Publications
Čas člověka - čas kosmu; astronomie, kosmologie a čas v raném středověku
Marek Otisk
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského (1733, 1752 a 1754)
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Československé opevnění jako krajinotvorný prvek
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Českoslovenští tankisté z wehrmachtu v ostravské operaci
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek, Jaroslav Franc
Year: 2015
editorial work

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Čtenářský klub - Jurij Andruchovyč Moskoviáda
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Timur Vermes Už je tady zas
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Vladimír Sorokin Den opričnika
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Čtení pro univerzitu a město (ČUM)
Jan Malura, Roman Polách, Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2015
organizing conference, workshop

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Year: 2015
abstract in proceedings

David Abram: Kouzlo smyslů
Martin Tomášek
Year: 2015
radio and televison broadcast

David Hume and the New Hume
Eva Peterková
Year: 2015, Perspektywy kultury
journal article

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Dědictví jako metafora ženského osudu
Svatava Urbanová
Year: 2015, Studia slavica
journal article

Dedková, I. : Th?mes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Jan Lazar, Iva Dedková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2015, Římskokatolická farnost Chvalnov
specialist book

Dějiny ohně a rytmus dějin
Filip Svoboda
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějiny třebovické farnosti (1. díl). Okolnosti obnovení samostatné duchovní správy. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (4/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (2. díl). Osobnost P. Antonína Machálka a proces zřízení farnosti v letech 1901-1905. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (5/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (3. díl). Třebovice samostatnou farností a úloha prvního faráře P. Jana Kotrše. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (6/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (4. díl). Třebovice a Panna Marie Nanebevzatá. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (7-8/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (5. díl). Kde hledat informace o historii farnosti Ostrava-Třebovice. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (9/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (6. díl). Farnost Třebovice za II. světové války. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (10/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (7. díl). Farnost po II. vatikánském koncilu 1965-1989. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (11/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Jáchyma Topola)
Terezie FOLDYNOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Hrdinová
Year: 2015
editorial work

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Year: 2015
editorial and language revision

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Year: 2015
editorial and language revision

Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Year: 2015
editorial and language revision

Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus
Marek Otisk
Year: 2015, Średniowiecze Polskie i Powszechne
journal article

"Destruction de la langue" dans la premiere ouvre Dada: des impertinences lexicales a la théatralité
Mariana Kunešová
Year: 2015, Echo des études romanes
journal article

Determinismus, jáství a západní buddhismus
Antonín Dolák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Děti s hvězdičkou
Svatava Urbanová
Year: 2015, Bibiana - revue o umeni pre deti a mládež
journal article

Deutsch als Sprache der Theologie und Liturgie der Ostkirchen
Eva Hrdinová
Year: 2015, Gunther Narr Verlag
specialist book chapter

Deutsche Ruderer auf der "tschechischen" Elbe - nationale und Vereinsidentität 1873 - 1937
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges Hobby
Pavla Zajícová
Year: 2015
work experience abroad

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Year: 2015, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Didaktika psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie adolescence.
Maria Vašutová, V. Ježková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Die Demut [kann] mich am sichersten führen." Die Widerspiegelung der Religiostät des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in seinem literarischen Nachlass.
Iveta Zlá
Year: 2015, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
journal article

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Year: 2015
abstract in proceedings

Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Postposition des nicht erweiterten kongruenten Adjektivattributs in Čapeks Hordubal im Spiegel der deutschen Übersetzungen des Romans
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Year: 2015, Korpus - gramatika - axiologie. Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka.
journal article

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Year: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
journal article

Die Unternehmer in den Böhmischen Ländern im langen 19. Jahrhundert: eine historiographische Bilanz.
Petr Popelka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Divadlo jako součást kultury v Ostravě na počátku normalizace
Martin BRYCHTA
Year: 2015, Oftis
specialist book chapter


