Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Literature and Literary Criticism

Pavel Šopák


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of the Theory and History of Fine Arts (Faculty of Fine Arts and Music)
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Václav Šílený a situace českého Slezska a Ostravska kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Elegie moderny
Pavel Šopák
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Památka a péče. Rudolf Eitelberger von Edelberg
Pavel Šopák
Year: 2018, Zprávy památkové péče
journal article

Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780-1938
Pavel Šopák
Year: 2017
abstract in proceedings

MGM: 120 let poté
Pavel Šopák
Year: 2017, Moravská gobelínová manufaktura
specialist book chapter

Vídeň - Brno - Moravská Ostrava
Pavel Šopák
Year: 2017, Bulletin Moravské galerie v Brně
journal article

Město muzeí
Pavel Šopák
Year: 2016, Slezské zemské muzeum
specialist book

Prostor pro umění.
Pavel Šopák
Year: 2016, Slezské zemské muzeum
specialist book

Město muzeí: Ostrava 1870 - 1970
Pavel Šopák
Year: 2021, Slezské zemské muzeum
specialist book

Proměny piety: Petrovy kameny, Malá Morávka a Bedřich Kolenatý
Pavel Šopák
Year: 2021
abstract in proceedings

Soupis památek v politickém okresu Jeseník z počátku 20. století
Pavel Šopák
Year: 2021, Jesenicko, vlastivědný sborník
journal article

Stavby Franze Kachlera na severní Moravě a ve Slezsku
Pavel Šopák
Year: 2021, Průzkumy památek
journal article

Španělé v Ostravě: pocta imaginaci
Pavel Šopák
Year: 2021, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Vzdor komornosti Zívrova přesvědčivá výstava
Pavel Šopák
Year: 2021, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Zemská obrazárna
Pavel Šopák, Eva Kolářová, Denisa Hradilová
Year: 2021, Slezské zemské muzeum
specialist book

Alois Šajtar
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Antonín Klvaňa
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Antonín Landsfeld
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Antonín Lhotský
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Antonín Mládek
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Architekt Vladimír Chamrád a jeho texty ze třicátých a čtyřicátých let
Pavel Šopák
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Černoch Klemens František
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Eduard Šarša
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Emil Leo
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Ferdinand Holzer
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Ferdinand Holzer
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

František Uhlíř - učitel, politik, kazatel
Pavel Šopák
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Franz Ott
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Ignác Genserek
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Isidor Kahlig
Pavel Šopák
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Jakub Mičaník
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Jan Jandásek
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Jan Moravec
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Jaroslav Tyl
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Johann Prachenský
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Josef Hradil
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Karel Kavík (Kawik)
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Karl Mihatsch
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Kostel sv. Jana Křtitele ve Skřipově a sakrální architektura Moravy a českého Slezska v první polovině 19. století
Pavel Šopák
Year: 2020, Časopis Slezského zemského muzea, serie B, vědy historické
journal article

Kresby
Pavel Šopák
Year: 2020
solo and collective exhibitions, realization

Miloš Laml
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Muzea v Československu (1918-1938) - teorie a praxe
Pavel Šopák
Year: 2020, Museologica Brunensia
journal article

Oltářní architektura Johanna Nitsche
Pavel Šopák
Year: 2020, Časopis Slezského zemského muzea, série B vědy historické
journal article

Památková péče v českém Slezsku do roku 1918
Pavel Šopák
Year: 2020
abstract in proceedings

[Právě v Ostravě] dělník je smrtelný [a] práce je živá
Pavel Šopák
Year: 2020, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Případ Gebauer
Pavel Šopák
Year: 2020, Protimluv
journal article

Raimund Mosler v Dolním Údolí
Pavel Šopák
Year: 2020, Jesenicko. Vlastivědný sborník
journal article

Robert Daute
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Sběratel. Pocta Emilu Opravilovi
Pavel Šopák
Year: 2020
organizing exhibition (E)

Téma Auguste Rodin. Přijetí a prezentace umělce v době kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2020, Opuscula historiae artium
journal article

?Toť tedy cestovní mé museum.?
Pavel Šopák
Year: 2020, Časopis Slezského zemského muzea.Série B, vědy historické
journal article

Vladimír Chamrád
Pavel Šopák
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Země a muzeum: situace Moravy v 19. století
Pavel Šopák
Year: 2020
abstract in proceedings

Druhý život Erasma Kreuzingera
Pavel Šopák
Year: 2019, Časopis Slezského zemského muzea, vědy historické, série B
journal article

Mýtus lesa: Arnošt Hrabal
Pavel Šopák
Year: 2019
organizing exhibition (E)

Ondřej Tkačík & Andrzej Cieślar
Pavel Šopák
Year: 2019
exhibition curator

Otto Gutfreund - Bod zlomu
Pavel Šopák
Year: 2019, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Václav Šílený a situace českého Slezska a Ostravska kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Adolf Emil Vašek - intelektuální biografie
Pavel Šopák
Year: 2018, Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické
journal article

Civilizace - kultura - osvěta
Pavel Šopák
Year: 2018, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Elegie moderny
Pavel Šopák
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Památka a péče. Rudolf Eitelberger von Edelberg
Pavel Šopák
Year: 2018, Zprávy památkové péče
journal article

Wien, Hochschule für angewandte Kunst, odborná stáž
Pavel Šopák
Year: 2018
work experience abroad

Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780-1938
Pavel Šopák
Year: 2017
abstract in proceedings

MGM: 120 let poté
Pavel Šopák
Year: 2017, Moravská gobelínová manufaktura
specialist book chapter

Vídeň - Brno - Moravská Ostrava
Pavel Šopák
Year: 2017, Bulletin Moravské galerie v Brně
journal article

Krása a tajemství starého Nizozemí
Pavel Šopák
Year: 2016
organizing exhibition (E)

Marie Margareta Melzerová
Pavel Šopák
Year: 2016, Jesenicko, vlastivědný sborník
journal article

Město muzeí
Pavel Šopák
Year: 2016, Slezské zemské muzeum
specialist book

Prostor pro umění.
Pavel Šopák
Year: 2016, Slezské zemské muzeum
specialist book

"Psychologie des Kunstsammelns"
Pavel Šopák
Year: 2015
abstract in proceedings

Knihovna Josefa Pohla
Pavel Šopák
Year: 2014, Časopis Slezského zemského muzea. Série B - vědy historické
journal article

Jindřich Wielgus a sochařství 20. století na Ostravsku
Pavel Šopák
Year: 2012, Těšínsko
journal article

Metoděj Jahn a výtvarné umění
Pavel Šopák
Year: 2012, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: výzva pro současnost
Pavel Šopák
Year: 2012,
journal article

Ferdinand Puchner a jeho architektonická tvorba
Pavel Šopák
Year: 2011
abstract in proceedings

Oskar Wittek: architektura jako monument
Pavel Šopák
Year: 2011, Acta historica
journal article

Grafická balada Josefa Barucha
Pavel Šopák
Year: 2010, Prostor Zlín
journal article

Klasicistní architektura Jesenicka let 1780-1850
Pavel Šopák
Year: 2010
abstract in proceedings

Opava
Pavel Šopák, Karel Müller
Year: 2010, Paseka
specialist book

Opava - dějiny a kultura
Pavel Šopák
Year: 2010, Slezské zemsé muzeum
specialist book

Poznámky k dílu Rudolfa Kobiely
Pavel Šopák
Year: 2010, Vlastivědný sborník Novojičínska
journal article

Prezentace výtvarného umění ve Slezském zemském muzeu - východiska, stav a perspektivy
Pavel Šopák
Year: 2010, Bulletin Moravské galerie v Brně
journal article

Tři návraty k tradici: římskokatolické kostely ve Svinově, Vřesině a Bašce
Pavel Šopák
Year: 2010, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Zámek v Neplachovicích
Pavel Šopák
Year: 2010, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article

Evropská dimenze uměleckého vývoje Slezska. Svědectví architektury od baroka po modernu
Pavel Šopák
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Franz Kachler, Ivo Krsek, Fritz Kruspersky, Johann Boguslaw Lüdecke, Jaroslav Volenec
Pavel Šopák
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Josef Mayer a architektura pozdního baroka v Rakouském Slezsku
Pavel Šopák
Year: 2009,
journal article

Opava
Pavel Šopák
Year: 2009, Paseka
specialist book

Pražské kavárny a jejich svět
Pavel Šopák
Year: 2009,
journal article

Proměny prezentace současného umění ve 20. století - příklad českého Slezska a Ostravska
Pavel Šopák
Year: 2009, Bulletin Moavské galerie v Brně
journal article

Téma paměti: Josef Maria Olbrich v Opavě
Pavel Šopák
Year: 2009
abstract in proceedings

Architektura 19. století v západní části českého Slezska
Pavel Šopák
Year: 2008, SZMO
specialist book chapter

Dějiny umění v českém Slezsku - tradice a perspektivy
Pavel Šopák
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2008
abstract in proceedings

Edmund Wilhelm Braun
Pavel Šopák
Year: 2008, Slezská univerzita
specialist book

Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu
Pavel Šopák
Year: 2008, Těšínsko LI
journal article

Josef Hruschka, Emil Lubich von Milovan, Ferdinand Puchner, Ferdinand Zdralek, Hugo Gorge, Rudolf Quittner, Eugen Jettel
Pavel Šopák
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898 - 1938
Pavel Šopák
Year: 2008, Uměleckoprůmyslové muzeum
specialist book chapter

Návraty k Josefu Obethovi
Pavel Šopák
Year: 2008, nakladatelství Veduta - Státní okresní archiv
specialist book chapter

Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříže v Kateřinkách u Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Nový Jičín a jeho výtvarní umělci
Pavel Šopák
Year: 2008, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
journal article

Stavitel Eduard Kuschée - nová zjištění ke starému tématu
Pavel Šopák
Year: 2008
abstract in proceedings

Svědectví Karla Barona
Pavel Šopák
Year: 2008
abstract in proceedings

Centra českého divadla v Opavě na konci 19. století
Pavel Šopák
Year: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Harald Bauer, Johann Heinz, František Koudelka, Anton Kunzek von Lichton, Leopold Lichtwitz, Josef Alois Machod, Angelo Migliarina, Anton Onderka, Casimir Raschka
Pavel Šopák
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890 - 1938: Opava et/versus Ostrava
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Leopold Peřich - texty
Pavel Šopák
Year: 2007, Slezská univerzita
specialist book

Meze možností - dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 - 1938
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 - pohled dějin architektury
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Neznámé dílo sochaře Josefa Kubíčka
Pavel Šopák
Year: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Opava - Těšín: paralely architektonického vývoje od konce 18. století do první světové války
Pavel Šopák
Year: 2007, Ciesyńskie Studia Muzealne - Těšínský muzejní sborník
journal article

Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Slezská architektura od baroka po modernu - možnosti a meze periodizace
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného)
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Architektonicko-urbanistické řešení městského parku v Moravské Ostravě na počátku 20. století
Pavel Šopák
Year: 2006, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article

Hubert Gessner, Alfred Keller, Siegfried Theiss & Hans Jaksch - materiálie k architektonické moderně
Pavel Šopák
Year: 2006, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Michal Clement, Conrad Kirnig, Florián Lužný, Oldřich Liska, Ernst Nowak, Josef Pazderka
Pavel Šopák
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Nová generace. K vývoji české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století
Pavel Šopák
Year: 2006, Vlastivědný věstník moravský LVIII
journal article

Opavská léta Karla Černohorského
Pavel Šopák
Year: 2006, Časopis Moravského muzea, vědy společenské
journal article

Schmetterhaus / Hláska pohledem historie
Pavel Šopák
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2006
abstract in proceedings

Věra Jičínská, Hans Kalitta, Albert Rille, Wilhelm Schön, Anton Wielsch
Pavel Šopák
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

36 hesel
Pavel Šopák
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Kos LukášCzechoslovak international hotels 1956-1989Doctoral thesis 2020 
Matyáš JanHeritage preservation in Wallachia in the period 1850-1938Doctoral thesis 2020 
Hubáček AdamHlučínsko 1918-1938 : architecture and politicsDoctoral thesis 2017 
Machů NikolaIntroducing the Architucture of Town of Krnov to Upper-Primary PupilsBachelor's thesis 2016 


No record found.

instagram
rss
social hub