UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Slavoj Tomeček

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Slavoj Tomeček
Room, floor, building: D 306, Building D
Position:
Research interests and teaching:didactics of social sciences, contemporary philosophy
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1827
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Tomeček, S. Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd. In: Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Praha: Velvyslanectví Polské republiky v Praze. 2018.
Tomeček, S. Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu. Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 75-92. ISSN 1805-3963.
Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe. 2010.
Tomeček, S. a Rivola, K. Postavení občana ve společnosti. 2007.
Tomeček, S. Sociální filozofie. 2007.
Tomeček, S. a Vlček, B. Společenskovědní seminář. 2007.
Tomeček, S. a Vlček, B. Základy psychologie a filosofie. 2007.
Tomeček, S. Původ hodnot a morálky v Hayekově evoluční teorii vývoje společnosti. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakult: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 94-106. ISBN 80-7042-614-4.
Tomeček, S. Je možné objektivizovat subjektivitu?. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 115-119. ISBN 80-7042-564-4.
Tomeček, S. Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017.

All publications

Tomeček, S. Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd. In: Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Praha: Velvyslanectví Polské republiky v Praze. 2018.
Tomeček, S. Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu. Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 75-92. ISSN 1805-3963.
Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe. 2010.
Tomeček, S. a Rivola, K. Postavení občana ve společnosti. 2007.
Tomeček, S. Sociální filozofie. 2007.
Tomeček, S. a Vlček, B. Společenskovědní seminář. 2007.
Tomeček, S. a Vlček, B. Základy psychologie a filosofie. 2007.
Tomeček, S. Povaha hodnot a možný přístup výchovy k nim. In: Člověk-dějiny-hodnoty: Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně-politický a výchovný problém 2002-03-07 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. Ostrava: Ostravská univerzita,katedra OV PdF, VŠB-Tu Ostrava, katedra společenských věd, 2002. Ostravská univerzita,katedra OV PdF, VŠB-Tu Ostrava, katedra společenských věd, 2002. s. 316-320. ISBN 80-7042-219-X.
Tomeček, S. Původ hodnot a morálky v Hayekově evoluční teorii vývoje společnosti. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakult: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 94-106. ISBN 80-7042-614-4.
Tomeček, S. Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky.. 2001.
Tomeček, S. Je možné objektivizovat subjektivitu?. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 115-119. ISBN 80-7042-564-4.
Tomeček, S. Nad Aronovou Historií XX. století. Tvar. 2000, roč. 1, s. 5-5. ISSN 0862-657X.
Tomeček, S. Co jsou hranice svobod. In: Hranice a pohraničí jako geopolitický, ekonomický, historický, sociokulturní a filozofický fenomén: Hranice a pohraničí jako geopolitický, ekonomický, historický, sociokulturní a filozofický fenomén 1999-05-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. s. 119-120. ISBN 80-7042-154-1.
Tomeček, S. Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017.


AuthorTitleType of thesisYear
Hýblová MarcelaThe Options, Methods and Objectives of Education of the Topic of Religion at Secondary SchoolsMaster's thesis 2018 
Valošková ZuzanaDevelopment of key competences in the teaching of social sciencesMaster's thesis 2018 
Bednarzová EsterTeaching philosophy at grammar schoolsMaster's thesis 2017 
Fialková BarboraTeaching political science at the high schoolMaster's thesis 2017 
Lamžíková PetraMOOCs and their usability for teachersMaster's thesis 2016 
Knedla DanielHayek´s conception of political libertyMaster's thesis 2010 
Krupová LenkaConception of Freedom by Ancient ManMaster's thesis 2006 
Frídlová SoňaLife world and the influence of its interpretation on the content and character of human actionMaster's thesis 2005 


No record found.

social hub