Projects & Grants
The Czechoslovak society in the inter-war period: continuity, transformation, professionalization II.
Main solverdoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Language Devices of the Participants in Military Missions Abroad II.
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Philosophical Reflection of Populism as a Symptom of Disinformation in the Context of Information and Communication Technologies
Main solverMgr. Roman Rakowski, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Traces of German culture in the Hlučín region II
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Obchodní korespondence 1
Main solverMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Převod studijního předmětu Fonetika a fonologie (8FOFO) pro online formu výuky
Main solverdoc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
20. století v československých a českých dějinách
Main solverMgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
E-kurz Seminář k bakalářské práci 1 (KAA/1SBP1)
Main solverMgr. Dominika Kováčová
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Tvorba e-kurzu Nakladatelská a ediční práce
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Odborný jazyk 3 (KGE/1OJA3 a KGE/8OJA3)
Main solverMgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Němčina ve firemní komunikaci 1 (KGE/1NFK1)
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Obchodní korespondence (KGE/8OBKO)
Main solverMgr. Eva Polášková, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Podpora ped. práce akadem. pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy stud. př. pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062)
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Příprava studijního předmětu Španělština pro hospodářskou sféru 3 pro asynchronní on-line formu výuky
Main solverMgr. Petr Šlechta, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
E-kurz Dějiny sociologie
Main solverPhDr. Roman Vido, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Multimediální studijní materiál Německy psaná literatura v českých zemích (Deutschsprachige Literatur in Böhmischen Ländern) k novému předmětu KGE/4NLCZ (Stud. program: Německá filologie - Completus, mag. stud.)
Main solverdoc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Periodr9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr1/2020 - 3/2021
ProviderDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Statesolved

12