UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Pavel Hruboň


Academic degree, name, surname:Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
Room, floor, building: D 209, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Department of Latin Language and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2011
E-mail:
Personal website:No record found.Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku
Pavel Hruboň
Year: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková ... other authors
Year: 2016, Historický ústav
specialist book

Papal litterae minoris iustitiae
Pavel Hruboň
Year: 2016,
specialist book chapter

PAPEŽSKÁ PROTEKČNÍ PRIVILEGIA A LISTY 13.?15. STOLETÍ PRO MORAVSKÉ KLÁŠTERY
Pavel Hruboň
Year: 2016, Mediaevalia Historica Bohemica
journal article

Pomocné vědy historické: multimediální internetová podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Pavel Hruboň
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu
Pavel Hruboň
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Středověká listina
Pavel Hruboň
Year: 2015, Dějiny a současnost
journal article

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2014, Časopis Matice moravské
journal article

Papežství a české země v tisíciletých dějinách
Pavel Hruboň
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku
Pavel Hruboň
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z první poloviny 18. století.
Pavel Hruboň
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Počátky avignonského papežství a české země
Pavel Hruboň
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16), tom. VI (Fontes archivi publici Litomericensis).
Pavel Hruboň
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě ve středověku
Pavel Hruboň
Year: 2010
abstract in proceedings

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě
Pavel Hruboň
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Originální papežské litterae clausae v archivech na Moravě do roku 1526
Pavel Hruboň
Year: 2008
abstract in proceedings

Papežská protekční privilegia a listy pro moravské kláštery do konce 15. století. Statistické zhodnocení
Pavel Hruboň
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Year: 2007
work experience abroad

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Year: 2006
work experience abroad

Engelbert Glier
Pavel Hruboň, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Year: 2006
abstract in proceedings

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I-II
Pavel Hruboň
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví
Pavel Hruboň
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Křižácká procesí v Ludgeřovicích. Zapomenutá velikonoční tradice z Hlučínska
Pavel Hruboň
Year: 2005, Protimluv
journal article

Originály papežských listin v moravských archivech z let 1198-1431
Pavel Hruboň
Year: 2004
abstract in proceedings

Średniowieczny obraz świata
Pavel Hruboň
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Kolokvium Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Pavel Hruboň
Year:
published expert opinions, reviews

Soupis originálních papežských listin v Zemském archivu v Opavě, Moravském zemském Archivu v Brně, jejich pobočkách a městských archivech na Moravě (1198-1526)
Pavel Hruboň
Year:
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.Pomocné vědy historické: multimediální internetová výuková podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Main solverMgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
instagram
rss
social hub