UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Radek Čech


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Room, floor, building: D 511, Building D
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1862
E-mail:
Personal website:No record found.The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Year: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Year: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Year: 2017
stať ve sborníku

On motifs and verb valency
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
Year: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Year: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Year: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Year: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011)
Radek Čech
Year: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička ... další autoři
Year: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Year: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Year: 2019
stať ve sborníku

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motherhood Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis
Radek Čech, Zuzana Černá
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Year: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Universal Dependencies and Language Typologies
Xinying Chen, Radek Čech
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Year: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech ... další autoři
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

On the Development of Old Czech (En)clitics
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Year: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Year: 2018, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

SK, UK Bratislava, 17.04.-17.04.2018
Radek Čech
Year: 2018
působení v zahraničí

Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Year: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Stylové aspekty Bible svatováclavské - stylometrická analýza.
Pavel Kosek, Radek Čech
Year: 2018
ostatní

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Year: 2018, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu
Michal Místecký, Radek Čech
Year: 2018
ostatní

A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi
Jan Chromý, Radek Čech
Year: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku

Entropie
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Year: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza žánrů
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Year: 2017
stať ve sborníku

Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky
Miroslav Kubát, Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On motifs and verb valency
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
Year: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

On rank-frequency distributions in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann ... další autoři
Year: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Shluková analýza
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Slovní bohatství textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Tematická koncentrace textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Year: 2017
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Year: 2017
působení v zahraničí

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek
Ján Mačutek, Michaela Koščová, Radek Čech
Year: 2016
stať ve sborníku

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Year: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Tematická koncentrace textu v češtině
Radek Čech
Year: 2016, Institute of Formal and Applied Linguistics
odborná kniha

Text length and the thematic concentration of text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2016, Mathematical Linguistics
článek v odborném periodiku

The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law
Lin Wang, Radek Čech
Year: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Thematic Concentration and Vocabulary Richness
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2016, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016
Radek Čech
Year: 2016
působení v zahraničí

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Menzerath-Altmann law versus random model
Martina Benešová, Radek Čech
Year: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Year: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Year: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Testing the thematic concentration of text
Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann
Year: 2015, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Text length and the lambda frequency structure of the text
Radek Čech
Year: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books
Radek Čech
Year: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
Radek Čech
Year: 2015
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015
Radek Čech
Year: 2015
působení v zahraničí

Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Year: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Year: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Empirical Approaches to Text and Language Analysis
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Year: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Year: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky
Radek Čech
Year: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,
Radek Čech
Year: 2014
působení v zahraničí

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011)
Radek Čech
Year: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku

Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Year: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu
Radek Čech
Year: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Year: 2014
působení v zahraničí

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Year: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Frequency and declensional morphology of Czech nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Year: 2013,
kapitola v odborné knize

Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Year: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize

Methods of analysis of a thematic concentration of the text
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Year: 2013, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Year: 2013
působení v zahraničí

Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Year: 2013
působení v zahraničí

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2013
software

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Year: 2013, Host
odborná kniha

Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky
Jana Davidová Glogarová, Radek Čech
Year: 2013, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Radek Čech
Year: 2013
působení v zahraničí

Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza
Radek Čech
Year: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Word length: aspects and languages
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann ... další autoři
Year: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.
Radek Čech
Year: 2012, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Euphony in Slovak lyric poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Year: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Year: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Problems in Quantitative Linguistics 3
Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Year: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku

Vocabulary richness in Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Word length in Slovak poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Year: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Year: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech
Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2010
stať ve sborníku

Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Year: 2010
stať ve sborníku

Structural conservatism and innovation in texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann ... další autoři
Year: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování
Radek Čech
Year: 2009
stať ve sborníku

Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu
Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2009
stať ve sborníku

Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech
Radek Čech, Petr Pajas
Year: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku

Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech
Radek Čech
Year: 2009
stať ve sborníku

Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice
Radek Čech
Year: 2009
stať ve sborníku

Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study
Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Monod a Chomsky
Radek Čech
Year: 2008
stať ve sborníku

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2008
stať ve sborníku

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Year: 2008
stať ve sborníku

Gramatika bez hvězdiček
Radek Čech
Year: 2007
stať ve sborníku

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Year: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Year: 2007
stať ve sborníku

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Year: 2006
stať ve sborníku

Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.
Radek Čech, Radek Šimík
Year: 2005
stať ve sborníku

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Year: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?
Radek Čech
Year: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu
Radek Čech
Year: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka
Radek Čech
Year: 2005
stať ve sborníku

Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Radek Čech
Year: 2005
stať ve sborníku

Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ
Radek Čech
Year: 2003
stať ve sborníku

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Year: 2002
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
COJDBČtení odborného textu v cizím jazyce
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1COTCČtení odborného textu
1FONAFonetika a fonologie
1GR1CGramatika 1 (pravopis, fonet., ortoepie)
1GR3CGramatika 3 (morfosyntax 2)
1KOLAÚvod do korpusové lingvistiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SYNASyntax
1SZ1SZZ - Český jazyk
2CINCČeština na internetu- korpus, vokabulář
2SJDBProjektový seminář 2
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3DELADějiny lingvistiky
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3FONFNormativní gramatika češtiny 1
3KOLFÚvod do korpusové lingvistiky
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SYNFNormativní gramatika češtiny 3
3UKDAKapitoly z dějin lingvistiky
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6KVJAKvantitativní jazykověda
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7COTBČtení odborného textu v cizím jazyce
7KOLBÚvod do korpusové lingvistiky
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VALBValence a její význam v jazyk. systému
7ZHHBZáklady hygieny hlasu a logopedie
7ZHHFZáklady hygieny hlasu
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
1SZ2SZZ - Česká literatura


AuthorTitleType of thesisYear
Teglová KateřinaStylometric characteristics of original and translated textsMaster's thesis 2020 
Bizoń WojciechQuantitative Analysis of New Year Speeches of Polish PresidentsMaster's thesis 2018 
Místecký MichalA Complex Activity Analysis of Selected Samples of the Czech 20th-century PoetryMaster's thesis 2018 
Pelegrinová KateřinaSyntax from the point of view of synergetic linguisticsMaster's thesis 2018 
Redererová HanaTeaching the czech language as a foreign language - the specifics of educating Chinese- speaking studentsMaster's thesis 2018 
Strakošová MarkétaAnalysis of the descriptivity of the text in works of Josef ŠkvoreckýMaster's thesis 2016 
Blokešová ZuzanaSpeech of women and men - do differences exist?Master's thesis 2012 
Bruková KateřinaPractical Workbook of Czech Syntax for Interactive WhiteboardMaster's thesis 2011 
Klváčková BarboraWord order of paratactic connectorsMaster's thesis 2011 
Adámková LucieThe History of Czech Post-War StructuralismMaster's thesis 2009 
Esterková YvonaHistory of Polemics on Literary CzechMaster's thesis 2009 
Chatrná KateřinaThe function of the word "se" in contemporary Czech (corpus analysis)Bachelor's thesis  
Nogolová MichaelaThe Impact of Selected Text Units on the Quantitative Genre AnalysisBachelor's thesis 2020 
Krečmerová LucieDistribution of sentence elements in different types of textsBachelor's thesis 2019 
Sliwková KateřinaThe vocabulary richness of bachelorBachelor's thesis 2019 
Baranová KateřinaChristian, Muslim, Jew and Buddhist in Czech Journalism. Collocation Corpus Analysis.Bachelor's thesis 2018 
Chaleplis VasiliosEuphony in the V. Hrabě: Quantitative analysis.Bachelor's thesis 2016 
Místecký MichalConsonant Clusters as a Means of EuphonyBachelor's thesis 2016 
Kočanová NikolaDyslalia at pupils in first grade of primary schoolBachelor's thesis 2015 
Pelegrinová KateřinaRight valency of finite and infinitival forms of verbsBachelor's thesis 2015 
Samsely VeronikaWord order position attribute and its length in a single-sentenceBachelor's thesis 2015 
Tauferová KateřinaPronunciation of the consonant clusters and the vowel clusters by the high school students from Liberec and OstravaBachelor's thesis 2015 
Kachtíková JanaSound aspekt of the speeches of Vsetin representativesBachelor's thesis 2014 


Development of the Czech pronominal (en)clitics
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Components of transitivity analysis of Czech sentences (emergent grammar approach)
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub