UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Petr Hromek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Petr Hromek
Room, floor, building: D 301, Building D
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:logic, philosophy and methodology of science, metaphysics, history of philosophy
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1824
E-mail:
Personal website:http://www1.osu.cz/~hromek/No record found.All publications

Hromek, P. Posudek na studii O MENEJ RADIKÁLNOM PRÍSTUPE K VÝZNAMU, ESENCIÁM A MODALITÁM. 2018.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Hromek, P. Neomeinongianismus jako ontologie literatury. In: Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Hromek, P. Posudek na studii Esencialistická racionalita v Popperově teorii vědy a její možné dopady na bezespornost teorie. 2016.
Hromek, P. Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě. 2016.
Hromek, P. Carl G. Hempel, Filozofie přírodních věd. 1. vyd. Červený Kostelec - Ostrava: Pavel Mervart, Ostravská Univerzita v Ostravě, 2015. 236 s. ISBN 978-80-7465-165-6.
Hromek, P. Carl G. Hempel, logický empirismus a metafyzika. In: In: Carl G. Hempel, Filozofie přírodních věd. 1. vyd. Červený Kostelec - Ostrava: Pavel Mervart, Ostravská Univerzita v Ostravě, 2015. s. 9-33. ISBN 978-80-7464-454-2.
Hromek, P. Logika a zlaté pravidlo. In: Filozof na prowincji: Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych. Lubliniec: AJD w Częstochowie. 2015.
Dolák, A. a Hromek, P. Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Institut mezioborových studií, 2015. s. 75-81. ISBN 978-80-88010-03-6.
Hromek, P. Posudek na publikaci Raclavský, Jiří (2015): Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 2015.
Hromek, P. John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 232 s. ISBN 978-80-7464-497-9.
Hromek, P. Malé a velké chyby a kategoriální chyby: co je vlastně "zlaté pravidlo"?. In: Organon IX: Není chyba jako chyba. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Hromek, P. Posudek na publikaci Lukáš Zámečník (ed.), The Future of Philosophy. 2014.
Hromek, P. Posudek na publikaci RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 2014.
Hromek, P. Pracovní pobyt na Departments of Philosophy, University of St Andrews, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 2014.
Hromek, P. Spolupráce se zahraničními pracovišti (pobyt a zajištění pobytů zahraničních kolegů na domácím pracovišti - dr. Barbara Sattler, University of St Andrews): Zajištění pobytu dr. Barbary Sattler z University of St Andrews na Ostravské univerzitě. 2014.
Hromek, P. Spolupráce se zahraničními pracovišti (pobyt a zajištění pobytů zahraničních kolegů na domácím pracovišti - dr. Derek Ball, University of St Andrews): Zajištění pobytu dr. Dereka Balla z University of St Andrews na Ostravské univerzitě. 2014.
Dolák, A. a Hromek, P. Subjekt a identita. In: Philosophy and Practice of Subjectivity. Warszawa: Zakład Filozofii SGGW Warszawa, 2014. s. 21-33. ISBN 978-83-62523-40-5.
Hromek, P. Tarski, Etchemendy a logické vyplývání. In: In: John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 203-222. ISBN 978-80-7464-497-9.
Hromek, P. Věda a etika. In: Hranice filozofie, hranice vědy. Olomouc: Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 771 80 Olomouc. 2013.
Hromek, P. Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?. In: Studia humanitatis - ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Hromek, P. Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?. In: Kolektiv autorů. Studia humanitatis - ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 537-557. ISBN 978-80-7464-161-9.
Hromek, P. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro časopis Teorie vědy/Theory of Science. 2012.
Hromek, P. Graham Priest. Logika. Průvodce pro každého. 2007.
Hromek, P. Logika. Průvodce pro každého. 2007.
Hromek, P. Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta. O logice ontologického důkazu. 2007.
Hromek, P. O možných světech, filozofii a logice. Aluze. 2005, roč. IX, č. 1, s. 142-154. ISSN 1212-547.
Hromek, P. Saul A. Kripke. Sémantické úvahy o modální logice. 2005.
Hromek, P. O moderní logice, metamatematice a logice dokazatelnosti. In: Raymond Smullyan. Navěky nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. s. 284-308. ISBN 80-200-1068-8.
Hromek, P. Raymond Smullyan. Navěky nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům. 2003.
Hromek, P. Logika v příkladech. 2002.


AuthorTitleType of thesisYear
Kozlová MarkétaMysticism in Christianity and in philosophyMaster's thesis 2012 
Šebesta JiříFundamentalism and orthodoxyBachelor's thesis  
Šejda KarelThe Creation of ManBachelor's thesis  
Bahnerová SilvieCategorical syllogisms and their methods of solutionsBachelor's thesis 2018 
Hlas DanielCognitive biases among university studentsBachelor's thesis 2017 
Míček JanParadoxes and Philosophy of ScienceBachelor's thesis 2016 
Cepko KarelParadoxes and philosophical problems of time travelBachelor's thesis 2015 
Grygarčíková PavlaThe Creation of the WordBachelor's thesis 2015 
Plšková SabinaPhilosophy in Christianity, Christianity in PhilosophyBachelor's thesis 2015 
Vahyla JiříThe concept of "normal science" in The Structure of Scientific RevolutionsBachelor's thesis 2015 
Stanescová LauraTaboo Topics in The Social SciencesBachelor's thesis 2014 
Suchánek MarekThe harmony of the world as a perfect game universeBachelor's thesis 2013 
Marek DaliborTransition from Mechanical to Holistic Conception of Man and WorldBachelor's thesis 2011 
Kozlová MarkétaFaith and doubt in christianityBachelor's thesis 2010 


No record found.

social hub