Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Ljuba Mrověcová


Academic degree, name, surname:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Room, floor, building: D 604, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1854
E-mail:No record found.University of Silesia Katowice
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

??? ?????????: O???? ????????, ?????????? ?? ?????????????? ? ??????????, ?????????? ???????? ??????
Ljuba Mrověcová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny). Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 218 stran. ISBN 978-80-7599-095-2.
Ljuba Mrověcová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Year: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
specialist book chapter

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Silesia Katowice
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. L.Plesníka
Ljuba Mrověcová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Sovremennyj russkij substandard
Ljuba Mrověcová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Univerzita P.J.Šafaríka v Košicích
Ljuba Mrověcová
Year: 2018
work experience abroad

Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki
Ljuba Mrověcová
Year: 2017
work experience abroad

Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete
Ljuba Mrověcová
Year: 2017
work experience abroad

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Sémantická specifika a variabilita konceptu 'pravda' v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt)
Ljuba Mrověcová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt)
Ljuba Mrověcová
Year: 2017, Studia slavica XXI/1
journal article

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii
Ljuba Mrověcová
Year: 2016
abstract in proceedings

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt)
Ljuba Mrověcová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové
Ljuba Mrověcová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Zaimstvovanija i Internacionalizmy v russkom jazyke sfery biznesa
Ljuba Mrověcová
Year: 2016
work experience abroad

Erasmus+, Lotyšská státní univerzita, 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
work experience abroad

Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4. 5. 2015 - 8. 5. 2015
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
work experience abroad

Lotyšská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
work experience abroad

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
work experience abroad

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Year: 2015, Galium
specialist book chapter

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ljuba Mrověcová
Year: 2014
work experience abroad

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Year: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
journal article

Opole University, Poland
Ljuba Mrověcová
Year: 2014
work experience abroad

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Year: 2013, Garamon
specialist book chapter

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyky a metody cizojazyčné výuky
Ljuba Mrověcová
Year: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
specialist book chapter

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
abstract in proceedings

Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
abstract in proceedings

Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 2013
editorial work

TRADIČNÍ VERSUS MODERNÍ METODY A FORMY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Gdaňsk
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
work experience abroad

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dokument, dokumentovedenie, dokumentooborot i deloproizvodstvo v Rossijskoj Federacii
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
specialist book chapter

Erasmus+, Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia, 30. 4. 2012 - 7. 5. 2012
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
work experience abroad

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 2012
editorial work

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
abstract in proceedings

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
work experience abroad

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
abstract in proceedings

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu
Ljuba Mrověcová
Year: 2011, Studia slavica
journal article

Ruština pro komunikaci v podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
work experience abroad

Zkušenosti s přípravou a realizací e-learningového kurzu Ruština ve sfére podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
abstract in proceedings

Delovaja perepiska v Rossiji
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
abstract in proceedings

Funkční stylistika ruského jazyka
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Modifikace frazémů v titulcích ekonomických periodik
Ljuba Mrověcová
Year: 2010, FF OU v Ostravě
specialist book chapter

Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
abstract in proceedings

Opolská univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
work experience abroad

Parémie národů slovanských V
Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Marcela Grygerková, Milada Jankovičová
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice
Ljuba Mrověcová
Year: 2010, Tribun EU
specialist book chapter

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
work experience abroad

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
abstract in proceedings

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
work experience abroad

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
abstract in proceedings

Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách
Ljuba Mrověcová
Year: 2009, Acta Academica Karviniesia
journal article

Univerzita Mateje Bela
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
work experience abroad

Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současných ruských a českých periodikách
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Novoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Year: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
specialist book chapter

Talinská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
work experience abroad

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
work experience abroad

Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obchodní ruština
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)
Ljuba Mrověcová
Year: 2006
abstract in proceedings

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Year: 2006, -
journal article

Aktualnyje emocional´no okrašennyje kommerčeskije terminy v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičeskoj pečati
Ljuba Mrověcová
Year: 2005
abstract in proceedings

O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa
Ljuba Mrověcová
Year: 2005
abstract in proceedings

Produktivní internacionální afixy v ruštině a češtině sféry obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2005
abstract in proceedings

Strukturální zvláštnosti ruských reklamních sloganů
Ljuba Mrověcová
Year: 2005
abstract in proceedings

Analýza a komparace aktuálních a produktivních kvazikompozit v současném ruském a českém ekonomicko-komerčním tisku
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

Historie Petrohradské univerzity a charakter kateder anglistiky a slavistiky
Ljuba Mrověcová
Year: 2004, -
journal article

Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
abstract in proceedings

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Jan Vorel, Květuše Lepilová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky
Ljuba Mrověcová, Mojmír Vavrečka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
abstract in proceedings

O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami
Ljuba Mrověcová
Year: 2002
abstract in proceedings

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I
Ljuba Mrověcová
Year: 2002, Acta academica karviniensis SU
journal article

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II
Ljuba Mrověcová
Year: 2002
abstract in proceedings

Státní Petrohradská univerzita, Katedra slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Year: 2002
work experience abroad

Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
abstract in proceedings

Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
abstract in proceedings

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
work experience abroad

Reklama v současném Sankt-Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
abstract in proceedings

Státní univerzita v Sankt Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
work experience abroad

Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
abstract in proceedings

Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija
Ljuba Mrověcová
Year: 2000
abstract in proceedings

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Year: 2000, Cizí jazyky
journal article

Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).
Ljuba Mrověcová
Year: 2000
abstract in proceedings

Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno
Ljuba Mrověcová
Year: 2000
abstract in proceedings

Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna
Ljuba Mrověcová
Year: 2000
work experience abroad

Biznes-kurs dlja delových ljudej učebnoje posobije dlja podgotovki buduščich perevodčikov v oblasti ekonomiki, torgovli i sfery uslug
Ljuba Mrověcová
Year: 1999
abstract in proceedings

Pensylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 1999
work experience abroad

Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova...
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Tendence ve vývoji současné ruštiny . Komerční ruština má zelenou.
Ljuba Mrověcová
Year: 1997, Sborník prací OPF SU
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKTestovací předmět
BPOR1Podnikatelská ruština 1
BPOR2Podnikatelská ruština 2
EFLX1Funkční lexikologie 1
EFLX2Funkční lexikologie 2
EKOPRKomunikace v profesní praxi v ruštině
EODBPOdborná praxe
EPOR1Podnikatelská ruština 1
EPOR2Podnikatelská ruština 2
EPOR3Podnikatelská ruština 3
EPOR4Podnikatelská ruština 4
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FODBPOdborná praxe
FPOR1Podnikatelská ruština 1
FPOR2Podnikatelská ruština 2
FPOR3Podnikatelská ruština 3
FPOR4Podnikatelská ruština 4
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KRUS1Ruština 1 (A1)
KRUS2Ruština 2 (A1/A2)
KRUS3Ruština 3 (A2)
KRUS4Ruština 4 (B1)
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PJRJazyk reklamy
PPDPřeklad dokumentů
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PPPPsané publicistické texty
RUS1XRuština 1 (A1)
RUS2XRuština 2 (A1/A2)
RUS3XRuština 3 (A2)
RUS4XRuština 4 (B1)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
0RU1XRuština 1 (A1)
0RU2XRuština 2 (A1/A2)
1POR1Podnikatelská ruština 1
1POR2Podnikatelská ruština 2
1POR3Podnikatelská ruština 3
1POR4Podnikatelská ruština 4
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
4PDOKPřeklad dokumentů
7JREKJazyk reklamy
7PPTXPsané publicistické texty
7RU3XRuština 3 (A2)
7RU4XRuština 4 (A2/B1)
7RU5XRuština 5 (B1)
7RU6XRuština 6 (B1/B2)
8POR1Podnikatelská ruština 1
8POR2Podnikatelská ruština 2
8POR3Podnikatelská ruština 3
8POR4Podnikatelská ruština 4
8RU3XRuština 3 (A2)
8RU4XRuština 4 (A2/B1)
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2


AuthorTitleType of thesisYear
Kaniová KateřinaComparison of Czech and Russian vocabulary of the glass industry (on the example of production of Czech and Russian glassworks)Master's thesis 2022 
Kolková AgataThe Analysis of the Language of Czech and Russian advertising slogans for cosmetics productsMaster's thesis 2022 
Machalová VeronikaAlternative medicineMaster's thesis 2020 
Nohejlová KarolínaRussian and Czech Terminology of the Marketing Field (Analysis of the Vocabulary and Compilation of Dictionary)Master's thesis 2020 
Stoláriková KateřinaLanguage analysis of Czech and Russian terms used in ekologyMaster's thesis 2019 
Szopová BarbaraLinguistic analysis of Czech and Russian names of alcoholic beveragesMaster's thesis 2019 
Vrubelová TerezaThe presentation and comparison of footwear vocabulary in the example of the Czech company of Bata and the Russian company of UnichelMaster's thesis 2017 
Vitoslavský JanComparison of Prague and Moscow Subway (Czech-Russian Terminological Glossary)Master's thesis 2016 
Cholevová BarboraLinguistic peculiarities in Russian and Czech advertising texts in film industryMaster's thesis 2015 
Karpfová HanaLanguage analysis of operating manuals for selected domestic appliances. The elaboration of thematic translation dictionaryMaster's thesis 2015 
Kanclířová KristýnaLanguage comparison of certain types of contractual documents in Russian and Czech language (creating terminological Russian-Czech and Czech-Russian Dictionary)Master's thesis 2014 
Schoupalová BarbaraThe Analysis of the Language of Czech and Russian Travel Agency AdvertisingMaster's thesis 2014 
Ševečková BarboraRussian and Czech banking terminology in the field of International TradeMaster's thesis 2014 
Kaczmarzová Taťána E-commerce in small enterprise (Creating czech-russian branch dictionary)Master's thesis 2013 
Kukuricášová MonikaRussian and Czech hotel terminology (compile a field dictionary)Master's thesis 2013 
Pohludková MichaelaBusiness in Russia and the Czech Republic with Czech-Russian mini dictionary for a starting entrepreneurMaster's thesis 2013 
Šafaříková IvetaThe presentation of the Czech and Russian company of the same specialization and creation of the branch-specialized dictionaryMaster's thesis 2013 
Kosa MartinTypology of the phrases in current Russian economic mediaMaster's thesis 2012 
Števove JiříComputer terminology as a significant part of the lexical stock of the contemporary Russian languageMaster's thesis 2009 
Hanzlíková SimonaCzech and Russian companies - manufactures of composite materialsBachelor's thesis 2022 
Velychko OleksandraChocolate producers in the Czech landsBachelor's thesis 2022 
Kim EkaterinaThe most important press agencies in the Czech Republic and the Russian FederationBachelor's thesis 2021 
Sadová TerezaThe manual of the private entrepreneur in the Czech RepublicBachelor's thesis 2021 
Adámek JanComparative Presentation of a Czech and Russian Brewery (Compiling a Specialised Glossary)Bachelor's thesis 2020 
Frolova YelyzavetaComparison of Czech and Ukrainian online storesBachelor's thesis 2020 
Havel FilipCustoms Procedure in the Czech republic and Russian federationBachelor's thesis 2018 
Savelyeva AnastasiaCharacteristics of accounting in Russia and Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Starostková LeonaClusters on the territory of the Czech Republic and Russian FederationBachelor's thesis 2018 
Hulina DavidHistory of telephones in the Czech Republic and Russia (compilation of Czech-Russian terminological glossary in the area of telecommunications)Bachelor's thesis 2017 
Kempná KamilaHistory of Money in the Czech Republic and RussiaBachelor's thesis 2017 
Staňková NelaHuman resources departments and civil documents in the Czech Republic and the Russian Federation (compilation of Czech-Russian terminological dictionary from human resources sphere)Bachelor's thesis 2017 
Hyklová PetraRussian management terminology compared to Czech terminology (Development of topical bilingual dictionary)Bachelor's thesis 2016 
Kaczmarczyková TeresaA Practical Guide for Russian Tourists Planning to Visit the Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Fabiánová KláraCzech assistence of  humanity In UkraineBachelor's thesis 2015 
Gajdošová AlžbětaThe Evolution of Russian MediaBachelor's thesis 2015 
Hanáková ŠárkaAnalysis of the Language in Russian Advertisements (Job Offers)Bachelor's thesis 2015 
Rapantová Taťjana KateřinaHistory of the Olympic Games and Olympic Winter Games Sochi 2014Bachelor's thesis 2015 
Semelová DagmarThe Luhačovice Spa Inc. - the Offer of Spa Treatment for Russian ClientsBachelor's thesis 2015 
Doležalová JitkaThe Speech Cliches in the Russian and Czech Business CommunicationBachelor's thesis 2014 
Piskunova OlesiaInternationalisms in the Russian texts of contracts (compared to the Czech text)Bachelor's thesis 2013 
Seidlerová EliškaCharakteristic of a popular Czech and Russian business newspapersBachelor's thesis 2013 
Černínová MarieMarketing strategy in the cosmetics market (the examples and comparison of company Oriflame in the Russian Federation and Czech Republic)Bachelor's thesis 2012 
Kročilová EvaHistory of the discovery and development of photography in the Czech Republic and in RussiaBachelor's thesis 2012 
Schoupalová BarbaraFast Food Chains in the Russian Federation and Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Ulmanová RenátaThe products of ŽDB GROUP, a.s. on the Russian marketBachelor's thesis 2012 
Bodareu OlgaAdvertisement as a part of marketing strategyBachelor's thesis 2011 
Pohludková MichaelaSociocultural minimum for an adaption in Russian business sphere.Bachelor's thesis 2011 
Zelenskaya NinaTrade relations between Russia and The Czech RepublicBachelor's thesis 2011 
Jelínková VěraAnglicisms - inseparable part of the economic terminology of the contemporary Russian languageBachelor's thesis 2009 
Mielcová TerezaProcess of companies names creating: names types and structure in russian and czech languageBachelor's thesis 2009 
Dvorská PetraAutomobile industry in Moravskoslezsky regionBachelor's thesis 2008 
Szöcsová OlenaJoint ventures in the Ostrava regionBachelor's thesis 2008 


No record found.

instagram
rss
social hub