Publications
Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 10. Die Zeit Karls IV. 1372-1378, ed. E. Rotter
Dalibor Janiš
Year: 2015
published expert opinions, reviews

ÚSTAV EDVARDA BENEŠE V LETECH 1950-1964
Pavel Carbol
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Ústavy šlechtičen v habsburské monarchii jako městské instituce pro výchovu urozených dívek
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod
Antonín Dolák
Year: 2015, Repronis
specialist book chapter

Úvod do judaismu
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvodní slovo
Jan Herůfek, Jaroslav Franc
Year: 2015, Refugium
specialist book chapter

Úvodní slovo na křtu knihy Milana Krupy Sebraný spis
Iva Málková
Year: 2015
others

V souřadnicích všeho a ničeho?
Petr Hrtánek, Roman Polách
Year: 2015, Česká literatura
journal article

V zemi mudrců a olympijských vítězů
Igor Lisový
Year: 2015, Repronis
specialist book

Ve Skalici nejsou žádní Němci! Spor o národnost při sčítání lidu v roce 1921.
Dan Gawrecki
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article

Vědecký šovinismus
Vít Horák
Year: 2015
others

"Velká deprese" 19. století a peněžnictví v českých zemích
Jan Hájek, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Jindřich Soukup
Year: 2015, Univerzita Karlova v Praze
specialist book chapter

Veni sponsa Christi... Female Monastic Spirituality and Art in Late Medieval Bohemia
Daniela Rywiková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Verbale und nonverbale Vagheit in englisch- und deutschsprachigen Interviews. Buchbesprechung
Eva Bajerová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Vermittlung von Wissen in Hinsicht auf den aktuellen (medialen) Sprachgebrauch
Milan Pišl
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Víra v umění. Z uměleckých sbírek hrabovské farnosti
Martin Slepička
Year: 2015
exhibition curator

"Visual catechisms" in Bohemian Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vita coaetanea / Současný život
Jan Herůfek
Year: 2015, nakladatelství Pavel Mervart
specialist book

Vliv polského slovesného folkloru na ústní lidovou slovesnost na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv polských režisérů, herců loutkoherců a scénografů na českou divadelní scénu
Alice Olmová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad")
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Year: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe
Petr Kadlec
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

Vybrané aspekty audiovizuálního překladu v praxi (na příkladě češtiny a polštiny)
Urszula Pacíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Vybrané jazykové vlastnosti politického diskursu
Denisa Brumarová
Year: 2015, Anagram
specialist book chapter

Vydáni kritické hybridní edice
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Výstava národního muzea: Smrt
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Výstavba nového poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni v letech 1885 - 1886 za působení faráře Jana Böhma
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article

Vytvoření databáze audio a videonahrávek pro výuku tlumočnických disciplín
Milan Pišl
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výuka tlumočnických seminářů na Univerzitě Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko (27.04.2015 - 01.05.2015)
Milan Pišl
Year: 2015
work experience abroad

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.11.2015 - 14.11.2015)
Milan Pišl
Year: 2015
work experience abroad

Vývoj dopravy a komunikací
Petr Popelka, Jiří Dvořák
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter

Vývoj peněžní a úvěrové soustavy
Jan Hájek, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter

Vývoj Slovenska a Česka po vstupu do EU z pohledu vybraných demografických a makroekonomických ukazatelů
Zdeněk Vavrečka
Year: 2015
abstract in proceedings

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě
Blažena Rudincová
Year: 2015, GALIUM
specialist book chapter

Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.
Blažena Gracová
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter

Vzhledově neodolatelný, ale povahově nesnesitelný, czyli o niektórych czeskich przymiotnikach i przysłówkach
Irena Bogoczová
Year: 2015, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
journal article

Vznik a výstavba základní školy na Šídlovci
Martin Slepička
Year: 2015
others

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vznik Husova sboru a římskokatolického kostela Krista Krále ve Svinově
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
abstract in proceedings

Vzpomínka na Věru Olivovou
Pavel Carbol
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Vztah Romů k práci. Konfrontace stereotypu s historickými doklady
Nina Pavelčíková
Year: 2015, Český lid
journal article

W cieszyńskim mateczniku
Karel Kadłubiec
Year: 2015, Kongres Polaków w Republice Czeskiej
specialist book

Walter Burley o supozici termínů
Jakub VARGA
Year: 2015, Reflexe
journal article

What is common sense?
Eva Peterková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wie wird in den Geisteswissenschaften definiert? Am Beispiel von kunstgeschichtlichen Termini
Eva Hrdinová
Year: 2015
abstract in proceedings

WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility
Tomáš Krejčík
Year: 2015
abstract in proceedings


