Publications
Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma
Jakub Varga
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jednota nebo rozpad subjektu?
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jelena Jedličková - obrazy: Tvář (a) krajiny
Marie Šťastná
Year: 2014
organizing exhibition (E)

Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky
Radek Čech
Year: 2014, Naše řeč
journal article

Język polskiej blogosfery. Zwięzłe omówienie zagadnienia na wybranych przykładach
Piotr SZAŁAŚNY
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język w życiu religijnym na Zaolziu
Tereza Ondruszová
Year: 2014, Poradnik Językowy
journal article

Językowy obraz psa w polskiej frazeologii i idiomatyce - przyczynek do badań
Piotr SZAŁAŚNY
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jiří Třanovský s českou, slovenskou i polskou identitou (druhý život barokního literáta na provincii)
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání
Petr Hromek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Jonáš Hájek: Suť
Martin Pilař
Year: 2014, Academia
specialist book chapter

Jonkoping University; přednášková činnost, 6.10.-10.10. 2014
Karla Kovalová
Year: 2014
work experience abroad

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Year: 2014
others

K českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Year: 2014
abstract in proceedings

K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2014
others

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2014, Časopis Matice moravské
journal article

K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou
Petr Kadlec
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914
Petr Kadlec
Year: 2014, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Kam s ní? Místo filosofie v rámci Aristotelova dělení věd
Filip Svoboda
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
Przemyslaw HOMA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
Przemyslaw HOMA
Year: 2014
abstract in proceedings

Kancionály a modlitební knihy první poloviny 18. století mezi ortodoxií a pietismem
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karolínský franko-saský evangeliář
Pavol Černý
Year: 2014, Národní galerie v Praze
specialist book chapter

Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,
Radek Čech
Year: 2014
work experience abroad

Kauza Goel Ratson
Tomáš Novotný
Year: 2014, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Kauza Goel Ratson
Tomáš Novotný
Year: 2014, Dingir
journal article

Kázání raného novověku v mezioborových souvislostech
Jan Malura
Year: 2014
organizing conference, workshop

Kazatelství v jednotě bratrské 16. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Každodenní život obyvatel Ostravy v období normalizace
Martin BRYCHTA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Kdo jsi, ženo?" Námět femme fatale v českém umění a kultuře na přelomu 19. a 20. století
Andrea KOZLOVÁ, Kolektiv Autorů
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

"Kdo jsi ženo?" Námět femme fatale v českém umění a kultuře přelomu 19. a 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, David Bazika, Metoděj Chrástecký, Jiří Neminář
Year: 2014
exhibition curator

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Year: 2014
solo and collective exhibitions, realization

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Year: 2014
solo and collective exhibitions, realization

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín
Aleš Zářický
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského knížectví Karlem z Lichtenštejna v ?nobilitační? politice Habsburků v 17.-18. století
Jiří Brňovják
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna
Jan Al Saheb
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen
Jaroslav David
Year: 2014, Naše řeč
journal article

Koexistence starých a nových středních vrstev v procesu modernizace
Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Kolář - Whitman (setkání básníků, role překladu Stébel trav v kontextu tvorby Jiřího Koláře a v české poezii nejen v druhé polovině padesátých let).
Iva Málková
Year: 2014, Literární archiv
journal article

Kolektář zvaný Horologium olomoucké
Pavol Černý
Year: 2014, Národní galerie v Praze
specialist book chapter

Kolokace vlastních jmen
Jaroslav David
Year: 2014, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy
Petr Popelka, Lukáš Fasora
Year: 2014
organizing conference, workshop

Komunitní plánování jako nástroj občanské společnosti při regeneraci brownfields
Petra Šobáňová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


