Publications
Magical Realism and Allegory in Joseph Skibell's A Blessing on the Moon
Stanislav Kolář
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Maksymilian Drozdowicz: En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Resumé
Jana Veselá
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Manipulacja w języku politycznej poprawności
Przemyslaw HOMA
Year: 2015
abstract in proceedings

Manipulacja w języku politycznej poprawności
Przemyslaw HOMA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Many Californias: Different Representations of California in Popular Music
Jakub Vala
Year: 2015, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Mapa příběhů / Technické dědictví Moravy a Slezska
Alena Borovcová
Year: 2015
solo and collective exhibitions, realization

Margarity Sabasznikowej bytowanie w kulturze. "Zielona żmija. Historia jednego życia"
Jolanta Greń
Year: 2015
abstract in proceedings

Mariánská ikonografie a vliv obrazu Panny Marie Čenstochovské na poutní obrazy Rakouského Slezska
Tereza STŘELCOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mariánský kult v Ostravě na přelomu 19. a 20. století na příkladu vzniku chrámu Panny Marie, Královny posvátného růžence, v Hrabůvce
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
abstract in proceedings

Masky a tuk: jak prolomit bludný kruh teorií a přitom zůstat v něm
Martin Škabraha
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matej Bel: Trenčianska stolica
Kamil Harvánek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Matematika a číslo v raném středověku
Marek Otisk
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Menzerath-Altmann law versus random model
Martina Benešová, Radek Čech
Year: 2015, de Gruyter
specialist book chapter

Měsíc autorského čtení 2015
Jiří Muryc
Year: 2015
others

Město a veřejný prostor - některé teoretické poznatky a její aplikace na situace v Ostravě
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
abstract in proceedings

Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Year: 2015, Povážske múzeum v Žilině
specialist book chapter

Městský dům a parcela ve světle archeologie
Michal Zezula
Year: 2015, Národní památkový ústav
specialist book chapter

Meteorologiesachbücher für Kinder und Erwachsene - erste Befunde auf der Buchoberfläche
Eva Cieślarová
Year: 2015, Gunter Narr Verlag
specialist book chapter

Metodické materiály pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Vladimír Biloveský
Year: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Metodologia wyboru do analizy w podręcznikach szkolnych utworów i zjawisk literackich
Martin Tomášek, Lenka Németh-Vítová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi Ostravou a Vídní: samostatné strojírenství na Moravě v letech 1820-1918
Květa Jordánová
Year: 2015, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
specialist book chapter

Mezinárodní vědecká konference Historizace střední Evropy. 16. říjen 2014, Kampus Slezské univerzity v Opavě, Opava
Jan PEZDA, Lukáš LISNÍK
Year: 2015
others

Miami University: výzkumný pobyt, 10.3.-12.6.2015
Karla Kovalová
Year: 2015
work experience abroad

Michala Benešová - Renata Rusin Dybalska - Lucie Zakopalová a kol.: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 300 s., ISBN 978-80-246-2732-8 (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2015, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
journal article

Michele Lenoble-Pinson ; apres relecture attentive de Paul Martens (2014). Dire et écrire le droit en français correct. Au plaisir des gens de robe. Bruxelles : Bruylant. 806 pp. ISBN : 978-2-8027-3611-0
Iva Dedková
Year: 2015, Studia Romanistica, Vol. 15, Num. 2/2015
journal article

Miejsce jednostki w przestrzeni social media (supermarketu kultury)
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

?Milites ac famuli episcopi Olomucensis?. Feudal System of the Bishopric of Olomouc and the Military-service Relations in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí
Jana Grollová
Year: 2015, Veduta
specialist book chapter

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

Mizející hlasy džungle 2
Miroslav Černý
Year: 2015, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
journal article

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book

Mluva ve Slezsku. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Soňa Lemrová
Year: 2015
abstract in proceedings

"Moc bezmocných" v polských a českých učebnicích literatury
Martin Tomášek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní škola - dílna lidskosti? II
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderní škola - dílna lidskosti? III
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderní škola - dílna lidskosti? I-IV
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderní škola - dílna lidskosti? IV
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderování debaty o kauze vědecké knihovny a architektonických soutěžích v Divadle loutek Ostrava
Martin Tomášek
Year: 2015
others

Möglichkeiten und Grenzen der Wissensvermittlung in Männerzeitschriften
Milan Pišl
Year: 2015
abstract in proceedings

Monster High Nomenclature and the Phenomenon of Lost in Transaltion
Markéta Bilanová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. VII/1. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1336-1339, ed. M. Menzel; Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. XII. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1357-1359, edd. U. Hohensee, M. Lawo, M. Lindner, O. B. Rader
Dalibor Janiš
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Motivation to short-term volunteering helping and prosocial personality dispositions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2015, Didaktis
specialist book chapter

Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Year: 2015
abstract in proceedings

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motivy stáří a smrti v básnickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mowa potoczna Zaozian
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2015, Język Polski
journal article

Możliwości pracy naukowej na pograniczu - na przykładzie badań środowiska kościelnego
Tereza Ondruszová
Year: 2015, Postscriptum Polonistyczne
journal article

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski, Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2015, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter


