30.6.2014, Wyższa Szkola Filologiczna, Wroclaw.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Year: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
specialist book chapter

Emoční inteligence a její vztah k zvládání
František Baumgartner, Eva Karaffová
Year: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

Emoční regulace ve vztahu k dimenzím psychické osobní pohody
František Baumgartner, Dagmar Faastová
Year: 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Emotionalität im ausländerbezogenen Diskurs
Martin Mostýn, Lenka Vaňková
Year: 2014, Stauffenburg Verlag
specialist book chapter

Emotionalität im Text
Lenka Vaňková
Year: 2014, Stauffenburg Verlag
specialist book

Empatie a důvěra
Miroslav Černý
Year: 2014
abstract in proceedings

Empirical Approaches to Text and Language Analysis
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Year: 2014, RAM-Verlag
specialist book

Enchanting Persuasiveness of MH World
Markéta Bilanová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková, Martin Mostýn
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ERASMUS+, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 26.05 - 30. 05. 2014
Jelena Kupcevičová
Year: 2014
work experience abroad

Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2014, Filosofický časopis
journal article

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Estetika Thomase Reida
Petr Glombíček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu1918-1938
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Moderní dějiny
journal article

Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880-1914.
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Moderní dějiny
journal article

Evrazijskij nacionalnyj universitět iměni L. N. Gumiljova / L. N. Gumilyov Eurasian National University
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Evropské hlavní město kultury nástrojem regenerace brownfieldů - příklady kulturních center ve městech Linec 2009, Košice 2013 a Plzeň 2015
Petra Šobáňová, Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2014, European Science and Art Publishing
specialist book chapter

Exercices de grammaire
Jan Lazar
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Exodus bez Mojžíše. Romská emigrace jako politický problém
Martin Škabraha
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Face effects of verbal antagonism in online discussions
Christopher Hopkinson
Year: 2014, Brno Studies in English
journal article

Fachliches in Frauenzeitschriften am Beispiel Blut
Edita Pelikánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fachliches in Frauenzeitschriften am Beispiel Keine Chance für Energy Sucker
Edita Pelikánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fachliches in Frauenzeitschriften am Beispiel ...und weg sind sie
Edita Pelikánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.
Lenka Vaňková
Year: 2014, De Gruyter Verlag
specialist book

Faustina Ense "zlatá léta opavská".
Milan Myška
Year: 2014, Časopis Slezského zemského muzea.
journal article

Fenomen Wiedźmina w Republice Czeskiej
Piotr SZALASNY
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomenální a konceptuální faktory resilience
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci
Jan Čížek
Year: 2014, Studia Comeniana et historica
journal article

Flavius Mithridates a židovská kulturní tradice
Jan Herůfek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Folklor a literatura - inspirace a filiace
Svatava Urbanová, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie - recenze.
Viktória Kopuničová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Formen sprachlichen Handelns in linguistischen Zeitschriftenartikeln
Martin Mostýn
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Year: 2014, Glottometrics
journal article

Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Year: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

František Hrubín - panel Národní muzeum - Matice česká
Iva Málková
Year: 2014
others

František Lazecký - básník "čistého srdce a čistého vidění"
Lukáš Průša
Year: 2014, Řád
journal article

František Smetánka a ?balkánská cesta? z Protektorátu do zahraničního odboje
Pavel Carbol, V. Šrámek
Year: 2014
abstract in proceedings

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW)
Jana Raclavská
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Fresková výzdoba kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2014, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

From the proof of God's existence to the abacus
Marek Otisk
Year: 2014, Ślaskie Studia Historyczno-Teologiczne
journal article

From Warrior to Knight - The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example of the Czech Lands
Robert Antonín
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands
Robert Antonín
Year: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
journal article


