UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Marek Malůš

Marek Malůš

Academic degree, name, surname:Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
Room, floor, building: DM 415, Building DM
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Psychology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1952
E-mail:
Personal website:No record found.Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Year: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Year: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Year: 2017
stať ve sborníku

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Year: 2017
stať ve sborníku

Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš , Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2016
stať ve sborníku

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Year: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu
Martin Kupka, Marek Malůš , Veronika Kavková, Pavel Němčík
Year: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Technika omezené zevní stimulace
Martin Kupka, Marek Malůš , Vladimír Řehan, Veronika Kavková
Year: 2012, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Motivy, faktory a efekty terapeutického procesu pobytu v podmínkách chamber REST
Marek Malůš, Martin Kupka, Miroslav Charvát, Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapeutický proces během tzv. terapie tmou? Aneb když na sebe člověk má dostatek času (a vhodný prostor)
Marek Malůš, Martin Kupka, David Škrda, Veronika Dubová
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekty a faktory psychoterapeutického procesu v prostředí se sníženou zevní stimulací
Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková, David Škrda, Veronika Dubová, Martin Kupka, Marek Malůš ... další autoři
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment where there is none
Marek Malůš
Year: 2019, Tribun EU s.r.o.
kapitola v odborné knize

Environment where there is none
Marek Malůš
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in ethnic identity after study abroad: The role of acculturation orientation shifts, language proficiencies, and perceived cultural distance
Jitka Taušová, Michael Bender, Isabel Benitez, Fons van de Vijver, Marek Malůš
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kráčím do tmy - Týden ve tmě
Marek Malůš
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O samotě - sám (se) sebou
Marek Malůš
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Year: 2019
stať ve sborníku

Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Year: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... další autoři
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Year: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Year: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) - katamnestická studie
Martin Kupka, Miroslav Charvát, Marek Malůš, Veronika Kavková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Tereza Macurová, Karel Paulík
Year: 2018
stať ve sborníku

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Karel Paulík, Tereza Macurová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Darkness Therapy - Personal Growth and Therapy Opportunities of Chamber REST
Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study
David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Martin Kempný, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Krok do neznáma - krok k sobě' aneb 'Tmou k uvědomění'
Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologická indukce
Marek Malůš, Martin Kupka
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Year: 2017
stať ve sborníku

Terapeutické možnosti metody chamber REST
Tereza Zemanová, Michaela Slaná, Tereza Macurová, Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber RESTu nejen na odvykání nikotinové závislosti
Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv metody 'chamber REST' na kultivaci všímavosti
Karolína Čechová, Tereza Macurová, Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření
Ester Gawlasová, Michaela Slaná, Marek Malůš
Year: 2017
stať ve sborníku

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Year: 2017
stať ve sborníku

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.
Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tereza Ekrtová, Jan Konečný, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie
Jan Konečný, David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš, Pavol Švorc
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš , Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2016
stať ve sborníku

Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST
Marek Malůš, Magdalena Havelková, Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Ondřej Černocký, Tomáš Michalčák, Martin Kempný, Marek Malůš ... další autoři
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce se sny a s kruhy
Jan Kubánek, Marcela Kubánková, Marek Malůš
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... další autoři
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Terapeutické možnosti prostředí se sníženou zevní stimulací
Marek Malůš
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie tmou jako specifická varianta omezené zevní stimulace a její vliv na úroveň syndromu vyhoření
Ester Gawlasová, Markéta Kucserová, Klára Čikasová, Petra Čechová, Marek Malůš
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc ... další autoři
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Year: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

New Perspective in Chamber REST: Dark Therapy
Marek Malůš
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?
Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš , Eliška Franková, Pavol Švorc
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku
Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Eva Reiterová, Marek Malůš , Fac Ondřej
Year: 2015, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Týden ve tmě: Co teď?
Marek Malůš
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Year: 2014
stať ve sborníku

My first week in darkness - chamber rest experience
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Year: 2014
stať ve sborníku

Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu
Martin Kupka, Marek Malůš , Veronika Kavková, Pavel Němčík
Year: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Úvod do výzkumu terapie tmou
Marek Malůš
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Floating - zapomenutá relaxační technika?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Year: 2013, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Jak ve sportu pomáhá představivost?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Year: 2013, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku

Meditace a všímavost
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data
Marek Malůš , Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Year: 2013
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace (REST): Výpovědi ze tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Year: 2013
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace: Základní atributy osobní zkušenosti
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2013
stať ve sborníku

Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska
Veronika Kavková, Jitka Taušová, Marek Malůš
Year: 2012
stať ve sborníku

Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2012
stať ve sborníku

Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2012
stať ve sborníku

Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu
Veronika Kavková, Marek Malůš
Year: 2012
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace
Martin Kupka, Marek Malůš , Vladimír Řehan, Veronika Kavková
Year: 2012, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Year: 2012
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2012
stať ve sborníku

Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti
Marek Malůš , Martin Kupka
Year: 2011
stať ve sborníku

Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková, Vladimír Řehan
Year: 2011
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2011
stať ve sborníku

Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy
Marek Malůš , Martin Kupka
Year: 2011
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Chlebišová AnetaChamber REST and heart rate variabilityMaster's thesis 2018 
Slaná MichaelaAnalysis of the experiences of students involved in an experiment of voluntary isolationMaster's thesis 2018 
Sniegoňová DenisaA child with autism spectrum disorder in the educational processBachelor's thesis  
Kočicová EsterAchievement motivation of psychology studentsBachelor's thesis 2020 
Brojáčová TerezaThe issue of women´s identity and its completion in a social contextBachelor's thesis 2019 
Jurečková JanaConcepts of masculinity and its experiencing in candidates of the catholic priesthoodBachelor's thesis 2019 
Kováčová VeronikaThe phenomenon of sleep paralysis in university studentsBachelor's thesis 2019 
Kubečka JakubAltered states of consciousness - connection with mental health and possible usage in psychotherapyBachelor's thesis 2019 
Macháčová KristýnaFoster care for a temporary period and family members experienceBachelor's thesis 2019 
Šefčíková NikolaAlexithymia and emotional intelligence in people undergoing a chamber REST stayBachelor's thesis 2019 
Čechová KarolínaQuestionnaire measurement of mindfulness in subjects exposed to voluntary isolationBachelor's thesis 2018 
Hubáčková DenisaThe analysis of university students' experience within an experiment concerning voluntary isolationBachelor's thesis 2018 
Ježková VeronikaRestricted environmental stimulation and its effect on the level of the burnout syndromeBachelor's thesis 2018 
Konečná PetraThe quality of life of mothers on parental leaveBachelor's thesis 2018 
Macurová TerezaAffecting the credibility of eyewitness testimony by the form of communication with the witnessBachelor's thesis 2018 
Šimkovič JakubAnalgetic effect of verbal expression while experiencing coldBachelor's thesis 2018 
Tobiášová KateřinaAchievement motivation and stress in students of general medicineBachelor's thesis 2018 
Adamcová TerezaThe psychological aspects of suicidal behaviorBachelor's thesis 2017 
Bartošová KláraPsychological aspects of voluntary solitudeBachelor's thesis 2017 
Benkovský PetrNomophobia - problematic using of mobile devices among university studentsBachelor's thesis 2017 
Burianová NicolleThe woman´s role and the emerging phenomenon of "women´s circles"Bachelor's thesis 2017 
Chmielová JolanaDifferences in self-esteem in individuals according to religion affiliationBachelor's thesis 2017 
Čechová TerezaDiagnostics of Selected Cognitive Functions of University Students Attending a Stay in an Environment of Restricted Environmental StimulationBachelor's thesis 2017 
Hymlarová HanaHow parents go through child illnessBachelor's thesis 2017 
Maďarová LenkaQuestionnaire measurement of self-efficacy in people exposed to voluntary isolationBachelor's thesis 2017 
Dvorská EliškaPersonality styles of participants of quasi-experimental chamber rest studyBachelor's thesis 2016 
Gawlasová EsterDark therapy and its effect on the level of the burnout syndromeBachelor's thesis 2016 
Gottwaldová BeataPosttraumatic growth in Parkinson's disease family caregiversBachelor's thesis 2016 
Juhásová AndreaThe relation of selected personality dimensions and lifestyle of university studentsBachelor's thesis 2016 
Mikischová VeronikaParental divorce from the perspective of adolescents from the divorced familiesBachelor's thesis 2016 
Stránská MartinaCultivation and Therapeutic Use of MindfulnessBachelor's thesis 2016 


Prophylactic and therapeutic use of restricted environmental stimulation
Main solverMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Experimental study on cognitive and psychophysiological processes under Chamber REST conditions II
Main solverMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Experimental study on cognitive and psychophysiological processes under Chamber REST conditions
Main solverMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub