Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Denisa Labischová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Room, floor, building: SA 503, Building SA
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Civic Education (Faculty of Education)
Centre for Research into Culture and Identity of the Region (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2601
E-mail:No record found.Different ways of presenting historical events in history textbooks from the Czech Republic and other countries: The 1938 Munich crisis
Denisa Labischová
Year: 2021, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

The Changing Role of Women from the mid- 19th Century to the Present Day: an Analysis of German History Textbooks from a Gender Perspective
Denisa Labischová
Year: 2021, Czech-polish historical and pedagogical journal
journal article

The treatment of the Munich Agreement in British and German textbooks: content analysis and comparison
Denisa Labischová
Year: 2020, Czech-polish historical and pedagogical journal
journal article

Úloha didakticky strukturované analýzy a interpretace ikonografických pramenů v pregraduální přípravě učitelů společenských věd
Denisa Labischová
Year: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Year: 2018, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury
Denisa Labischová
Year: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
journal article

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
journal article

Reflexe národní a evropské identity v novém miléniu
Kristina Kalitová, Denisa Labischová
Year: 2022
organizing conference, workshop

členka České pedagogické společnosti
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka Česko-německé komise pro školní učebnice
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka Česko-polské pracovní skupiny pro učebnice
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka International Society for History Didactics
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka mezinárodní redakční rady Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka mezinárodní redakční rady časopisu Edukácia. Vedecko-odborný časopis
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka mezinárodní redakční rady časopisu Historical Encounters. A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka oborové rady doktorského studijního programu Didaktika dějepisu (FF OU)
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka odborné platformy společenskovědních kateder pedagogických fakult ČR
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

členka redakční rady časopisu The New Educational Review
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

Different ways of presenting historical events in history textbooks from the Czech Republic and other countries: The 1938 Munich crisis
Denisa Labischová
Year: 2021, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vzdělávací oblast Učitelství
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

moderování besedy s vedoucím zpravodajské redakce České televize Ostrava Mgr. Radkem Wiglaszem (mediální výchova)
Denisa Labischová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Oponentka habilitační práce - dr. Renáta Orosová
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

předsedkyně komise pro obhajobu disertační práce - Mgr. Irena Kapustová (Didaktika dějepisu)
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

předsedkyně komise státní disertační zkoušky - Mgr. Kudelová (Didaktika dějepisu)
Denisa Labischová
Year: 2021
editorial work

Recenze didaktických projektů Ústavu pro studium totalitních režimů
Denisa Labischová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

recenzentka MŠMT pro udělování schvalovacích doložek učebnicím
Denisa Labischová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Kristina Kalitová, Denisa Labischová, Eva Peterková
Year: 2021
organizing conference, workshop

The Changing Role of Women from the mid- 19th Century to the Present Day: an Analysis of German History Textbooks from a Gender Perspective
Denisa Labischová
Year: 2021, Czech-polish historical and pedagogical journal
journal article

Strukturované pozorování jako nástroj reflexe výuky společenskovědních předmětů na základních a středních školách z hlediska efektivního využití didaktických médií
Denisa Labischová
Year: 2020, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

The treatment of the Munich Agreement in British and German textbooks: content analysis and comparison
Denisa Labischová
Year: 2020, Czech-polish historical and pedagogical journal
journal article

Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd IV
Denisa Labischová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Principy rozvíjení a kultivace historického vědomí v pregraduálním vzdělávání učitelů výchovy k občanství a společenských věd
Denisa Labischová, Pavel Krákora
Year: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Úloha didakticky strukturované analýzy a interpretace ikonografických pramenů v pregraduální přípravě učitelů společenských věd
Denisa Labischová
Year: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Univerzita Komenského v Bratislavě. Pedagogická fakulta. Staff Training
Denisa Labischová
Year: 2019
work experience abroad

Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd III
Denisa Labischová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych
Denisa Labischová
Year: 2018, Instytut historii UAM
specialist book chapter

Téma Migrace v německých a českých učebnicích společenských věd. Komparativní analýza
Denisa Labischová
Year: 2018, Eckert. Dossiers. Georg Eckert Institute for International Textbook Research
journal article

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Year: 2018, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Analýza a interpretace historických pramenů v učebnicích dějepisu a v praxi
Denisa Labischová
Year: 2017, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
journal article

Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích
Denisa Labischová
Year: 2017
work experience abroad

P 27 II Historické prameny ve výuce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Úloha výzkumu v procesu rekonstituce oborových didaktik dějepisu a společenských věd. III. ročník vědeckého sympozia
Denisa Labischová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Využití metody eyetrackingu ve výzkumu percepčních strategií žáků při analýze ikonografických pramenů
Denisa Labischová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Thema Migration in deutschen und tschechischen Lehrplänen und Schulbüchern für Sozialkunde. Eine komparative Betrachtung
Denisa Labischová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karel IV. v učebnicích vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na primárním stupni vzdělávání
Denisa Labischová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2016, Wiadomości historyczne
journal article

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2016, Historia@Teoria
journal article

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
specialist book chapter

Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu
Denisa Labischová
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analiza genderowa brytyjskich i niemieckich podręczników historii
Denisa Labischová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Year: 2015, Wydawnictwo DiG
specialist book chapter

Dějiny ženské emancipace v rakouských učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2015, CIVILIA: Odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Didactics of Media Education
Denisa Labischová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Denisa Labischová
Year: 2015
work experience abroad

Genderová dimenze zahraničních učebnic dějepisu: obsahová analýza edukačního média
Denisa Labischová
Year: 2015, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Integrace mediální výchovy do vzdělávacího oboru dějepis.
Denisa Labischová, Jan Jirák
Year: 2015, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

IV. ročník Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Model didaktické analýzy školních učebnic (diskuse o koncepci, stanovení kritérií a nástrojů analýzy)
Denisa Labischová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury
Denisa Labischová
Year: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
journal article

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
journal article

Recenze. Kopeček, P., Krákora, P., Cingelová, G. Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky
Denisa Labischová
Year: 2015
others

Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu.
Denisa Labischová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter

Szkolnictwo czeskie
Denisa Labischová
Year: 2015, Starostwo Powiatowe v Cieszynie
specialist book chapter

Zpráva z XIII. česko-německé konference o školním dějepisu konané 20.-22. listopadu 2014
Denisa Labischová
Year: 2015
others

Badatelsky orientovaná výuka - základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2014, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Gender v zahraničních učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genderová dimenze učebnic občanské výchovy pro základní školy
Sandra Bonková, Denisa Labischová
Year: 2014, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN
Denisa Labischová
Year: 2014
work experience abroad

Je Němec stále náš dědičný nepřítel? Empirický výzkum národního stereotypu v postojích žáků, studentů a učitelů dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2014, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Recenze. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích.
Denisa Labischová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Systém školství v ČR
Denisa Labischová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2014,
specialist book chapter

Výzkum interetnických postojů ve vztahu k Polsku a Polákům v kontextu školního vzdělávání (přehledová studie).
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014
editorial work

Zpráva o činnosti česko-německé komise pro učebnice dějepisu v roce 2014
Denisa Labischová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013,
specialist book chapter

Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Češi, Slováci a jejich sousedství: identita - stereotyp - historické vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Didaktika mediální výchovy
Denisa Labischová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Empirický výzkum v zahraniční didaktice dějepisu - zkušenosti z německého prostředí
Denisa Labischová
Year: 2013, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Historical Consciousness in School Education
Denisa Labischová
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Intercultural dimension of history teaching in today´s Czech secondary education curricula.
Denisa Labischová
Year: 2013, Yearbook (International Society for History Didactics)
journal article

Interdisciplinární přístup k výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, Epocha
specialist book chapter

Interkulturní postoje a stereotypy žáků, studentů a učitelů ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem
Denisa Labischová
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
journal article

Interkulturní vzdělávání - e-learningový kurz
Denisa Labischová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Kvalitativní a smíšený výzkum v oborové didaktice dějepisu: metoda focus groups a její využití pro výzkum historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Obraz Polska a Poláků ve světle empirického výzkumu
Denisa Labischová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze. Média ve vzdělávání
Denisa Labischová, Pavel Kapoun
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rodinná paměť v historickém vědomí (perspektivou oborově didaktického výzkumu)
Denisa Labischová
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
abstract in proceedings

Současné pojetí interkulturního vzdělávání
Denisa Labischová
Year: 2013
abstract in proceedings

Současné pojetí interkulturního vzdělávání. E-learningový kurz
Denisa Labischová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu. Recenze
Denisa Labischová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z empirického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Czech History in Historical Consciousness of Students and History Teachers - Empirical Research.
Denisa Labischová
Year: 2012, Yearbook (International Society for History Didactics)
journal article

Didaktické aspekty historické paměti holocaustu. Odborný posudek
Denisa Labischová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Factors Shaping the Historical Consciousness of Pupils, Students and Teachers in Czech Schools
Denisa Labischová
Year: 2012, New Educational Review
journal article

Kapitoly z českých dějin do roku 1918. Recenze
Denisa Labischová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Koncepce multikulturní výchovy pro revizi rámcových vzdělávacích programů
Denisa Labischová
Year: 2012
others

Mediální výchova.
Denisa Labischová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Minulost, současnost a perspektivy empirického výzkumu v didaktice společenských věd
Denisa Labischová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol (empirický výzkum historického vědomí)
Denisa Labischová
Year: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
specialist book chapter

Perspektivy oborově didaktického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2012, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.)
journal article

Recenze. CIVILIA - revue pro oborovou didaktiku společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Recenze: Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová, Autorský Kolektiv
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2012, Pedagogická orientace
journal article

Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou
Denisa Labischová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty interkulturality z pohledu empirického oborově didaktického výzkumu
Denisa Labischová
Year: 2012, Epocha
specialist book chapter

X. sjezd českých historiků. Sekce E: Historická kultura a dějepisné vyučování v současné společnosti.
Denisa Labischová
Year: 2012, -
journal article

Z výzkumu historického vědomí (obraz Polska a Poláků u žáků a učitelů českých škol)
Denisa Labischová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Conclusion. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective
Denisa Labischová, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

České školství na Těšínsku ve dvacátých letech 20. století
Denisa Labischová
Year: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
journal article

Didaktika mediální výchovy
Denisa Labischová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.
Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Year: 2011
editorial work

Empirical Research on Historical Consciousness in History Didactics, Its Possibilities and Perspectives.
Denisa Labischová
Year: 2011, New Educational Review
journal article

Etická dimenze historického vědomí - podněty pro oborovou didaktiku
Denisa Labischová
Year: 2011, Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
journal article

Evropská dimenze dějepisu a občanského vzdělávání
Denisa Labischová
Year: 2011, Nakladatelství Epocha
specialist book chapter

Evropská dimenze výchovy k občanství. Recenze
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klíčové momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol (výsledky empirického výzkumu)
Denisa Labischová
Year: 2011, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
journal article

Koncept gender jako součást interkulturního vzdělávání v sociálně humanitních předmětech (s akcentem na výchovu k občanství a dějepis)
Denisa Labischová
Year: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
journal article

Kulturní aspekty náboženství v prostředí školy. Recenze
Denisa Labischová, Martin Piętak
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Média - obsahy, publika, účinky. Recenze
Denisa Labischová, Pavel Kapoun
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Media Literacy - Key Competence of a Democratic Citizen
Denisa Labischová, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Multikulturní výchova (gymnázium)
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2011, Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP
specialist book chapter

Multikulturní výchova (základní škola)
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Oborově didaktický výzkum historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol. Oborově didaktický výzkum
Denisa Labischová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stereotypy a předsudky v dynamickém pojetí interkulturního vzdělávání.
Denisa Labischová
Year: 2011, Epocha
specialist book chapter

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě, Katedra filozofie a dějin filozofie
Denisa Labischová
Year: 2010
work experience abroad

Formování postojů a hodnot na příkladu historie a současnosti Těšínska.
Denisa Labischová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia
journal article

Genderová tematika v učebnicích dějepisu - zahraniční inspirace
Denisa Labischová
Year: 2010, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
specialist book chapter

Genderová tematika v zahraničních učebnicích dějepisu - metodické inspirace
Denisa Labischová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie.
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie. Recenze
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Denisa Labischová, Martin Labisch
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Postoje českých středoškoláků k událostem nejnovějších československých dějin.
Denisa Labischová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Těšínsko ve vědomí české a polské mládeže
Denisa Labischová
Year: 2010, Těšínsko. Vlastivědný časopis.
journal article

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3: (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Das Teschener Gebiet im historischen Bewusstsein der tschechischen und polnischen Jugendlichen.
Denisa Labischová
Year: 2009, Thelem
specialist book chapter

Nebojme se výuky moderních dějin
Denisa Labischová, Dagmar Hudecová
Year: 2009, SPL-Práce
specialist book

Nejnovější dějiny v postojích české mládeže
Denisa Labischová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybraná didaktická média a jejich místo ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, Jan Průcha
Year: 2009, MŠMT
specialist book chapter

Didaktická média ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Test moderních českých (československých) dějin
Martin Malčík, Libuše Kubincová, Denisa Labischová
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Využití didaktických médií ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová
Year: 2008
abstract in proceedings

Dějepis českých zemí. Učební text pro distanční formu vzdělávání.
Blanka Šajarová, Denisa Labischová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějepis světa. Učební text pro distanční formu vzdělávání.
Petr Brož, Denisa Labischová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.
Denisa Labischová
Year: 2006, Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung
specialist book chapter

Možná úskalí integrativního pojetí výuky dějepisu a základů společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2006, Společenskovědní předměty
journal article

Čech závistivec - Rakušan byrokrat?
Denisa Labischová
Year: 2005, Ostravská univerzita Ostrava
specialist book

Současné trendy v dějepisném vyučování: učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu.
Denisa Labischová
Year: 2005
abstract in proceedings

Národní stereotypy jako předmět historického bádání.
Denisa Labischová
Year: 2004
abstract in proceedings

Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže.
Denisa Labischová
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.
Denisa Labischová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz Poláka ve vědomí studentů českých škol.
Denisa Labischová
Year: 2003
abstract in proceedings

Stereotyp Poláka ve vědomí české studující mládeže.
Denisa Labischová
Year: 2003
abstract in proceedings

Universität Wien
Denisa Labischová
Year: 2003
work experience abroad

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti na stránkách amerických a britských učebnic dějepisu.
Denisa Labischová
Year: 2002
abstract in proceedings

Stereotypní evropanství v postojích české mládeže.
Denisa Labischová
Year: 2002
abstract in proceedings

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2001, -
journal article

Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických stereotypů.
Denisa Labischová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Georg- Eckert- Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN
Denisa Labischová
Year: 2001
work experience abroad

Etnické stereotypy a studující mládež.
Denisa Labischová
Year: 1999
abstract in proceedings

Universität Dortmund
Denisa Labischová
Year: 1998
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
6HVHKHist. vědomí, hist. kultura a šk. děj.
9EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
9HVHKHistorické vědomí a historická kultura
9MGMVMediální gramotnost a mediální výchova
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
DIDMVDidaktika mediální výchovy
DIMEVDidaktika mediální výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
GKDMVDidaktika mediální výchovy
GPDMVDidaktika mediální výchovy
GVOCSGender ve vzděl. oblasti Člověk a spol.
NOMEDNová média
SZTVSSouč. zpravod. v televizi veřejné služby
UKMO5Ukončení modulu
2DMVYDidaktika mediální výchovy
2EDOVMediální výchova ve výuce OV
2IDA1Didaktika OV 1
2IDA2Didaktika OV 2
2IDA3Didaktika OV 3
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
22DA1Didaktika OV 1
22DA2Didaktika OV 2
22DA3Didaktika OV 3
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
3EDOVMediální výchova ve výuce OV
3EGVYEnviromentální a globální výchova
3EMULTeorie multikulturalismu
3ENOVGender v občanské výchově
3ICEDIntercultural Education
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KGVYEnvironmentální a globální výchova
33GVYEnvironmentální a globální výchova
33MULTeorie multikulturalismu
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
7DID1Didaktika OV 1
7DID2Didaktika OV 2
7IKVZInterkulturní vzdělávání
7MEDVMediální výchova
7PDMVDidaktika mediální výchovy
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DMVDidaktika mediální výchovy
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EDVMediální výchova
77ID1Didaktika OV 1
77ID2Didaktika OV 2
77KVZInterkulturní vzdělávání
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
9HSMVHistor. stereotypy v interkul.vzdělávání
9TRANTransdiscipl. didakt. a její výzk. pot.
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AuthorTitleType of thesisYear
Kyjovská KateřinaAnalysis and interpretation of feature films with theme of the 20th century in history lessonsDoctoral thesis 2020 
Hartlová RadkaApplication of inter-subject relations of civic education and Czech language at the 2nd level of primary schoolMaster's thesis 2022 
Korpasová DenisaLachia as an ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2022 
Mazurek DominikPositions of pupil´s at the elementary school to selected civic education´s topicsMaster's thesis 2022 
Sojka KamilThe Holocaust as a theme of civic educationMaster's thesis 2022 
Englišová KarolínaHlučín region as a topic for citizenship educationMaster's thesis 2021 
Gorilová AdrianaThe Patriotic and Nationalistic tendencies of the second grade pupils and grammar school studentsMaster's thesis 2021 
Jadrníček Filip: Xenophobic and racist tendencies of the second grade pupils and grammar school studentsMaster's thesis 2021 
Kopecká RadkaThe internet safety and cyberbullying among pupils of the primary schoolMaster's thesis 2021 
Piechowicz AnnaMedia and leisure time of second grade students of primary and grammar schoolsMaster's thesis 2021 
Frýdlová KateřinaTeaching of civics through the eyes of pupils of selected elementary schools and multi-year grammar schoolsMaster's thesis 2020 
Gašparová KateřinaDoubrava as an ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2020 
Nedavašková LucieDocumentary film and its use in civic educationMaster's thesis 2020 
Sakreidová IvanaOpava as an ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2020 
Štarmanová AndreaBoskovice as an ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2020 
Zámorská VendulaHranice as en ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2020 
Hejda MichalIntegration of the theme defense of the homeland into the education field of Education for citizenshipMaster's thesis 2019 
Medková MichaelaComparative analysis of the textbooks of civic education for primary schools issued after 1989 in terms of concepts of educational contentMaster's thesis 2019 
Hrušková KateřinaAttitudes of university students of teacher training courses for civic educationMaster's thesis 2018 
Jarošová MonikaPedagogism students of civic citizen involvement at University of OstravaMaster's thesis 2018 
Niklová MonikaImage components in current textbooks of civic education for elementary schoolsMaster's thesis 2018 
Pavelcová LenkaMotivation to study civics specialized on education of students of faculty of education of the University of OstravaMaster's thesis 2018 
Pojezdala PavelSelected aspects of media literacy of students in Ostrava primary schools and grammar schoolsMaster's thesis 2018 
Barvíková ŠárkaFamily and partnership in the current curriculumMaster's thesis 2017 
Dostálová VendulaTypes of learning tasks in contemporary textbooks of CivicsMaster's thesis 2017 
Hesová MarkétaKnowledge and attitudes in the field of environmental education among pupils of  upper primary schoolsMaster's thesis 2017 
Krňová ZuzanaResearch on the professional identity of teachers of civic educationMaster's thesis 2017 
Orawská TerezaOstrava as an ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2017 
Sikorová MarkétaKnowledge of financial literacy at Ostrava primary and comprehensive school pupilsMaster's thesis 2017 
Strumínská IrenaRelationship of the primary school pupils and the lower grades of grammar school students to the civic education at schoolMaster's thesis 2017 
Bárta JanPrivacy protection on social networks of university studentsMaster's thesis 2016 
Zothová NelaEducational assessment in the primary school from a gender perspectiveMaster's thesis 2016 
Chvějová KateřinaAttitudes of primary school pupils towards minoritiesMaster's thesis 2015 
Kramář MichalCivic Education According to Antoine de Saint-ExuperyMaster's thesis 2015 
Laštovicová SabinaSubcultures on current primary schools and grammar schoolsMaster's thesis 2015 
Štafová TerezaPossibilities of using film in civics education.Master's thesis 2015 
Twardziková KláraResearch television viewership of students in the second level of primary schools and of grammar schoolsMaster's thesis 2015 
Bačíková MiroslavaCivic attitudes of pupils in primary schools and lower grade of grammar schools in the Ostrava region in comparisonMaster's thesis 2014 
Blaudeová AlenaGender stereotypes in advertisingMaster's thesis 2014 
Bonková SandraComparative analysis of contemporary civics textbooks used at basic schools from a gender perspectiveMaster's thesis 2014 
Dlouhá VeronikaMedia literacy in relation to use of social networksMaster's thesis 2014 
Platošová AlenaContent analysis of magazines for girlsMaster's thesis 2014 
Vyškovská ZuzanaEvaluation of didactic equipment of civic education textbooksMaster's thesis 2013 
Bobková KamilaThe use of teaching media in teaching at primary schoolsMaster's thesis 2012 
Mlynáriková MonikaImplementation of cross-cutting theme of environmental education curriculumMaster's thesis 2012 
Tomášková IvetaEducational projects on media educationMaster's thesis 2012 
Krusberská NikolaGlobal education and CivicsMaster's thesis 2011 
Mamulová KateřinaProject teaching integrating educational content of civics with other subjectsMaster's thesis 2011 
Mikundová LenkaGender in Curriculum Standards for Social StudiesMaster's thesis 2011 
Běhounková LucieMedia education and CivicsMaster's thesis 2010 
Boudová BarboraA CROSS-CURRICULUM SUBJECT WITHIN A GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMMEMaster's thesis 2010 
Frydová LenkaComparative analysis of the current civics textooks in terms of implementation of cross-cutting theme of Multicultural educationMaster's thesis 2010 
Maršálová MartinaBasic Educatory Media Utilization related to Civics Tutorials at primary schoolsMaster's thesis 2010 
Režňáková DagmarEuropean dimension in civics at elementary and secondary grammar schools in OstravaMaster's thesis 2010 
Lekešová MilenaThe history of spa Luhačovice as historical and regional theme of civic educationMaster's thesis 2009 
Bartošková TerezaProject teaching focused on environmental education in kindergartenBachelor's thesis 2019 
Mahdalová MarkétaShaping attitudes with the use of reading at kindergartenBachelor's thesis 2016 
Pojezdala PavelForest pedagogy in the Czech republicBachelor's thesis 2016 
Hrnečková MartinaHealthy Food in Czech schoolsBachelor's thesis 2013 
Vavřačová AdélaThe Global Development Education and its Current ConceptionBachelor's thesis 2013 
Blaudeová AlenaWomen's issues in teaching social science subjectsBachelor's thesis 2012 
Bonková SandraComparison of civics textbooks in terms of gender correctnessBachelor's thesis 2012 
Dlouhá Veronika Media literacy pupils of Czech schoolsBachelor's thesis 2012 
Kotasová VeronikaEnvironmental attitudes of primary school pupilsBachelor's thesis 2012 
Platošová AlenaEndangered species of animals - ekology consciousness pupils Bohemians schoolsBachelor's thesis 2012 
Bartošková TerezaEnvironmental Education in Primary SchoolsBachelor's thesis 2011 
Macháčiková MartinaEducational projects with environmental themes on basic schoolBachelor's thesis 2011 
Passendorferová EvaMedia education at school education programBachelor's thesis 2011 
Mlynáriková MonikaEnvironmental education in the Civic Education lessonsBachelor's thesis 2010 


Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Main solverdoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderErasmus+
Statesolved
Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Main solverdoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
instagram
rss
social hub