The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Hana Srpová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Room, floor, building: D 502, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Sociology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1863
E-mail:
Personal website:No record found.Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Year: 2018, Palgrave Macmillan
specialist book chapter

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2016
abstract in proceedings

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Year: 2015, Stylistyka
journal article

Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Year: 2018, Palgrave Macmillan
specialist book chapter

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2016
abstract in proceedings

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Evoluce vyjadřovacích prostředků a strategií v reklamách (od konce 19. století do současnosti)
Hana Srpová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Year: 2015, Stylistyka
journal article

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu
Hana Srpová
Year: 2015, ANAGRAM
specialist book chapter

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Year: 2013
abstract in proceedings

Styl mediálních dialogů
Hana Srpová, Světla Čmejrková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Terminologická patálie
Hana Srpová
Year: 2013, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Year: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
specialist book chapter

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Hana Srpová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace
Hana Srpová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

James Naughton: Colloquial Czech. The Complete Course for Beginners.
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Je jazyk nových médií opravdu nový? (Komparativní analýza reklam současných a starých)
Hana Srpová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sabotáž
Hana Srpová
Year: 2011
radio and televison broadcast

Propria a reálie - překladatelská úskalí
Hana Srpová
Year: 2009
abstract in proceedings

Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě
Hana Srpová
Year: 2008
abstract in proceedings

Czech: An Essential Grammar
Hana Srpová, James Naughton
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Year: 2008
work experience abroad

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Knížka o reklamě
Hana Srpová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Year: 2008
abstract in proceedings

O vlivu reklamy na děti
Hana Srpová
Year: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
journal article

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Year: 2008
abstract in proceedings

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Year: 2008, Columbia University Press
specialist book chapter

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Year: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
specialist book chapter

Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2007
work experience abroad

Manipulace a persvaze
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Manipulation and Persuasion
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Masová a marketingová komunikace
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Mass Communication and Marketing Communication
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od informace k reklamě
Hana Srpová
Year: 2007
editorial work

Od informace k reklamě
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Světla Čmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl ... other authors
Year: 2007
editorial and language revision

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Year: 2007
editorial work

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl ... other authors
Year: 2007
editorial and language revision

Reklama a čas
Hana Srpová
Year: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
journal article

Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?
Hana Srpová
Year: 2007, Český jazyk a literatura
journal article

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Year: 2006
abstract in proceedings

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Year: 2006
radio and televison broadcast

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Year: 2006
radio and televison broadcast

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2006
work experience abroad

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Year: 2006
abstract in proceedings

Reklama a čas
Hana Srpová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reklama zaměřená na děti
Hana Srpová
Year: 2006
abstract in proceedings

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén času v české reklamě
Hana Srpová
Year: 2005
abstract in proceedings

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2005
work experience abroad

Manipulace a persvaze - janusovské dilema
Hana Srpová
Year: 2005
abstract in proceedings

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Year: 2005
organizing conference, workshop

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Year: 2005
editorial and language revision

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Year: 2005
editorial work

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika)
Hana Srpová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Role gramatiky v reklamní manipulaci
Hana Srpová
Year: 2005
abstract in proceedings

Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?
Hana Srpová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 405/04/1034 za r. 2004
Hana Srpová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny
Hana Srpová, Marie Dohalská
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Posudek na podaný projekt GA ČR
Hana Srpová, Alena Jaklová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Posudek projektu GA ČR
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Year: 2004
published expert opinions, reviews

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2004
abstract in proceedings

Tabu - multikulturnost
Hana Srpová, Pavel Váňa
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs
Hana Srpová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries)
Hana Srpová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2003
abstract in proceedings

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Year: 2003
abstract in proceedings

New Wave Cinema
Hana Srpová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?
Hana Srpová
Year: 2002
abstract in proceedings

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Year: 2001
abstract in proceedings

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Year: 2001
abstract in proceedings

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Year: 2001
abstract in proceedings

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Year: 2000, Stylistyka
journal article

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Year: 2000
abstract in proceedings

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Year: 2000
abstract in proceedings

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Year: 1999
abstract in proceedings

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Year: 1999
editorial and language revision

Pronomina v české reklamě
Hana Srpová
Year: 1999
abstract in proceedings

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Citáty a jejich funkce v českém tisku
Hana Srpová
Year: 1998
abstract in proceedings

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Year: 1998, FF, OU v Ostravě
specialist book

Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Year: 1998
published expert opinions, reviews

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezký den)
Hana Srpová
Year: 1997
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika
Hana Srpová
Year: 1997
abstract in proceedings

Česko-polská etnická hranice
Hana Srpová, Tadeusz Siwek
Year: 1996
editorial and language revision

Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice
Hana Srpová
Year: 1996
abstract in proceedings

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Titulky v deníku Moravskoslezský den
Hana Srpová
Year: 1994
abstract in proceedings

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Year: 1993
abstract in proceedings

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 1992
work experience abroad

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Year: 1989, Pedagogická fakulta
specialist book

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1988
abstract in proceedings

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1987
abstract in proceedings

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Year: 1985
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Biršel IvoComparison of advertising discourse in Czech free-of-charge periodicalsMaster's thesis 2016 
Sedlařík ŠimonMeans of Persuasion in the website iDnes.czMaster's thesis 2016 
Koleňáková IvetaComparative analysis of alternative Czech language textbooks at high schoolMaster's thesis 2013 
Žebroková Jana"Máte slovo s Michaelou Jílkovou" - analysis of verbal and non-verbal means of expressionMaster's thesis 2013 
Šuráňová PavlaReportage - a complex analysis of the genre in the current Czech journalismMaster's thesis 2012 
Becková ŠtěpánkaLexis of contemporary spoken sport journalismMaster's thesis 2010 
Chmelová IvaTabloidization of the Czech print media of mass communicationMaster's thesis 2009 
Indrová LenkaThe critical analysis of journalistic discourse (on material of chosen Czech magazines)Master's thesis 2009 
Kubec TomášHistory of Czech advertisementsMaster's thesis 2009 
Funioková MartinaThe language of the Czech printed massmedia from the gender point of viewMaster's thesis 2008 
Kopecká LucieFeuilleton - analysis of genre and its evolutionMaster's thesis 2008 
Molinová JarmilaAdvertising from the point of view the target group of consumers. Analysis of verbal and non-verbal means of expression.Master's thesis 2008 
Rachůnková LenkaAnalysis of contemporary Czech scientific styleMaster's thesis 2008 
Šandová JanaCzech election campaign as kind of marketing communication: Assessment of verbal and non - verbal meansMaster's thesis 2008 
Krystová AlexandraMeans of manipulation and persuasion in audiovisual advertisementsMaster's thesis 2007 
Doležalová MartinaADVERTISEMENT TARGETING CHILDREN POPULATIONMaster's thesis 2006 
Procházková MartinaObjectivity and Subjectivity in News Reporting (based on the comparison of peridicals of whole country)Master's thesis 2006 
Vydrová VeronikaMeans of Manipulation and Persuasion in Printed AdvertisementsMaster's thesis 2006 
Adamczyk PetraINTERVIEW - LINGUISTIC AND STYLISTIC ANALYSIS OF THE GENTRE IN ELECTRONIC MEDIAMaster's thesis 2005 
Krčmář MilanVERBAL AND NON-VERBAL METHODS OF PERSUASION IN ADVERTISEMENT OF TRAVEL AGENCIESMaster's thesis 2005 
Kozubová GabrielaCharacteristics of Lexis and Syntax in Czech Magazine for ChildrenBachelor's thesis 2016 
Brokešová KláraMeans of Manipulation in Direct-mailsBachelor's thesis 2015 
Krabicová VeronikaContemporary Form of Opavian Dialect in the Hlucin Region with the Gastronomy TopicBachelor's thesis 2015 
Šteflová JanaMeans of Indirect Nomination in the Czech News and Publicistic on CultureBachelor's thesis 2015 
Tichý OndřejMeans of Indirect Nomination in the Sport News and PublicisticBachelor's thesis 2015 
Brázdová TerezaLanguage characteristics of the television show Kouzelná školaBachelor's thesis 2014 
Krůčková PavlaEditorial vs. "úvodník"Bachelor's thesis 2014 
Lišková KvětoslavaCopywriting as advertising genreBachelor's thesis 2014 
Bartošová MichaelaCritical analysis of language and style of the regional newspaper Zlínský deníkBachelor's thesis 2010 
Raszková TaťánaCritical analysis of the magazine People and EarthBachelor's thesis 2009 
Skácel OndřejModern tendencies of language in news service of audiovisualBachelor's thesis 2009 
Sliwka RomanAPPLICATION CONVERSATIONAL SCHEMATICS IN ADVERTISINGBachelor's thesis 2009 
Černíková VeronikaMeans of manipulation in journalism (on the material of the Czech dailies)Bachelor's thesis 2008 
Pastvová DagmarCOSMETICS IN CONTEMPORARY CZECH ADVERTISING (on material of audiovisual and visual advertisements)Bachelor's thesis 2008 
Simon EvaFormal and functional analysis (based on material of national dailies)Bachelor's thesis 2008 
Vantuchová MartinaComposition of Karel Čapek's NovelsBachelor's thesis 2006 


Manipulation and Persuasion in the Journalistic and Commercial Discourses
Main solverdoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Period1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub