The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Radek Čech


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Room, floor, building: D 511, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1862
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
COJDBČtení odborného textu v cizím jazyce
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1COTCČtení odborného textu
1FONAFonetika a fonologie
1GR1CGramatika 1 (pravopis, fonet., ortoepie)
1GR3CGramatika 3 (morfosyntax 2)
1KOLAÚvod do korpusové lingvistiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SYNASyntax
1SZ1SZZ - Český jazyk
2CINCČeština na internetu- korpus, vokabulář
2SJDBProjektový seminář 2
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3DELADějiny lingvistiky
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3FONFNormativní gramatika češtiny 1
3KOLFÚvod do korpusové lingvistiky
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SYNFNormativní gramatika češtiny 3
3UKDAKapitoly z dějin lingvistiky
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6KVJAKvantitativní jazykověda
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7COTBČtení odborného textu v cizím jazyce
7KOLBÚvod do korpusové lingvistiky
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VALBValence a její význam v jazyk. systému
7ZHHBZáklady hygieny hlasu a logopedie
7ZHHFZáklady hygieny hlasu
8LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
8UKDAKapitoly z dějin lingvistiky
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
1SZ2SZZ - Česká literatura


No record found. Database Maintenance.Optical Character Recognition in Old Prints
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Development of the Czech pronominal (en)clitics
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Components of transitivity analysis of Czech sentences (emergent grammar approach)
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub