UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Sociology

Hana Srpová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Room, floor, building: D 502, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Sociology (Faculty of Arts)
Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1863
E-mail:
Personal website:No record found.Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Year: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Year: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2016
stať ve sborníku

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Year: 2015, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Year: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Year: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2016
stať ve sborníku

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evoluce vyjadřovacích prostředků a strategií v reklamách (od konce 19. století do současnosti)
Hana Srpová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Year: 2015, Stylistyka
článek v odborném periodiku

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu
Hana Srpová
Year: 2015, ANAGRAM
kapitola v odborné knize

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Year: 2013
stať ve sborníku

Styl mediálních dialogů
Hana Srpová, Světla Čmejrková
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terminologická patálie
Hana Srpová
Year: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Year: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Hana Srpová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace
Hana Srpová
Year: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

James Naughton: Colloquial Czech. The Complete Course for Beginners.
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Je jazyk nových médií opravdu nový? (Komparativní analýza reklam současných a starých)
Hana Srpová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sabotáž
Hana Srpová
Year: 2011
rozhlasové a televizní relace

Propria a reálie - překladatelská úskalí
Hana Srpová
Year: 2009
stať ve sborníku

Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě
Hana Srpová
Year: 2008
stať ve sborníku

Czech: An Essential Grammar
Hana Srpová, James Naughton
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Year: 2008
působení v zahraničí

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knížka o reklamě
Hana Srpová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Year: 2008
stať ve sborníku

O vlivu reklamy na děti
Hana Srpová
Year: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
článek v odborném periodiku

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Year: 2008
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Year: 2008, Columbia University Press
kapitola v odborné knize

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Year: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
kapitola v odborné knize

Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2007
působení v zahraničí

Manipulace a persvaze
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Manipulation and Persuasion
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Masová a marketingová komunikace
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mass Communication and Marketing Communication
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od informace k reklamě
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Světla Čmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl ... další autoři
Year: 2007
redakční a jazykové úpravy

Od informace k reklamě
Hana Srpová
Year: 2007
ediční a redakční práce

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Year: 2007
ediční a redakční práce

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl ... další autoři
Year: 2007
redakční a jazykové úpravy

Reklama a čas
Hana Srpová
Year: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
článek v odborném periodiku

Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?
Hana Srpová
Year: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Year: 2006
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Year: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Year: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Year: 2006
rozhlasové a televizní relace

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2006
působení v zahraničí

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Year: 2006
stať ve sborníku

Reklama a čas
Hana Srpová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reklama zaměřená na děti
Hana Srpová
Year: 2006
stať ve sborníku

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén času v české reklamě
Hana Srpová
Year: 2005
stať ve sborníku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2005
působení v zahraničí

Manipulace a persvaze - janusovské dilema
Hana Srpová
Year: 2005
stať ve sborníku

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Year: 2005
redakční a jazykové úpravy

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Year: 2005
uspořádání konference, workshopu

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Year: 2005
ediční a redakční práce

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika)
Hana Srpová
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Role gramatiky v reklamní manipulaci
Hana Srpová
Year: 2005
stať ve sborníku

Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?
Hana Srpová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 405/04/1034 za r. 2004
Hana Srpová
Year: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny
Hana Srpová, Marie Dohalská
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na podaný projekt GA ČR
Hana Srpová, Alena Jaklová
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek projektu GA ČR
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2004
stať ve sborníku

Tabu - multikulturnost
Hana Srpová, Pavel Váňa
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs
Hana Srpová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Year: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries)
Hana Srpová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2003
stať ve sborníku

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Year: 2003
stať ve sborníku

New Wave Cinema
Hana Srpová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?
Hana Srpová
Year: 2002
stať ve sborníku

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Year: 2001
stať ve sborníku

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Year: 2001
stať ve sborníku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Year: 2001
stať ve sborníku

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Year: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Year: 2000
stať ve sborníku

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Year: 2000
stať ve sborníku

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Year: 1999
stať ve sborníku

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Year: 1999
redakční a jazykové úpravy

Pronomina v české reklamě
Hana Srpová
Year: 1999
stať ve sborníku

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Citáty a jejich funkce v českém tisku
Hana Srpová
Year: 1998
stať ve sborníku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Year: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha

Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Year: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Year: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezký den)
Hana Srpová
Year: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika
Hana Srpová
Year: 1997
stať ve sborníku

Česko-polská etnická hranice
Hana Srpová, Tadeusz Siwek
Year: 1996
redakční a jazykové úpravy

Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice
Hana Srpová
Year: 1996
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Year: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Titulky v deníku Moravskoslezský den
Hana Srpová
Year: 1994
stať ve sborníku

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Year: 1993
stať ve sborníku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 1992
působení v zahraničí

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Year: 1989, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1988
stať ve sborníku

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1987
stať ve sborníku

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Year: 1985
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Biršel IvoComparison of advertising discourse in Czech free-of-charge periodicalsMaster's thesis 2016 
Sedlařík ŠimonMeans of Persuasion in the website iDnes.czMaster's thesis 2016 
Koleňáková IvetaComparative analysis of alternative Czech language textbooks at high schoolMaster's thesis 2013 
Žebroková Jana"Máte slovo s Michaelou Jílkovou" - analysis of verbal and non-verbal means of expressionMaster's thesis 2013 
Šuráňová PavlaReportage - a complex analysis of the genre in the current Czech journalismMaster's thesis 2012 
Becková ŠtěpánkaLexis of contemporary spoken sport journalismMaster's thesis 2010 
Chmelová IvaTabloidization of the Czech print media of mass communicationMaster's thesis 2009 
Indrová LenkaThe critical analysis of journalistic discourse (on material of chosen Czech magazines)Master's thesis 2009 
Kubec TomášHistory of Czech advertisementsMaster's thesis 2009 
Funioková MartinaThe language of the Czech printed massmedia from the gender point of viewMaster's thesis 2008 
Kopecká LucieFeuilleton - analysis of genre and its evolutionMaster's thesis 2008 
Molinová JarmilaAdvertising from the point of view the target group of consumers. Analysis of verbal and non-verbal means of expression.Master's thesis 2008 
Rachůnková LenkaAnalysis of contemporary Czech scientific styleMaster's thesis 2008 
Šandová JanaCzech election campaign as kind of marketing communication: Assessment of verbal and non - verbal meansMaster's thesis 2008 
Krystová AlexandraMeans of manipulation and persuasion in audiovisual advertisementsMaster's thesis 2007 
Doležalová MartinaADVERTISEMENT TARGETING CHILDREN POPULATIONMaster's thesis 2006 
Procházková MartinaObjectivity and Subjectivity in News Reporting (based on the comparison of peridicals of whole country)Master's thesis 2006 
Vydrová VeronikaMeans of Manipulation and Persuasion in Printed AdvertisementsMaster's thesis 2006 
Adamczyk PetraINTERVIEW - LINGUISTIC AND STYLISTIC ANALYSIS OF THE GENTRE IN ELECTRONIC MEDIAMaster's thesis 2005 
Krčmář MilanVERBAL AND NON-VERBAL METHODS OF PERSUASION IN ADVERTISEMENT OF TRAVEL AGENCIESMaster's thesis 2005 
Kozubová GabrielaCharacteristics of Lexis and Syntax in Czech Magazine for ChildrenBachelor's thesis 2016 
Brokešová KláraMeans of Manipulation in Direct-mailsBachelor's thesis 2015 
Krabicová VeronikaContemporary Form of Opavian Dialect in the Hlucin Region with the Gastronomy TopicBachelor's thesis 2015 
Šteflová JanaMeans of Indirect Nomination in the Czech News and Publicistic on CultureBachelor's thesis 2015 
Tichý OndřejMeans of Indirect Nomination in the Sport News and PublicisticBachelor's thesis 2015 
Brázdová TerezaLanguage characteristics of the television show Kouzelná školaBachelor's thesis 2014 
Krůčková PavlaEditorial vs. "úvodník"Bachelor's thesis 2014 
Lišková KvětoslavaCopywriting as advertising genreBachelor's thesis 2014 
Bartošová MichaelaCritical analysis of language and style of the regional newspaper Zlínský deníkBachelor's thesis 2010 
Raszková TaťánaCritical analysis of the magazine People and EarthBachelor's thesis 2009 
Skácel OndřejModern tendencies of language in news service of audiovisualBachelor's thesis 2009 
Sliwka RomanAPPLICATION CONVERSATIONAL SCHEMATICS IN ADVERTISINGBachelor's thesis 2009 
Černíková VeronikaMeans of manipulation in journalism (on the material of the Czech dailies)Bachelor's thesis 2008 
Pastvová DagmarCOSMETICS IN CONTEMPORARY CZECH ADVERTISING (on material of audiovisual and visual advertisements)Bachelor's thesis 2008 
Simon EvaFormal and functional analysis (based on material of national dailies)Bachelor's thesis 2008 
Vantuchová MartinaComposition of Karel Čapek's NovelsBachelor's thesis 2006 


Manipulation and Persuasion in the Journalistic and Commercial Discourses
Main solverdoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Period1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub