UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Antonín Dolák

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.
Room, floor, building: D 305, Building D
Position:
Research interests and teaching:19th century philosophy, 20th century philosophy (Wittgenstein, Heidegger, Foucault, Derrida, Deleuze, Žižek), philosophy of mind (Dennett), free will and determinism, issues of the self and consciousness
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1823
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Dolák, A. a Votava, J. Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. In: Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. Ostrava: Klub Atlantik. 2018.
Dolák, A. Umělá inteligence je největší téma současnosti, myslí si filozof Antonín Dolák [Nahrávka]. Každá doba má svá závažná témata týkající se světa, ve kterém žijeme. O některých z těchto témat našeho století, například o umělé inteligenci, utilitarismu, postmoderně, nebo vlivu poznatků neurobiologie na filozofii, jsme si popovídali v rozhovoru s Antonínem Dolákem z Ostravské univerzity.. http://avokado-online.cz/umela-inteligence-je-nejvetsi-filozoficke-tema-soucasnosti-mysli-si-antonin-dolak/. Publicistický portál Avokádo. 2018.
Dolák, A. Vymezení pojmu hodnoty a hodnota štěstí v kontextu rozumění introspekci. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava. 2018.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie. In: A. Dolák. Medzi vedou a morálkou. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 182-191. ISBN 978-80-223-4436-4.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. In: Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy. Bratislava: Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 2017.
Dolák, A. Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro. In: Prawda-Dobro- Piękno IV. Wojna czy pokój?. Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2017.
Dolák, A. Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu. In: Region v rozvoji společnosti. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 2017.

All publications

Dolák, A. Carl Gustav Jung: archetypy, synchronicita, proces individuace. In: Carl Gustav Jung: archetypy, synchronicita, proces individuace. Ostrava: Klub Atlantik Ostrava. 2019.
Dolák, A. O svobodném pohybu z hlediska filozofie. In: O svobodném pohybu z hlediska filozofie. Ostrava: Ateliér tvůrčí fotografie Fakulty umění Ostravské univerzity. 2019.
Dolák, A. Svobodný pohyb. In: O svobodném pohybu z hlediska filozofie. Ostrava: Klub Atlantik Ostrava. 2019.
Dolák, A. Umělá superinteligence je hlavní problém lidstva a přijde brzy. In: Umělá superinteligence je hlavní problém lidstva a přijde brzy. Ostrava: Klub Atlantik Ostrava. 2019.
Dolák, A. Vztah vědomí, pocitu já a mozku. In: Vztah vědomí, pocitu já a mozku. Ostrava: Klub Atlantik Ostrava. 2019.
Dolák, A. Anarchokapitalismus a monopoly /w Urza a Dolák. In: Anarchokapitalismus a monopoly. https://www.twitch.tv/stigur_cz: Stigur_CZ (Twitch on-line kanál). 2018.
Dolák, A. Dolák: V mozku není žádné centrální "já". Představa jednotného ega je iluze [Nahrávka]. Co je naše "já"? Je to nějaký jeden pozorovatel, duše, nebo nervová síť, která existuje stabilně v čase? Nebo je naše myšlení pouze série samostatných procesů, které existují vždy jen v jeden konkrétní okamžik? Jste vy teď a tady, když teď čtete tento text, stejnou entitou jako včera, před týdnem nebo deseti lety? Zveřejněno zde: https://avokado-online.cz/dolak-v-mozku-neni-zadne-centralni-ja-predstava-jednotneho-ega-je-iluze/. Brno. Avokádo - Publicistický portál. 2018.
Dolák, A. Hodnoty a možnosti jejich naturalizace. In: O. Kramoliš et al. Naturalizace filozofie v minulosti a současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 77-94. ISBN 978-80-7599-028-0.
Dolák, A. Hodnoty (přesné formulace). In: Přednáška pro pracovníky Filozofického ústavu SAV. Bratislava: Oddělení analytické filozofie, FÚ SAV. 2018.
Dolák, A. Máme svobodnou vůli? A co je to vědomí?. In: Máme svobodnou vůli? A co je to vědomí?. Ostrava: Klub Atlantik, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. 2018.
Dolák, A. Náš vesmír je pravděpodobně umělá simulace, myslí si Antonín Dolák [Nahrávka]. Lidé už od nepaměti přisuzovali světu kolem sebe určitý uvědomělý charakter. Když zuřila bouře, souviselo to se zuřivostí nějaké nadpřirozené bytosti. Naopak když se dařilo, jiné kosmické síly byly spokojeny. Kam se tyto úvahy přenesly v dnešní době? Je v dnešní filozofii nebo kosmologii prostor pro inteligentní hybatele? Poslechněte si pátý rozhovor s filozofem Antonínem Dolákem, kde si povídáme o inteligentním stvořiteli, multivesmírech nebo takzvaném simulačním argumentu. Dostupné zde: https://avokado-online.cz/nas-vesmir-je-pravdepodobne-umela-simulace-mysli-si-antonin-dolak/. Brno. Avokádo - Publicistický portál. 2018.
Dolák, A. (Ne)vědeckost metody introspekce a problém hodnot štěstí a neštěstí poznávaných metodou introspekce. In: Kolektiv autorů. STUDIA HUMANITATIS. ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 35-48. VII. ISBN 978-80-7599-026-6.
Dolák, A. Problém hodnot: odpovědi na námitky. In: Odborná přednáška pro pracovníky SAV. Bratislava: Oddělení analytické filozofie Filozofického ústavu SAV. 2018.
Dolák, A. Problém vymezení hodnoty a jejího poznání skrze metodu introspekce: Promýšleno analytickou metodou. In: Přednáška a diskuze s pracovníky Oddělení analytické filozofie FÚ SAV. Bratislava: Oddělení analytické filozofie Filozofického ústavu SAV. 2018.
Dolák, A. Přiznání neexistence svobodné vůle by změnilo společnost i právní systém, říká filozof Dolák [Nahrávka]. Jsme skutečně pány svého osudu, nebo jen bezmocnými pozorovateli? Determinuje nás rodina, společnost, příroda nebo samotné fyzikální zákony? V rozhovoru s filozofem Antonínem Dolákem jsme si popovídali o různých úrovních pohledu na svobodnou vůli a co by to znamenalo pro naši společnost.. https://avokado-online.cz/priznani-neexistence-slovodne-vule-by-zmenilo-spolecnost-i-pravni-system-rika-filozof-dolak/. Avokádo Publicistický portál. 2018.
Dolák, A. Skutečné hodnoty jsou jen štěstí a utrpení, říká filozof Antonín Dolák [Nahrávka]. O hodnotách a hodnotových systémech, ať už univerzálních nebo dobově podmíněných, jsme si popovídali s filozofem z Ostravské univerzity Antonínem Dolákem. Ten se tímto tématem dlouhodobě zabývá a přednáší o něm. Důležité jsou podle něj pouze dvě hodnoty, všechno ostatní je spíše cesta k nim. Dostupné zde: http://avokado-online.cz/skutecne-hodnoty-jsou-jen-stesti-a-utrpeni-mysli-si-filozof-antonin-dolak/. Brno. Avokádo Publicistický portál. 2018.
Dolák, A. The Experience/Quale of Pleasure as an Objective Good and the Peace of the Organism, the Experience/Quale of Suffering as a War in the Organism (Comparison with John Locke´s Qualities). In: A. Dolák. Rzecz piękna, mądra, dobra...tom IV. Pokój. 1. vyd. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2018. s. 135-144. IV. ISBN 978-83-62563-65-4.
Dolák, A. a Votava, J. Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. In: Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. Ostrava: Klub Atlantik. 2018.
Dolák, A. Umělá inteligence je největší téma současnosti, myslí si filozof Antonín Dolák [Nahrávka]. Každá doba má svá závažná témata týkající se světa, ve kterém žijeme. O některých z těchto témat našeho století, například o umělé inteligenci, utilitarismu, postmoderně, nebo vlivu poznatků neurobiologie na filozofii, jsme si popovídali v rozhovoru s Antonínem Dolákem z Ostravské univerzity.. http://avokado-online.cz/umela-inteligence-je-nejvetsi-filozoficke-tema-soucasnosti-mysli-si-antonin-dolak/. Publicistický portál Avokádo. 2018.
Dolák, A. Vymezení pojmu hodnoty a hodnota štěstí v kontextu rozumění introspekci. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava. 2018.
Dolák, A. Výzkumná stáž na Oddělení analytické filozofie FÚ SAV. 2018.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie. In: A. Dolák. Medzi vedou a morálkou. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 182-191. ISBN 978-80-223-4436-4.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. In: Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy. Bratislava: Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 2017.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. 2017.
Dolák, A. Problém hodnot v dnešní společnosti. In: Problém hodnot v dnešní společnosti. Ostrava: Centrum PANT. 2017.
Dolák, A. Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro. In: Prawda-Dobro- Piękno IV. Wojna czy pokój?. Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2017.
Dolák, A. Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu. In: Region v rozvoji společnosti. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 2017.
Dolák, A. Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu. In: Region v rozvoji společnosti 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 2017-10-19 Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 165-174. ISBN 978-80-7509-548-0.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Dolák, A. Jazykový a nejazykový subjekt: Lacan a buddhismus. In: A. Dolák. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 149-166. Neuveden. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. Mají se lidé rozmnožovat? Nebo raději vymřít? A pokud ano, jak?. In: XXXII. DebUt (Debatní úterek). Brno: Pořádají doktorandi KF FF MU. 2016.
Dědinová, T., Fišer, Z., Jarina, J., Nováková, L., Antoš, M., Cindlerová, J., Czaplińska, J., Dolák, A., Fránek, M., Gnot, A., Jakubíček, D., Jelínek, J., Ježek, Z., Málková, H., Naldoniová, L., Nováková, E., Paučo, M., Pomahač, O., Salhiová, M. a Souček, J. et al. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. 454 s. ISBN 978-80-210-8441-4.
Dolák, A. Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství a smyslu bolesti/utrpení. In: STUDIA HUMANITATIS-ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 87-100. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Dolák, A. Nirvána/osvícení jako reinterpretace/nová hermeneutika (rozumění) jáství a smyslu bolesti/utrpení. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. Ostrava: Filozofická fakulta, OU. 2016.
Dolák, A. Problém jáství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Neuveden. 146 s. ISBN 978-80-7464-828-1.
Dolák, A. Problém jáství. 2016.
Dolák, A., Petrů, M., ZACHNÍK, V., KOPŤOVÁ, I., ŽITNÍK, T., LOCHMANOVÁ, K., KAUER, Z., ŠMIŘÁK, T., Laca, S., Laca, P., Votava, J. a Vácha, J. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Neuveden. 308 s. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 2016.
Dolák, A. Summary. In: A. Dolák. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 283-288. Neuveden. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. TROLLOVÉ A HATEŘI: Nebezpečí facebookových debat a pravidla správné diskuze. In: Noc vědců 2016. Ostrava: Katedra filozofie. 2016.
Dolák, A. Úvod. In: A. Dolák. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 5-9. Neuveden. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. Buddhistický princip "ne-lpění" aplikovaný na iracionálno. In: Racionálne - iracionálne: Racionálne - iracionálne 2014-10-06 Smolenice. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015. s. 234-237. ISBN 978-80-970303-4-6.
Dolák, A. Determinismus, jáství a západní buddhismus. In: Filozof na prowincji. Lubliniec: Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015.
Dolák, A. Důstojnost neexistujícího jáství?. In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 177-184. VIVARIUM. ISBN 978-80-7464-781-9.
Dolák, A. Egoismus a altruismus z perspektivy Ne-já. In: SUPPLEMENT VYBRANÝCH KAPITOL VO VEDNÝCH ODBOROCH SOCIÁLNA PRÁCA A OŠETROVATEĽSTVO III. Košice: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram, 2015. s. 249-255. SUPPLEMENT VYBRANÝCH KAPITOL, svazek III.. ISBN 978-80-906146-2-8.
Dolák, A. a Naldoniová, L. Filozofie a strach. In: Noc vědců. Ostrava: Ostravská univerzita. 2015.
Dolák, A. hlavní řešitel projektu/grantu SGS "Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii ". 2015.
Dolák, A. Jáství a fantastika jako konfabulace s narativními prvky. In: Dnešní svět zítřejšíma očima. Brno: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2015.
Dolák, A. Jáství a krize. In: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Brno: Institut mezioborových studií. 2015.
Dolák, A. Jáství, defaultní systém a odpovědnost v penitenciaristice. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Institut mezioborových studií, 2015. s. 69-74. ISBN 978-80-88010-03-6.
Dolák, A. Jáství z pohledu krize jako možné transformace. In: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Institut mezioborových studií, s.r.o., 2015. s. 340-346. ISBN 978-80-88010-04-3.
Dolák, A. Odborná recenze na překlad + úvodní studii Petra Hromka ke knize Carla G. Hempela PHILOSOPHY OF NATURAL SCIENCE. 2015.
Dolák, A. Oponentský posudek na disertační práci Tomáše Doška pro Katedru filozofie Univerzity Palackého. 2015.
Dolák, A. a Hromek, P. Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Institut mezioborových studií, 2015. s. 75-81. ISBN 978-80-88010-03-6.
Dolák, A. Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 2015.
Dolák, A. Self-agency, vůle a odpovědnost. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: Institut mezioborových studií. 2015.
Dolák, A. Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Dolák, A. Subjekt jako "hrdinova pouť" vyprávěná sobě samému. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 13-26. ISBN 978-80-7464-758-1.
Dolák, A. Summary. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 207-212. ISBN 978-80-7464-758-1.
Dolák, A. Úvod. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 5-9. ISBN 978-80-7464-758-1.
Dolák, A. Bergsonovo pojetí smíchu a Nietzscheho pojetí radosti: Kiseljov III.. In: ODHALENÍ. Brno: Letmo, Tu cafe. 2014.
Dolák, A. Determinismus a pojetí trestu. In: Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií. 2014.
Dolák, A. Důstojnost neexistujícího jáství?!. In: Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem. Ostrava: Ostravská univerzita, Katedra filozofie. 2014.
Dolák, A. Hermeneutika narací o jáství. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2014.
Dolák, A. Ideál?!. In: Jídlo, pití a evropská vzdělanost - Ideál. Brno: Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2014.
Dolák, A. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. Jáství jako příběh. In: Studia humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 93-104. Studia humanitatis V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Dolák, A. Jednota nebo rozpad subjektu?. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií Brno, Slezská Univerzita Katovice. 2014.
Dolák, A. Leoš Janáček a Vladimír Kiseljov: filozofická reflexe. In: Tryskání života barvou. Brno: Hadivadlo. 2014.
Dolák, A. Neexistence Já. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka I. Brno: Institut mezioborových studií, Brno, 2014. s. 18-27. ISBN 978-80-87182-47-5.
Dolák, A. Nietzscheho "Nadčlověk" a Solovjevův "Bohočlověk": Kiseljov I.. In: Čas se mění v prostor. Brno: Galerie Platinium Brno. 2014.
Dolák, A. Noc vědců Ostravské univerzity (člen). In: Noc vědců Ostravské univerzity (člen). Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita. 2014.
Dolák, A. Normativity and Social Pedagogy. In: Social Pedagogy in the Context of Human Life Stage II. Brno: Institute of Interdisciplinary Studies, Brno, 2014. s. 101-107. ISBN 978-80-87182-48-2.
Dolák, A. O jednotě subjektu a (ne)užitečnosti jeho integrace. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2014. s. 154-158. ISBN 978-80-88010-01-2.
Dolák, A. Pojem přírody. In: Fysis v kontextu živé přírody. Ostrava: Katedra filozofie, Filozofická fakulta. 2014.
Dolák, A. QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca. 2014.
Dolák, A. Racionální a iracionální struktury jáství. In: Racionálne - Iracionálne. Smolenice: Slovenské filozofické združenie pri SAV. 2014.
Dolák, A. Řád narace jako základ řádu subjektu (jáství). In: Letní filozofická škola: idea řádu v minulosti a současnosti. Dub nad Moravou: Letní filozofická škola. 2014.
Dolák, A. Sisyfos a lidská existence. In: Sisyfos and Prometheus. Brno: Spolek Brno. 2014.
Dolák, A. Spinozovo a Nietzscheho pojetí soucitu: Kiseljov II.. In: Průřez duší. Brno: Galerie F. 2014.
Dolák, A. Spor o zákon sporu a jáství. In: Logos kai Theos. Ostrava: FF Ostravská univerzita. 2014.
Dolák, A. Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Dolák, A. Subject and determinism. In: Subject and determinism. Wroclaw: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology). In: Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology). Wroclaw: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. a Hromek, P. Subjekt a identita. In: Philosophy and Practice of Subjectivity. Warszawa: Zakład Filozofii SGGW Warszawa, 2014. s. 21-33. ISBN 978-83-62523-40-5.
Dolák, A. Svobodná vůle, emergence a pojetí trestu. In: Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií, 2014. s. 30-46. ISBN 978-80-88010-00-5.
Dolák, A. Výžádaný odborný posudek na studii Petra Hromka ke knize Johna Etchemendyho "O pojmu logického vyplývání" a jeho překlad této knihy. 2014.
Dolák, A. Akreditácia vysokých škol. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 50-51. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. Dennettův přístup k mysli v rámci jeho heterofenomenologie a jeho etické implikace. In: Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 59-81. ISBN 978-80-87182-38-3.
Dolák, A. Filozofie a smrt. In: Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe I. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 36-69. ISBN 978-80-87182-45-1.
Dolák, A. Hauserovo pojetí univerzálního subjektu a možné námitky. In: Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 2013.
Dolák, A. Ideál. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 127-129. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. Jáství a svobodná vůle. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. 176 s. ISBN 978-80-87182-40-6.
Dolák, A. Jinakost druhých a dialog s nimi skrze fenomén jáství. In: Jinakost z pohledu sociálních věd. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 6-24. ISBN 978-80-87182-39-0.
Dolák, A. Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 719-723. ISBN 978-80-87182-43-7.
Dolák, A. Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap. Brno: Institut mezioborových studií. 2013.
Dolák, A. Paradigma. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 219-221. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. a Jůzl, M. Smrt (v penitenciární praxi). Rodinné listy. 2013, s. 29-39. ISSN 1805-0824.
Dolák, A. Štandardy. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 433-435. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. Wittgenstein I.: Ontologie. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. 143 s. ISBN 978-80-87182-44-4.
Dolák, A. Morální odpovědnost v imkompatibilismu. In: Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut mezioborových studií. 2012.
Dolák, A. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis. 2012.
Dolák, A. Krize myšlení a determinismus. In: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Brno: Institut mezioborových studií. 2011.
Dolák, A. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis. 2011.
Dolák, A. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis. 2011.
Dolák, A. Sebeklamné sebeospravedlnění v deterministickém rámci. In: Kontexty propagandy. Pardubice: KLKS FF UPA v Pardubicích. 2011.
Dolák, A. (Non)kontradičnost Heideggerova spisu Co je metafyzika. In: Kontext a význam. Bratislava: Aleph, 2010. s. 184-190. ISBN 978-80-89491-00-1.
Dolák, A. Svobodná vůle: Sic et Non. Organon F. 2010, roč. 17, s. 322-338. ISSN 1335-0668.
Dolák, A. Jazyk ve Wittgensteinově Tractatu. Organon F. 2009, roč. 16, s. 344-362. ISSN 1335-0668.
Dolák, A. Nahodilé a podstatné rysy jazyka dle Traktátu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009. s. 76-84. ISBN 978-80-969770-4-8.
Dolák, A. Status abstraktních entit v Tractatu. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008. s. 22-33. ISBN 978-80-969770-1-7.


AuthorTitleType of thesisYear
Kelnar AlešPaticca-samuppada - Dependent OriginationMaster's thesis 2018 
Míček JanRegressive-left and IslamMaster's thesis 2018 
Kisza MarianHeidegger's notion of exactnessMaster's thesis 2016 
Prachovská KláraWhat metaphors meanMaster's thesis 2016 
Kraina LukášCulture as the DifferendMaster's thesis 2015 
Frýdlová IvanaAdoption of children by homosexuals and homoparentality with focus on the arguments in the Czech environmentBachelor's thesis 2018 
Kysučanová KarenPhilosophical problems of BuddhismBachelor's thesis 2018 
Walczysková NikolEuthanasia in the Czech professional environment: arguments for and againstBachelor's thesis 2018 
Stefan MichaelSchopenhauer's criticism of Kant's categorical imperative and the basis of new eticsBachelor's thesis 2017 


Practical Implications of the Concept of the Subject in Contemporary Philosophy
Main solverPhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub