Publications
Univerzita v Oslo, Švédsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita v Padově, Itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Gdański (Gdaňsk, Polsko)
Lukáš Plesník
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Łódzki
Marta Pančíková
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Opolski
Petr Hrtánek
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Opolski
Jan Malura
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Urszula Kolberová
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Marta Pančíková
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Alice Olmová
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Szczeciński
Jan Mlčoch
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Markéta Kročilová
Year: 2016
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski, Poland
Lenka Naldoniová
Year: 2016
work experience abroad

Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina (Jekatěrinburg, Rusko)
Lukáš Plesník
Year: 2016
work experience abroad

Úvodní vzpomínka
Pavel Zatloukal
Year: 2016, Muzeum umění Olomouc
specialist book chapter

V souřadnicích nového milénia
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2016, Protimluv
journal article

V západní Evropě se jedná o poválečný fenomén: Muslimové a dnešní Evropa
Jiří Staňa
Year: 2016, Veřejná správa
journal article

Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Year: 2016, Studia Romanistica
journal article

Ve štetlu se šlemilem (cyklus Schůzky s literaturou)
Stanislav Kolář
Year: 2016
radio and televison broadcast

Velikotarnovski universitet 'Sv. Sv. Kiril i Metodij'
Vítězslav Vilímek
Year: 2016
work experience abroad

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
specialist book chapter

Venkov a město, Beskydy a Ostrava
Zdeněk Smolka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VESELÁ, Jana, HOTOVÝ, Lukáš. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.
Irena Fialová
Year: 2016
research reports and final reports of opposed grants

VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vítkovické učňovské školství 1883-1938
Tomáš KOUDELA
Year: 2016, Technické muzeum v Brně
specialist book chapter

Vítkovické železárny v meziválečném Československu (1918-1939)
Aleš MATERNA
Year: 2016
abstract in proceedings

'Vivre comme on reve' : des personnages paradoxaux chez ' le seul véritable dramaturge surréaliste '
Mariana Kunešová
Year: 2016, Studia romanistica
journal article

Vizionárium aneb Podívaná na českou literaturu 2015
Svatava Urbanová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vladimír Körner - Nemilosrdná diagnóza lidství
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2016
abstract in proceedings

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Year: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
journal article

Volím čisté ovzduší (moderování předvolební debaty)
Martin Tomášek
Year: 2016
others

Volnočasové cestování dětí a mládeže od 2. poloviny 20. století do současnosti
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Volnočasové cestování od 2. poloviny 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Volunteering and its influence on volunteers working life
Petra Šobáňová, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016, HUMANIZACJA PRACY
journal article

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1850)
Radek Lipovski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vůjtek, Karel: To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Jan Lazar
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výstavba kostela sv. Antonína Paduánského a ustanovení farnosti v Kunčičkách
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016
abstract in proceedings

Vytvoření výukových kurzů pro předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu v Moodle
Milan Pišl
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (31.10.2016 - 06.11.2016)
Milan Pišl
Year: 2016
work experience abroad

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.01.2016 - 16.01.2016)
Milan Pišl
Year: 2016
work experience abroad

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum kultu Panny Marie Čenstochovské v moravskoslezském prostředí (nad česko-polskou poutnickou literaturou 18. a 19. století)
Monika Szturcová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.)
Blažena Gracová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Významná slovenská pocta českej vedkyni Svatave Urbanovej. In Stanislavová, Z. Bibiana: revue o umeni pre deti a mládež 2016, č. 2, s. 25-26
Svatava Urbanová
Year: 2016
others

Vzájemné styky českých zemí a Polska v raném novověku (1490-1740)
Jan Saheb
Year: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter


