Publications
Wise as Solomon / Cruel as Rehoboam?: Ancient and Biblical Models for Portraying Good and Bad Rulers in Middle Central Europe
Robert Antonín
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wissenschaftssprache
Lenka Vaňková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?
Milan Pišl
Year: 2015
abstract in proceedings

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Wolfgang Benz: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015, SOCIOL CAS
journal article

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Year: 2015, Wydawnictwo DiG
specialist book chapter

Współistnienie kultury rosyjskiej i radzieckiej w XX wieku. Powieść Ludmiły Ulickiej "Szczerze oddany Szurik"
Jolanta Greń
Year: 2015
abstract in proceedings

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2015
editorial work

Z Cieszyna do Pragi i z powrotem. Naukowa kariera eksjezuity ks. Leopolda Jana Szersznika
Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra, Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je
Jakub Ivánek
Year: 2015
abstract in proceedings

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Year: 2015, Galium
specialist book chapter

Z Výškovic do Zábřehu
Jakub Ivánek, Martin STRAKOŠ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.)
Jiří Muryc
Year: 2015, Postscriptum Polonistyczne
journal article

Za porozumění mezi názory
Vít Horák
Year: 2015
others

Zajímavý, ale nerealizovaný projekt silničního spojení Opavy s Moravskou Ostravou
Milan Myška
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article

Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński
Irena Bogoczová
Year: 2015
work experience abroad

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2015, Postscriptum Polonistyczne
journal article

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2015
abstract in proceedings

...zatímco krůpěj po krůpěji dovnitř krvácí má láska
Iva Málková
Year: 2015
others

Zdeněk Kravar: Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien
Petr Popelka
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Zdrazila Adolf (1868 - 1942)
Jaromír Olšovský
Year: 2015, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Zestátnění průmyslu v Rakousku v letech 1945-1955
Adam ŽIDEK
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Ziemia z aspektu porównawczego polsko-czesko-słowackiego
Marta Pančíková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Získávání československého občanství po roce 1918
Michal SOJČÁK
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Získávání československého občanství po roce 1918: případ vojenských gážistů
Michal SOJČÁK
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Zločin a oběť v románu Fialový anachoréta Jindřicha Henryho
Petra Knesplová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla)
Nina Pavelčíková
Year: 2015, Romano džaniben
journal article

Ztratit se na cestě za literární krajinou
Martin Tomášek
Year: 2015, Česká literatura
journal article

Železnice jako součást kulturního dědictví
Alena Borovcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci.
Alena Borovcová
Year: 2015, Zprávy památkové péče
journal article

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Michaela Závodná, Karel Jiřík, Stanislav Knob
Year: 2015
editorial and language revision

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Život a posmrtný úděl Karla Velikého v zrcadle středověkých vidění
Jan Slíva
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

07/01/2015-05/02/2015, Universität Würzburg, DE, badatelský pobyt
Eva Cieślarová
Year: 2015
work experience abroad

12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt)
Robert Antonín
Year: 2015
work experience abroad

14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

15/03/2015-27/03/2015 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Université Bordeaux Montaigne
Martin Mostýn
Year: 2015
work experience abroad

19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž)
Robert Antonín
Year: 2015
work experience abroad

2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt)
Robert Antonín
Year: 2015
work experience abroad

20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku
Marek Petrů
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

21. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Year: 2015
organizing conference, workshop

3artbeat festival: Filosofická stage
Filip Svoboda
Year: 2015
organizing conference, workshop

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Industrializace před industrializaci
Milan Myška, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter


