Publications
Motivace ve výce humanitních předmětů
Markéta Bilanová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moving Window TTR
Miroslav Kubát
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moving window type-token ratio and text length
Miroslav Kubát
Year: 2014, RAM-Verlag
specialist book chapter

Mozek jako determinant jednání
Marek Petrů
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití pozůstalostních spisů z 18. a první poloviny 19. století v genealogii
Radek Lipovski
Year: 2014
abstract in proceedings

Msgre. P. Josef Veselý - umělec víry, naděje a lásky
Lukáš Průša
Year: 2014
abstract in proceedings

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Multimodal production and consumption in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multimodality in academic language: Aspects of the lexicogrammar of presentation slides
Gabriela Zapletalová
Year: 2014, Discourse and Interaction
journal article

Musik und Lied im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Muzeum umění Olomouc: O muzeu umění, sbírání a vystavování výtvarného umění na Olomoucku
Pavel Zatloukal
Year: 2014, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
journal article

My first week in darkness - chamber rest experience
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Year: 2014
abstract in proceedings

Mýtus Boba Dylana
Jakub Guziur
Year: 2014, 65. pole
specialist book

Na studia do stolicy. Kariery absolwentów cieszyńskich szkół średnich żydowskiego pochodzenia w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku
Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Stefan Król, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne
Jana Raclavská, Piotr Szałaśny
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Nádražní třída - významný fenomén měst 19. a 20. století
Martina ŠIMÍKOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náročné životní události mužskou a ženskou optikou.
Karel Paulík
Year: 2014
abstract in proceedings

Narratives in academic and professional genres
Gabriela Zapletalová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Nářečí německá. In: Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy M-Ž., 83-85
Lenka Vaňková
Year: 2014
others

Nauczanie bliskiego języka słowiańskiego i problemy z tym związane
Marta Pančíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nauczanie języka polskiego na Słowacji i w Czechach
Marta Pančíková
Year: 2014, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
specialist book chapter

Návrat humanismu aneb Co si počít s Viktorinem Kornelem?
Jan Malura
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Názvy léčivých rostlin používané v geograficky blízkých obcích severního cípu Západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2014, Host
specialist book

Nazwy roślin w wybranych frazeologizmach polskich, słowackich i słoweńskich
Marta Pančíková
Year: 2014, Oficyna Wydawnicza Leksem
specialist book chapter

Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Karolinum
specialist book chapter

Nearchitektonické objekty v tvorbě Iva Klimeše
Marie Šťastná
Year: 2014, Grada Publishing, a. s.
specialist book chapter

Neexistence Já
Antonín Dolák, Antonín Dolák
Year: 2014, Institut mezioborových studií, Brno
specialist book chapter

(Nejen) králové, Židé a cikáni v raněnovověkém bádání
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Nejstarší osídlení Frýdecko-Místecka
Michal Zezula
Year: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Několik poznámek k tvorbě tzv. dvojdomých autorek v současné české LPDM
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Německo českýma očima v 19. století - krajina, lidé, kultura
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nenápadně nepřehlédnutelný
Iva Málková
Year: 2014
others

Nenápadně nepřehlédnutelný epicko-lyrický svět Milana Krupy
Iva Málková
Year: 2014, Památník Petra Bezruče
specialist book chapter

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku
Jan Al Saheb, Svatava Urbanová, Martin Krůl, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Newman University; stáž 28.1.-1.2.2014
Karla Kovalová
Year: 2014
work experience abroad

Nežádoucí sociálně psychologické efekty medializace (kriminálních) událostí
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nietzscheho "Nadčlověk" a Solovjevův "Bohočlověk": Kiseljov I.
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Noc vědců Ostravské univerzity (člen)
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Normativity and Social Pedagogy
Antonín Dolák, Antonín Dolák
Year: 2014, Institute of Interdisciplinary Studies, Brno
specialist book chapter

Notes on Empathy and Trust as Key Notions in English Medical Discourse
Miroslav Černý
Year: 2014, J ournal of ELT and Applied Linguistics
journal article

Nová indiánská encyklopedie
Miroslav Černý
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O jednotě subjektu a (ne)užitečnosti jeho integrace
Antonín Dolák
Year: 2014, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

O JĘZYKOWYM OBRAZIE PSA W CHŁOPACH WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
Petr LIGOCKÝ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O języku Psałterza Małgorzaty z chrestomatii Františka Čelakovskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O sedmi štědrovečerních zvycích
Kamil Harvánek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Ob ideje sverchčelovečestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskogo processa.
Lenka Naldoniová
Year: 2014, Mysl´
journal article

Obraz czeskiej kultury w wybranych polskich podręcznikach do nauki literatury w szkołach ponadgimnazjalnych
Piotr SZALASNY
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter


