Publications
Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu
Jaroslav David
Year: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
journal article

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Totální a trapná lyrika českého undergroundu
Martin Pilař
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Totální realismy Bohumila Hrabala
Martin Pilař
Year: 2016, Ústav české literatury AV ČR
specialist book chapter

Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Year: 2016, Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze
specialist book chapter

Továrna na preference
Vít Horák
Year: 2016
others

Translatologische Fachexkursion nach Wien 2016
Milan Pišl
Year: 2016
organizing conference, workshop

Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity
Stanislav Kolář
Year: 2016
abstract in proceedings

Travelling within the Communist Period in the Awareness of Today's Youth
Beata Bednářová
Year: 2016, Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
journal article

TROLLOVÉ A HATEŘI: Nebezpečí facebookových debat a pravidla správné diskuze
Antonín Dolák
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Třicetiletá válka a valašská povstání
Dalibor Janiš
Year: 2016, Obec Hvozdná
specialist book chapter

Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?
Daniela Rywiková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvůrčí a 'ediční' činnost Jaromíra Šavrdy a 'kritika' v soudních rozsudcích a trestím spisu
Iva Málková
Year: 2016, Slovenská literatúra
journal article

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Year: 2016, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Tzv. analytická adjektiva v současné češtině jako projev demokratizačních tendencí jazyka
Lukáš Plesník
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Udílení šlechtických titulů v Českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2016, Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung
specialist book chapter

Ukecaná tajemství
Petr Hrtánek
Year: 2016, Host
journal article

Umění pro architekturu a veřejný prostor ve 2. polovině 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Unemployment in Czech republic and Poland - comparative study
Petra Šobáňová
Year: 2016
work experience abroad

Unemployment in the Czech republic and Germany - comparaive study
Petra Šobáňová
Year: 2016
work experience abroad

Unity and Diversity in Medieval Psychology
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Unity and Diversity of medieval (Central) Europe: Social order and its cohesive and disruptive forces.
Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Antonín Kalous
Year: 2016
organizing conference, workshop

Unity and Multiplicity. On Philosophy, Liberal Arts and the Game called Rithmomachia in the Last Quarter of the Tenth Century
Marek Otisk
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

?Universe christiane reipublice validissima propugnacula? ? Jagiellonian Europe in bulwark descriptions around 1500
Paul Srodecki
Year: 2016, Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen ?Lendület?
specialist book chapter

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Year: 2016
work experience abroad

Universität Wien
Iva Málková
Year: 2016
work experience abroad

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 4. 4. - 8. 4. 2016
Iva Dedková
Year: 2016
work experience abroad

Université de Bretagne-Sud, Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Lorient, France, 5. 12. - 9. 12. 2016
Iva Dedková
Year: 2016
work experience abroad

University Affiliated Blogs as Tools for Unlocking Research and Revealing the Impact
Renáta Tomášková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Bucharest
Martin Pilař
Year: 2016
work experience abroad

University of Debrecen
Jan Kajfosz
Year: 2016
work experience abroad

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2016
work experience abroad

University of Ghent - International Philosophy Olympiad 2016
Jan Čížek
Year: 2016
work experience abroad

University of Ghent, Belgie. Výzkum americké imigrantské literatury, 13.11.-19.11.2016
Stanislav Kolář
Year: 2016
work experience abroad

University of Oxford
Martin Pilař
Year: 2016
work experience abroad

University of Stockholm
Renáta Tomášková
Year: 2016
work experience abroad

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Martin Pilař
Year: 2016
work experience abroad

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Martin Tomášek
Year: 2016
work experience abroad

Universytet slaski Katowice - ERASMUS+ - Staff mobility for teaching between Programme Countries (31/05/2016 - 01/06/2016)
Vít Horák
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016
Radek Čech
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016
Miroslav Kubát
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Komenského v Bratislave
Gabriela Zapletalová
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky: Učitelský pobyt, 9. 5. - 13. 5. 2016
Iveta Zlá
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Sapienza v Římě, itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita v Oslo, Švédsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita v Padově, Itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad


