UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Marie Šťastná

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Room, floor, building: DM 205, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2003
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

ŠŤASTNÁ, M. Podivná madona Otakara Barana. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: FF Ostravské univerzity v Ostravě - Akademie Jana Długosze v Čenstochové - Nadace Silva rerum Polonarum - Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. 2015.
ŠŤASTNÁ, M. Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře. Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2015.
Šťastná, M. Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku. 2014.
Šťastná, M. Jelena Jedličková - obrazy: Tvář (a) krajiny: Tvář (a) krajiny. Ostrava - Slezská Ostrava, Česká republika. 29.5. - 22.6.2014. 2014.
Šťastná, M. Monumenta viva: Broumovské studentské jaro 2014. In: Broumovské studentské jaro 2014, Seminář I. Broumov, Heřmánkovice: OMNIUM, o.s., ŘKF Broumov. 2014.
Šťastná, M. Nearchitektonické objekty v tvorbě Iva Klimeše: Architekt Ivo Klimeš.. In: Svět architektury a divadla. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. s. 69-80. ISBN 978-80-247-5268-6.
Šťastná, M. Porubské sochy a reliéfy. 1. vyd. Ostrava: Montanex, a. s., 2014. 120 s. ISBN 978-80-7225-409-5.
Šťastná, M. Uniwersytet kard. S. Wyszyńskigo w Warszawie. 2014.
Šťastná, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.: 68 autorských hesel. In: Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy I, II. 2. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2013. s. 1-1145. Kulturně-hist. encykl. čes. Slezska a sv. Moravy. ISBN 978-80-7464-385-9.
Šťastná, M. Pavel Šopák (ed.) Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Texty a dokumenty. Opava 2010; Pavel Šopák Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Opava 2011. 2013.
Šťastná, M. Proměna sochařství v quattrocentu. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Role a využití sochy ve středověku. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Socha v Římě a její souvislosti. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. 2013.
Šťastná, M. Vklady řeckého sochařství. Zisky pro dlačí vývoj evropské sochy. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Šťastná, M. Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. 2012.
Šťastná, M. Klasická fotografie v digitálním věku. In: RE-ART AKT. Ostrava: EN FACE, 2012. s. 5-6. ISBN 978-80-87264-11-9.
Šťastná, M. OSTRAVA - ART 2012 [Úvodní slovo]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2012.
Šťastná, M. Proměny architektury 2. poloviny 20. století. 2012.
Šťastná, M. Uniwersytet kar. S. Wyszyńskiego, Warszawa. 2012.
Šťastná, M. ad: Česká grafika. 2011.
Šťastná, M. Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě. In: Sympozium Město. Ostrava: Klub Fiducia. 2011.
Šťastná, M. Uniwersytet kard. S. Wyszynskiego w Warszawie. 2011.
Šťastná, M. ad: Architektura a umění 18. a 19. století. 2010.
Šťastná, M. ad: Restaurování technických památek. 2010.
Šťastná, M. Evropské baroko. 2010.
Holý, P. a Šťastná, M. Evropské malířství a sochařství 19. století. 2010.
Šťastná, M. Město a jeho sochy I.. In: Cyklus přednášek Kultura v Ostravě. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2010.
Šťastná, M. Město a jeho sochy II.. In: Cyklus přednášek Kultura v Ostravě. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2010.
Šťastná, M. Pavel Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970; Pavel Šopák: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku. 2010.
Šťastná, M. Příběhy - kombinovaná technika: Obrazy Jany Šmolkové. Ostrava, Česká republika. 6.1. - 10.2.2010. 2010.
Šťastná, M. Socha ve veřejném prostoru "podivného" města. In: Cyklus přednášek přátel a hostů ÚHV. Opava: Ústav historických věd FFPř Slezské univerzity. 2010.
Šťastná, M. ad: Evropská renesance. 2009.
Šťastná, M. ad: Publicita průmyslového dědictví. 2009.
Šťastná, M. ad: Umění českého středověku. 2009.
Šťastná, M. Apetýt. Socha ve veřejném prostoru Ostravy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2009.
Šťastná, M. Gallia romanica. Románské umění na českém území: Románská architektura a sochařství ve fotografiích Zygmunda Świechowkého. In: Gallia romanica. 1. vyd. Ostrava: Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu, 2009. s. 83-96. ISBN 978-80-904096-3-7.
Šťastná, M. Jelena Jedličková - kresby a obrazy [Úvodní slovo]. Ostrava. Knihovna města Ostravy. 2009.
Šťastná, M. Kultura a umění makedonské říše. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. Kultura a umění starého Říma I.. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. Kultura a umění starého Říma II.. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. kultura.cz. Socha v architektuře Ostravy [Televizní relace].. Česká televize. 2009.
Šťastná, M. Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. 2009.
Šťastná, M. Terminologický seminář. 2009.
Šťastná, M. Život a umění Etrusků. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008. Ostrava: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2008. Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2008. s. 87-94. ISBN 978-80-85034-42-4.
Šťastná, M. Nová city - sochařské dominanty Nové Ostravy-Poruby: New city - sculptural dominantes of Ostrava-Poruba. In: Socha-architektura-veřejný prostor. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. s. 42-61. ISBN 978-80-7368-632-1.
Šťastná, M. Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře. 2008.
Šťastná, M. Socha ve městě: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 253 s. ISBN 978-80-7368-587-4.
Šťastná, M. a Strakoš, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě [Konference]. Reální 5, Ostrava, Česká republika. 2008.
Šťastná, M. Jelena Jedličková - obrazy [Úvodní slovo]. Zahradní 1, Ostrava. Galerie KRUH. 2007.
Šťastná, M. Obrazy Jany Šmolkové [Úvodní slovo]. Zahradní 1, Ostrava. Galerie KRUH. 2007.
Šťastná, M. Robert Šafarčík - obrazy [Úvodní slovo]. Smetanovo nám., Ostrava. Dům knihy - Librex. 2007.
Šťastná, M. Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé. Listy moravskoslezské. 2007, č. 4, s. 5-5. ISSN 1801-6154.
Šťastná, M. Dřevo zarytě, vážně i hravě.: Viktor Konečný - dřevěné plastiky. Listy moravskoslezské 24.2.. 2006, s. 6-6.
Šťastná, M. O prostoru, soše a architektuře. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 241-251. ISBN 80-7198-274-X.
Šťastná, M. Velké obzírání: K jubilejní výstavě fotografa J. Štreita. Listy moravskoslezské 18.4.. 2006, s. 12-12.
Šťastná, M. Žebyivnebi? (Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006): Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006). Listy moravskoslezské 23.10. 2006, s. 12-12.
Šťastná, M. 4 ostravské paláce a několik úvah o bytí soch v architektuře. In: Artis Historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 139-149. ISBN 80-7368-208-7.
Šťastná, M. Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy: hesla pod značkou MŠť. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I, II. 1. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. I, II. ISBN 80-7368-024-6.
Šťastná, M. Otakar Baran. Život a dílo. Petrovice u Karviné: PRO - Slezská univerzita v Opavě, 2005. 172 s. ISBN 80-7248-327-7.
Šťastná, M. Petr Zubek jako sólista. Ateliér. 2005, s. -12. ISSN 1210-5236.
Šťastná, M. Mýtus Zeměhlubiny a vesmíru ve třech ostravských reliéfech. (Příspěvek k ikonografii platiky v architektuře motivované průmyslovým charakterem města.). In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.) . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 99-104. ISBN 80-7042-656-X.
Šťastná, M. Úvodní slovo. Ak. mal. Anna Georgiadu - Treuchlová [Konference]. Ostrava : Galerie G, Česká republika. 2004.


AuthorTitleType of thesisYear
Soppe SalmaArchitect Bohumil Waigant (1885-1930)Advanced thesis 2013 
Majer DavidA CONTRIBUTION TO THE ISSUE OF THE HISTORICIZING TENDENCIES IN THEAdvanced thesis 2012 
Rada JakubArt image of municipal and industrial landscape of Ostrava between 1828 - 1918.Master's thesis 2015 
Koudela TomášAPARTMENT AS A SCULPTURE OF AN ONTIC DIMENSION OF CULTURAL UNCONSCIOUS. SPATIAL VISUALISATION OF KAREL FORMANŚ FLAT.Master's thesis 2014 
Olšovská VeronikaThe re-use of old industrial sites as open-space for artMaster's thesis 2013 
Pánková AndreaStage Designer Vladimír ŠrámekMaster's thesis 2012 
Koláříková KateřinaThe portrait of society in the produciton of William Hogarth and Henry FieldingMaster's thesis 2011 
Müllerová MarkétaSculptor Vincenc Havel - his Personality and WorksMaster's thesis 2011 
Tokoš VlastislavCzech Painting of the 19th and 20th Centuries in the Collections of the Gallery of Fine Arts in NáchodMaster's thesis 2011 
Střelcová TerezaMinor buildings of the Virgin Mary Church in theMaster's thesis 2010 
Mertha KateřinaStructural activity Špaček brethren in Moravian OstravaMaster's thesis 2009 
Michna JaroslavSocialist realism ana typology of monuments in Moravian - Silesien in 1948 - 1958Master's thesis 2009 
Ždiniaková PavlínaStatues in public spaces towns Frýdek-Místek 1918-2007Master's thesis 2009 
Kuchejdová KristaArchitecture of second half of 19th century in BruntalMaster's thesis 2007 
Soppe SalmaArchitect Bohumil Waigant (1885-1930) his work and influence in town Hradec KrálovéMaster's thesis 2007 
Kratochvílová JanaWork of the baroque architect Georg Friedrich Gans in the Polish Silesian regionMaster's thesis 2006 
Nováková MichaelaVulkania Prostějov - its Production for the Towns of Ostrava and Prostějov.Master's thesis 2006 
Trundová BarboraState Castle Hradec nad Moravicí and mansion ParkBachelor's thesis  
Baumgartner Viktor The architectural and urban development of the area of Street 28. října in Ostrava since 1950´s until the present day. (The competitions, studies and the implementations in the area between the intersection with Vítkovická street and through the streets of Výstavní and Novinářská.)Bachelor's thesis 2016 
Nováková MonikaSculptor Petr Novak of JaromerBachelor's thesis 2016 
Štefková KristýnaThe Sculpture in the Town Frenštát u. RadhošťBachelor's thesis 2016 
Eichnerová ZuzanaThe Painter Antonín KročaBachelor's thesis 2015 
Němcová HanaThe Church of Providence Divine in Šenov. History and structural development of object.Bachelor's thesis 2015 
Kufová PetraThe St. John Baptist Church in Dolní Lutyně. Its History and the tectonic development.Bachelor's thesis 2013 
Neumannová KateřinaThe St. John the Baptist Church in Velké HošticeBachelor's thesis 2013 
Quisová LucieDevelopment exhibition grounds Černá louka in Ostrava from fiftieth to eightieth years of 20th centuryBachelor's thesis 2013 
Valouchová Hana Archbishop´s castle complex in Hukvaldy: History and building developmentBachelor's thesis 2013 
Grossmannová KateřinaFine art print in the First Republic in Ostrava, annotated bibliographyBachelor's thesis 2012 
Koudela TomášKare Forman - The Flat like SculptureBachelor's thesis 2012 
Melena JanThe draughtsman Josef Kotzian.Bachelor's thesis 2012 
Raclavská MartinaThe Painter Miroslav Malina - his Life, Topics and Interpretation of Some Pieces of his WorkBachelor's thesis 2012 
Šustková MagdaFrantišek Vahala and his buildings in North MoraviaBachelor's thesis 2012 
Švábová KláraBarton´s family and their building activities in Náchod and vicinity in the first half of the 20th. centuryBachelor's thesis 2012 
Zelinová VeronikaChurch of St. Catherine in Ostrava Hrabová - a monument of folk architecture and its renovation after destruction by fire.Bachelor's thesis 2012 
Čelouchová AnnaThe St. Trinity Church in TěrlickoBachelor's thesis 2011 
Frydrychová JanaExternal sculptures in the town of TřinecBachelor's thesis 2011 
Hrabcová MichalaMonumental works of the sculptor Rudolf BřezaBachelor's thesis 2011 
Klásková DagmarAn Application of Artistic Resources in Advertisement Text of Selected Periodicals during 1920s and 1930s.Bachelor's thesis 2010 
Štouračová IvaExternal sculptures in the town of HavířovBachelor's thesis 2010 
Běrská PavlínaLife and production of Leopold ParmaBachelor's thesis 2009 
Dočekalová AnežkaWoman in the Creation of Václav MatějíčekBachelor's thesis 2009 
Dokoupilová PetraFemale Artists of the First Half of the 19th Century in Czech CollectionsBachelor's thesis 2009 
Kmínek MichalArchitect Ivo KlimešBachelor's thesis 2008 
Krejčová EliškaThe Development of the Interior at the Valdštejn Castle near TurnovBachelor's thesis 2008 
Müllerová MarkétaHistory and Propousal for Making Use of the House Built in a Classical Styl No. 68 In Hradec nad MoravicíBachelor's thesis 2008 
Olšovská VeronikaThree forms of Josef Mocker's architectonic creation on structures in medieval context: Prašná brána, nové probošství and kanovnické domy, church of St. ApolinářBachelor's thesis 2008 
Střelcová TerezaVirgin Mary Church in Frýdek- Místek - Historical and Tectonic development connected with the Pilgrimage Place in FrýdekBachelor's thesis 2008 
Weissbrod MarekBuilding development of castle in BravanticeBachelor's thesis 2008 
Kolmašová VeronikaProjects and realizations of Otokar BemBachelor's thesis 2007 
Michna JaroslavPrague Monuments in the Public Space after 1989Bachelor's thesis 2007 
Holubová MarkétaArchitekt Karel Kotas and his works in OstravaBachelor's thesis 2006 
Jordánová KvětaFerdinand Mainx & Leopold Popp building companyBachelor's thesis 2006 
Mertha KateřinaStructural activity Špaček Brethern in Silesias OstravaBachelor's thesis 2006 
Berousková LucieSelected sacral buildings by František Antonín GrimmBachelor's thesis 2005 
Berousková LucieSelected sacral buildings by František Antonín GrimmBachelor's thesis 2005 


Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Main solver
Period2/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Sculpture in the city of Ostrava. The relation between architecture and sculpture in the city during the 20th century
Main solver
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub