Publications
Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně
Jan Herůfek
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Setkání se studenty gymnázia - propagace oboru dějiny české literatury
Iva Málková
Year: 2015
others

Shaping (Black) Literary Criticism: On Intersections of Legal and Literary Narratives
Karla Kovalová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Sieh, ich hätte es nicht vermocht, dir ein Wort zu sagen." Monologische Dialoge und Dialogstrukturen in Wedekinds "Frühlings Erwachen"
Norbert Richard Wolf
Year: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
journal article

Silvester, qui et Gerbertus: sapientia veterum sive via veritatis
Marek Otisk
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Skúsenosti s cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a rečových zručností tlmočníkov
Vítězslav Vilímek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slask Austriacki w XIX wieku
Janusz Jan Spyra
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SLAVICA IUVENUM XVI
Simona Mizerová, Simona Mizerová, Lukáš Plesník, Lukáš Plesník
Year: 2015
editorial and language revision

SLAVICA IUVENUM XVI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2015
organizing conference, workshop

SLAVICA IUVENUM XVI
Simona Mizerová, Simona Mizerová, Lukáš Plesník, Lukáš Plesník
Year: 2015
editorial work

Slavjanski paraleli. Lemkovski rusinski i jugorusinski ezik (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2015, Slavjanski dialozi
journal article

Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře
Marie ŠŤASTNÁ
Year: 2015
radio and televison broadcast

Slovo o literatuře. M. Viewegh: Zpátky ve hře
Petr Hrtánek
Year: 2015
radio and televison broadcast

Slovo úvodem
Marek Petrů, Josef Kuře
Year: 2015, Triton
specialist book chapter

Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině
Blažena Rudincová
Year: 2015
abstract in proceedings

Smrt a znovuzrození - o negativní hodnotě zrození
Filip Svoboda
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smrt a znovuzrození - o negativní hodnotě zrození
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip Svoboda
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smysl práce a pracovní spokojenost učitelů
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Year: 2015
abstract in proceedings

SMYSL PRÁCE A PRACOVNÍ SPOKOJENOST UČITELŮ
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Year: 2015
abstract in proceedings

Smysluplnost práce živoptní spokojenost a osobnost
Karel Paulík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Časopis Slezského zemského muzea, série B
journal article

Sobre los elementos femeninos en la obra de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2015, Studia Romanistica 1
journal article

Social media w dziedzinie e-polonistyki
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Social Supports as an Aspect of Social Integration of the Poles Living in the Czech Republic
Helena Záškodná, Tereza Záškodná
Year: 2015, Didaktis
specialist book chapter

Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů.
Zdenka Stránská, Sláva Brisudová, Ivana Poledňová, František Baumgartner
Year: 2015, Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
specialist book chapter

Sociolog na veřejnosti: Hermeneutický pohled na vztah sociálních věd a společnosti
Vít Horák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
specialist book chapter

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Jan Vorel
Year: 2015
editorial work

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Urszula Pacíková, Aleš Opekar, Andrea Gebalová-Drzewiecká, Jana Januševičová
Year: 2015
editorial and language revision

Součková, Marta/Puchalová, Ingrid (Hrsg.) (2014): Na dlhej ceste k autorskej emancipácii žien/Auf dem langen Weg zur schriftstellerischen Mündigkeit von Frauen. Buchbesprechung
Eva Bajerová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Soudobá angažovaná literatura
Roman Polách
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spáčilová, Libuše / Spáčil, Vladimír / Bok, Václav (unter Mitarbeit von Soubustová, Jitka): Glossar des älteren Deutsch zu böhmischen Quellen. Glosář starší němčiny k českým pramenům. Memoria: Olomouc, 2014, 1016 S. ISBN
Lenka Vaňková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Spiritismus v Ostravě
Jan MELENA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spiritualita a postoje ke smrti
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Year: 2015
abstract in proceedings

Sprachliche und nichtsprachliche Mittel im fachinternen Wissenstransfer
Marie Werbová
Year: 2015
abstract in proceedings

Správně se sečteme jedině sami!
Petr Kadlec
Year: 2015, Historická demografie
journal article

"Sprecherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause)." Zu fremdsprachigen Textelementen in deutschen und tschechischen Fachtexten
Eva Bajerová
Year: 2015
abstract in proceedings

Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene
Eva Cieślarová
Year: 2015
abstract in proceedings

Srovnání postav ze slovanských mýtů a legend s identickými postavami v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Year: 2015
abstract in proceedings

Srovnání postav ze slovanských mýtů a legend s identickými postavami v literatuře fantasy
Lucie Fiurášková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Blažena Rudincová
Year: 2015
work experience abroad

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Zdeňka Nedomová
Year: 2015
work experience abroad

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
work experience abroad

Stanislav Křeček - Má dáti - dal. Účtoval jsem u Baťů
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Year: 2015
editorial work

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stařec a med. Jaroslavu Medovi v osmdesátinám
Lukáš Průša
Year: 2015, Bohemistyka
journal article

Státní akademie slovanské kultury
Vítězslav Vilímek
Year: 2015
work experience abroad


